<span class="txt-white-desktop"> 5 korakov do uspešnega množičnega financiranja</span> <span class="txt-white-desktop"> 5 korakov do uspešnega množičnega financiranja</span>

5 korakov do uspešnega množičnega financiranja

Verjetno ste se že večkrat spraševali, kako uspeti pri množičnem financiranju. Vzemite si nekaj minut in berite dalje. Za vas smo pripravili pet nasvetov, s pomočjo katerih boste lahko uspešno in učinkovito prišli do želenega kapitala.

Kaj je množično financiranje?

Množično financiranje (ang. crowdfunding) je metoda zbiranja kapitala, pri kateri prispevajo prijatelji, družina, partnerji in posamezni vlagatelji. Ta pristop temelji na skupnem nastopu posameznikov v podporo določenemu projektu. S tako organizacijo lahko tako projektu kot podjetju zagotovimo večji uspeh in doseg.

H kapitalu za določen projekt torej prispeva »množica« in ne le eden ali dva velika vlagatelja. Udeleženci oz. podporniki tako minimalni znesek investirajo v sklad in zanj lahko prejmejo tudi nagrado ali prispevek. Nagrade se na splošno razlikujejo glede na velikost donacije, kar spodbuja k namenjanju denarnih prispevkov v večjih zneskih.

Kakšne so prednosti uporabe metode množičnega financiranja?

Vedno, ko so v igri finančna sredstva, obstajajo določena tveganja. A če se množičnega financiranja lotite sistematično in premišljeno, lahko svojemu podjetju odprete mnogo možnosti. H korakom za uspešno množično financiranje se bomo še vrnili, pred tem pa si oglejmo, kaj vse lahko dosežemo s to obliko zbiranja sredstev.

Zakaj torej izbrati množično financiranje?

  • Gre za hiter način zbiranja finančnih sredstev brez predhodnih pristojbin.
  • Predstavitev projekta ali podjetja prek spletnih platform je lahko dragocena oblika trženja.
  • Z deljenjem svoje ideje si odpremo možnosti za odziv javnosti in povratne informacije o tem, kako jo izboljšati.
  • Vlagatelji lahko s pomočjo tega pristopa spremljajo naš napredek in med procesom postanejo naše najbolj zveste stranke.
  • Poleg vsega naštetega gre tudi za alternativno možnost financiranja, če smo si prizadevali, da bi dobili neke vrste posojilo.

V petih korakih do uspešnega množičnega financiranja

1. Raziščite področje množičnega financiranja

Preden začnemo z množičnim financiranjem, moramo to področje temeljito raziskati. To pomeni, da raziščemo celotno področje množičnega financiranja, saj si želimo strategij, ki nas bodo pozneje pripeljale do velikega uspeha. Samo znanje o vodenju uspešne kampanje ni dovolj, zavedati se moramo namreč vseh predpisov in pravil v okviru tega vira financiranja.

2. Zastavite realne in dosegljive cilje

Podjetja pogosto pot do uspešnega delovanja vidijo v zbiranju velikega števila sredstev v čim krajšem časovnem obdobju. A ta pristop k poslovanju ni najbolj optimalen. Pomembneje je, da smo kot podjetniki realni pri določanju lastnih ciljev za zbiranje financ. To nam bo pomagalo ugotoviti, koliko zunanjih naložb je potrebnih in kako bo to prispevali k dolgoročni rasti našega podjetja.  

Najbolje je torej, da podrobno preučimo, koliko sredstev za rast podjetja sploh potrebujemo, namesto, da bi stremeli k zbiranju čim večjega kapitala. Ko pa govorimo o ciljih, si moramo zastaviti takšne, ki jih lahko dosežemo.

3. Zagotovite jasno razlago o tem, kako bodo sredstva porabljena

Ko zastavimo in pozneje tudi spremljamo merljive poslovne dosežke, lažje določimo, koliko naložb potrebujemo. Financiranje podjetja mora biti torej del naše strategije, znotraj katere je natančno določeno, kdaj bo kakšna naložba potrebna, kolikšen bo obseg kapitala in čemu bo ta namenjen.

Če tega ne upoštevamo, se lahko ujamemo v past, saj bomo stremeli k čim več zbranim sredstvom, ne da bi najprej natančno določili strategijo.

4. Bodite disciplinirani

Vedno obstaja tveganje, da podjetniki s pomočjo množičnega financiranja pridobijo več sredstev, kot bi jih dejansko potrebovali. To lahko vodi v prenagljeno, potratno in neučinkovito razporeditev kapitala. Če smo glede ciljev disciplinirani že od vsega začetka, lahko redno sledimo poslovni porabi in preračunavamo, koliko kapitala bo še potrebnega na naslednji stopnji širitve.

Organiziranost in discipliniranost skozi celotno kampanjo lahko pomenita veliko razliko pri rezultatih, poleg tega pa sta ključna za nadzor trajnostne rasti poslovanja.

5. Imejte jasno medijsko in trženjsko

Dobra trženjska strategija je pogosto bistvenega pomena za uspeh kampanje množičnega financiranja. Predstavljanje naše kampanje je pomembno tako pred njenim začetkom, kot tudi med celotnim procesom. Govorimo namreč o odličnem načinu za povečanje izpostavljenosti in pridobivanju pozornosti potencialnih vlagateljev.

Čas, ki ga bomo namenili širjenju dobrega glasu o nas prek različnih spletnih platform, se nam bo pošteno izplačal.

Zamisel o lansiranju kampanje za množično financiranje se na prvi pogled mogoče zdi zastrašujoča. A jasna strategija financiranja, dobro razumevanje tega, katera vrsta pridobivanja sredstev je najbolj primerna za nas, in kako se bo denar porabil, nas lahko pripeljejo do uspeha.

Pridobitev sredstev je vsekakor najpomembnejši končni cilj množičnega financiranja. A v mislih imejmo, da gre tudi za odličen način za pridobivanje prepoznavnosti, potrditve o dobrem poslovanju našega podjetja in širjenja baze naših uporabnikov.

V A1 poslovnim uporabnikom za preprost začetek in lažjo motivacijo nudimo vrsto naprednih pisarniških rešitev, s katerimi boste poenostavili in pohitrili prehod lastnega poslovanja v digitalno dobo.