Digitalni bon `22 je dobroimetje v vrednosti 150,00 €, ki ga prejmejo osnovnošolci zadnje triade, dijaki in študentje ter starejši od od 55 let, ki prej opravijo izobraževalni tečaj s področja digitalne pismenosti. Med 15.6. in 30.11. 2022  ga lahko unovčite pri nakupu računalniške opreme pri A1.

Nakup brez vezave

Nakup z digitalnimi boni brez vezave je trenutno mogoč na prodajnih mestih A1.

Priporočamo

1. Izberite napravo

 • V Nakupovalnici ali s pomočjo našega svetovalca v trgovini izberite napravo, ki jo želite naročiti in plačati z digitalnim bonom. 

2. Podpis pogodbe

 • Oglasite se na najbližjem prodajnem mestu, ker boste lahko uredili vse potrebno za podpis pogodbe in unovčili svoj digitalni bon 

3. Prevzem naprave

 • Dostavna služba vam izbrani izdelek brezplačno dostavi na dom.

Kaj potrebujem za unovčenje digitalnega bona na prodajnem mestu?

Združite bone!

Pod zakonsko določenimi pogoji se lahko znotraj družine z izjavo o združitvi bonov '22 združi več bonov za večji nakup.

Digitalne bone je mogoče koristiti pri nakupu računalniške opreme: 

Vse naprave v Nakupovalnici niso na voljo za nakup z digitalnim bonom. Točen seznam naprav, ki so na voljo za nakup z digitalnim bonom, preverite na prodajnem mestu z našim svetovalcem.

Izberi napravo 
 • Pogosta vprašanja

   
  1. Kaj je digitalni bon?
  Digitalni bon '22 je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave, ki ga lahko unovčite za nakup računalniške opreme. Zanj ni potrebno zaprositi in ne prejmete ga v fizični obliki. Namen digitalnega bona je spodbujanje digitalne vključenosti.
   
  1. Kakšna je vrednost digitalnega bona?
  Znesek digitalnega bona '22 znaša 150 € z DDV.
   
  1. Kdo so upravičenci?
  Do digitalnega bona ’22 ste upravičeni, če ste 12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste bili takrat:
  • šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,
  • dijak srednje šole,
  • študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,
  • študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu ali
  • stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti.
   
  1. Za kaj lahko izkoristite digitalni bon pri A1?
  Digitalne bone ’22 boste upravičenci lahko koristili od 15. junija do 30. novembra 2022.
  Digitalni bon lahko od 15.6. dalje unovčite:
  • ob nakupu izbranih prenosnih ali tabličnih računalnikov ob vezavi na mobilnih paketih
  • ob nakupu izbranih prenosnih ali tabličnih računalnikov brez vezave v prosti prodaji
   
  1. Kaj potrebujem za unovčenje digitalnega bona?
  • Osebni dokument, potni list ali dovoljenje za stalno prebivanje. 
  • Izpolnjeno in podpisano Izjavo o unovčitvi digitalnega bona (Izjava vsebuje naslednje osebne podatke: ime in priimek, davčno in EMŠO številko)
  • Izpolnjeno in podpisano Izjavo o združitvi digitalnih bono '22 (v primeru da boste bon združevali)
   
  1. Ali lahko združim digitalni bon oz. kaj za to potrebujem?
  Bratje, sestre, polbratje in polsestre lahko digitalni bon '22 združite z izjavo o združitvi digitalnih bonov '22, ki jo določi vlada, in bone koristite za skupni nakup. Za ureditev združevanja digitalnih bonov se oglasite na prodajnem mestu A1 skupaj z Izpolnjeno in podpisano Izjavo o združitvi digitalnih bono '22.
   
  1. Ali je digitalni bon združljiv med enim izmed staršev in otrokom?
  Digitalni bon ’22 je mogoče združiti le med brati, sestrami/polbrati, polsestrami, ki so učenci zadnje triade, dijaki ali študentje. Združevanje digitalnih bonov ’22 med starši in otroci ni mogoče.
   
  1. Ali je potrebno vrednost digitalnega bona '22 unovčiti v celoti?
  Ne, vrednost digitalnega bona lahko izkoristite v več manjših zneskih pri različnih ponudnikih računalniške opreme.
   
  1. Kje vidim podatek o višini razpoložljivega digitalnega bona '22?
  Podatek o razpoložljivem znesku bo razviden prek aplikacije eDavki (za to ne potrebujete digitalnega potrdila) v rubriki Pogosta vprašanja vpisati vašo davčno številko in tako preveriti stanje (tudi glede upravičenosti do digitalnega bona ’22) v spustnem meniju s pritiskom na znak »+«.
   
  1. Ali je oseba, ki študira v tujini, upravičena do digitalnega bona '22?
  Oseba, ki študira v tujini, bo do digitalnega bona ’22 upravičena, če:
  • Je imela 12. 3. 2022 stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
  • Je imela status študentke 12. 3. 2022
  • Je program njenega študija primerljiv s slovenskimi študijskimi programi po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju ali po predpisih o visokem šolstvu
  • Bo vložila Vlogo za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona ’22 šolajoči v tujini (dostopna na: https://www.gov.si/zbirke/storitve/digitalni-bon/) z obveznimi prilogami
   
  1. Sklenjen imam A1 Vajb paket in nisem vezan z nobeno napravo. Ali lahko koristim promocijo z dodatnih 150€ popusta in hkrati unovčim digitalni bon?
  Lahko. Pri tem ne potrebuješ menjati izbranega paketa, pri nakupu naprave pa se vežeš za 24 mesecev. Višina popusta se obračuna v 24 obrokih. Vrednost digitalnega bona je dobroimetje in se obračuna v končnem izračunu cene.
   
