Promocija<br>A1 in NKBM Promocija<br>A1 in NKBM

Promocija
A1 in NKBM

100 € popusta pri nakupu mobilne naprave po izbiri!

V sodelovanju z Novo KBM smo pripravili posebno akcijo, kjer vam omogočamo 100 EUR popusta pri nakupu mobilne naprave po izbiri.

Do popusta so upravičeni:

  • novi komitenti NKBM (Paket Komplet) in novi naročniki A1 (paketi A1 Go!),
  • novi komitenti NKBM (Paket Komplet) in obstoječi naročniki A1 (na vseh rezidenčnih glasovnih paketih),
  • obstoječi komitenti NKBM in novi naročniki A1 (paketi A1 Go!).

Kako do posebne ugodnosti?

V kolikor ustrezate kateremkoli od zgoraj naštetih pogojev, na spletni strani od NKBM oddajte svoje podatke in kontaktirali vas bodo s ponudbo. Lahko tudi obiščete Center A1 Ljubljana BTC ali poslovalnico Centrala Nove KBM v Mariboru. Šele ko postanete komitent NKBM, ste upravičeni do 100 € popusta za nakup mobilnega telefona pri A1.

Promocija poteka v obdobju med 15. 04. in 15. 06. 2019.

Pogoji akcije

Promocijska ponudba A1 Slovenija, d. d. (v nadaljevanju A1) in NOVA KBM d.d. (v nadaljevanju NKBM)

1. Promocijska ponudba A1 in NKBM (v nadaljevanju: promocija) vključuje ponudbo družbe A1 Slovenija, d. d. (v nadaljevanju: A1), Šmartinska 134b, SI-1000 Ljubljana  in je namenjena izključno komitentom NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. (v nadaljevanju: NKBM), Ulica Vita Kraigherja 4, SI-2000 Maribor, ob izpolnjevanju v nadaljevanju navedenih pogojev. Promocija velja le za zasebne uporabnike (ne velja za poslovne uporabnike).

2. Promocija poteka od 15. 4. 2019 do 15. 6. 2019.

3. Komitenti NKBM lahko ob izpolnjevanju pogojev te promocije izkoristijo naslednjo ugodnost:

  • možnost nakupa kateregakoli telefonskega aparata iz redne ponudbe A1 ob 24-mesečni vezavi na kateremkoli rezidenčnem mobilnem paketu A1 Go! z dodatnim popustom 100 EUR. Popust se obračunava mesečno in sicer tako, da se za proporcionalni del popusta  (4,17 EUR / mesec) zniža mesečni obrok za telefonski aparat.

(v nadaljevanju: ugodnost).

4. Do prejema ugodnosti so upravičeni:

  • Obstoječi naročniki A1, ki postanejo novi komitenti NKBM

Do prejema ugodnosti iz prejšnje točke, so upravičeni obstoječi zasebni naročniki A1, ki kot novi komitenti sklenejo z NKBM poslovno razmerje, ki vključuje menjavo obstoječe banke z NKBM in sklenitev Paketa Komplet.

Obstoječi naročnik A1 ob sklepanju Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti, s katero se z nakupom telefonskega aparata veže za 24 mesecev, A1 opozori, da je upravičen do prejema ugodnosti, kar A1 preveri pri NKBM. V primeru potrditve s strani NKBM, je naročnik upravičen do prejema ugodnosti. V kolikor ima naročnik že veljavno vezavo oz. Pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti, lahko novo vezavo sklene pod pogoji obstoječe Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti.

  • Novi naročniki A1, ki so že obstoječi komitenti NKBM

Do prejema ugodnosti iz prejšnje točke so upravičeni obstoječi komitenti NKBM, ki v času trajanja promocije z A1 sklenejo novo naročniško pogodbo na kateremkoli rezidenčnem paketu A1 Go! ter Pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti, s katero se z nakupom telefonskega aparata vežejo za 24 mesecev.

Novi naročnik A1 ob sklepanju Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti, s katero se z nakupom telefonskega aparata veže za 24 mesecev, A1 opozori, da je upravičen do prejema ugodnosti, kar A1 preveri pri NKBM. V primeru potrditve s strani NKBM, je naročnik upravičen do prejema ugodnosti.

  • Novi naročniki A1, ki hkrati postanejo novi komitenti NKBM

Do prejema ugodnosti iz prejšnje točke, so upravičeni novi naročniki A1, ki v času trajanja promocije z A1 sklenejo novo naročniško pogodbo na kateremkoli rezidenčnem paketu A1 Go! ter Pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti, s katero se z nakupom telefonskega aparata vežejo za 24 mesecev, hkrati pa kot novi komitenti sklenejo z NKBM poslovno razmerje, ki vključuje menjavo obstoječe banke z NKBM in sklenitev Paketa Komplet.

Novi naročnik A1 ob sklepanju Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti, s katero se z nakupom telefonskega aparata veže za 24 mesecev, A1 opozori, da je upravičen do prejema ugodnosti, kar A1 preveri pri NKBM. V primeru potrditve s strani NKBM, je naročnik upravičen do prejema ugodnosti.

5. Ugodnost preneha oz. popust se preneha obračunavati v trenutku, ko novi ali obstoječi naročnik A1 prekine naročniško razmerje, sklenitev katerega predstavlja pogoj za pridobitev ugodnosti.

6. Cena telefona v nobenem primeru ne more biti nižja od 1 EUR. Morebitni ne unovčeni del popusta se ne prenaša in ne izplača v kakršnikoli drugi obliki. Ugodnost predmetne ponudbe ni združljiva z drugimi promocijskimi ponudbami in akcijami A1, kar pomeni, da se popusti ne seštevajo. Ugodnost ni zamenljiva za gotovino ali druge oblike ugodnosti. Vsaka unikatna koda je unovčljiva samo enkrat, za en telefon.

7. Vse cene vključujejo DDV. Za storitve, ki jih v zvezi z promocijo izvaja A1 in za pakete A1 Go! veljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike, Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev ter Opis paketov A1 Go!, ki so skupaj s cenami ostalih storitev in pogoji ponovne vezave za obstoječe naročnike na voljo na 040 40 40 40, A1.si in na prodajnih mestih A1. A1 Slovenija, d. d., Šmartinska c. 134b, SI-1000.
 

V Ljubljani, dne 15. 4. 2019

Vaša A1 in NKBM

Več Skrij