  1. Sklenjen imam ORTO paket in trenutno nisem vezan z nobeno napravo. Ali lahko koristim tudi promocijo dodatnega popusta in phkrati unovčim digitalni bon za nakup izbrane naprave?
  Lahko, a moraš pri tem zamenjati svoj ORTO paket in izbrati enega izmed trenutno aktualnih mobilnih paketov (A1 miniVajb, A1 Vajb, MIO). V kolikor izbereš ali A1 miniVajb ali A1 Vajb paket, prejmeš 150€ dodatnega popusta. Vrednost digitalnega bona je dobroimetje in se obračuna v končnem izračunu cene.  
   
  1. Ali lahko unovčim digitalni bon za nakup izbrane naprave na vezavo, če imam sklenjeno vezavo na telefon?
  Lahko, a moraš pred nakupom nove naprave plačati pogodbeno kazen oziroma preostali znesek telefona. Za vse to bo poskrbelo naše prodajno osebje in ti hkrati uredilo novo vezavo na izbrano napravo in unovčenje digitalnega bona. 
   
  1. Naročniško razmerje imam sklenjeno preko staršev/brata/sestre, jaz sem le uporabnik, kljub temu da sem že polnoleten. Kako lahko unovčim digitalni bon?
  Najprej moraš lastništvo naročniškega razmerja prenesti s staršev/brata/sestre na sebe, nato si izbereš svojo novo napravo in prodajnemu osebju poveš, da za le-to želiš unovčiti svoj digitalni bon.
   
  1. Naročniško razmerje imam sklenjeno preko staršev/brata/sestre, jaz sem le uporabnik in še nisem polnoleten – star sem 13 let. Kako lahko unovčim digitalni bon?
  Za unovčenje digitalnega bona moraš na prodajno mesto priti skupaj s starši, saj moraš tako ti kot tvoj starš podpisati Izjavo o unovčitvi digitalnega bona
   
  1. Naročniško razmerje imam sklenjeno preko staršev/brata/sestre, jaz sem le uporabnik, a še nisem polnoleten – star sem 16 let. Kako lahko unovčim digitalni bon?
  Unovčenje digitalnega bona, za prejemnike stare med 15 in 18 let zaenkrat še ni omogočeno oz. bo predvidoma z 1.7.julijem 2022. Digitalni bon lahko unovči trenutno le za nakup v prosti prodaji, po polni ceni. Lahko pa se sklene aneks, kjer je MSISDN še vedno pisana na polnoletno osebo in prejme 150 € popusta (A1 miniVajb, A1 Vajb), vendar zraven ne more dobiti še do 150 € iz naslova digitalnega bona. 
   
  1. Starši so trenutno lastniki vseh naročniških razmerji, da lahko koristimo multiMIO popust. Ker sem polnoleten za unovčenje digitalnega bona potrebujem prenos lastništva s staršev na sebe. Ali se mi po prenosu lastništva naročniškega razmerja še vedno upošteva multiMIO popust?
  MultiMIO popust se v primeru lastništva s staršev na tebe spremeni. Višina multiMIO popusta je odvisno od števila združenih naročniških razmerij. Več o multiMIO TUKAJ
   
  1. V katerih primerih lahko koristim promocijo z dodatnim popustom v vrednosti 150€ na izbrane naprave (a1.si/digitalni-boni-paketi) in pri tem unovčim digitalni bon?
  Promocija z dodatnim 150€ popusta je na voljo le na paketih A1 miniVajb in A1 Vajb. Lahko jo koristiš če si bil 12.3.2022:
  • vpisan v 7., 8. ali 9. razred
  • dijak srednje šole
  • študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju ali
  • študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu
   
  1. Trenutno zaključujem 6.razred in grem septembra v 7.razder. Ali sem upravičen do digitalnega bona?
  Ne, upravičeni so tisti učenci OŠ, ki so bili na dan 12.3.2022 vpisani v 7., 8. ali 9. razred.
   
  1. Star sem 18 let, svoj digitalni bon sem že izkoristil. Sedaj bi želel izkoristiti bon svojega brata za promocijo z dodatnim popustom na paketu A1 Vajb. Lahko koristim samo bon svojega brata ali ne?
  Ne, naročnik ne more koristiti samo bona svojega brata, brez da bi bil koriščen tudi naročnikov bon.
   
  1. Ali lahko digitalni bon svojega brata koristim le delno ali ga lahko izkoristim v celoti? 
  Lahko se koristi le delno, bona sorojenca ni možno koristiti v polnem znesku.
   
  1. Ali so zneski unovčenja omejeni na celo število ali lahko tudi v decimalkah?
  Zneski unovčenja so lahko zaokroženi na cente.