Mobilni internet za telefon brez naročnine Mobilni internet za telefon brez naročnine

Mobilni internet za telefon brez naročnine

Na predplačniških paketih A1 si lahko vključite zakup enot za klice, sporočila in prenos podatkov ter si tako znižate mesečne stroške za mobilno telefonijo.

 

SIMPL 200

SIMPL 1500

Cena zakupa 6 €/mesec 10 €/mesec
Prenos podatkov

200
400

1500
3000

Klici v vsa omrežja
Sporočila SMS/MMS
Ključna beseda za vklop* Simpl200start Simpl1500start

* Zakup enot lahko na svojemu predplačniškemu paketu omogočite preko klicnega centra na številki 040 40 40 40. Ob zadostnem stanju na predplačniškem računu se samodejno zakupijo enote, ki jih lahko takoj poljubno uporabite za klice v vsa slovenska omrežja, pošiljanje sporočil, SMS in MMS,  ali prenos podatkov znotraj Slovenije. Ena enota se lahko porabi za minuto klica, za poslano sporočilo, SMS oz. MMS, ali za 1 MB prenosa podatkov. Enote so veljavne 30 dni in se po porabi oz. po poteku veljavnosti vsakokrat samodejno obnovijo, v kolikor je stanje na predplačniškem računu zadostno. Če je stanje na predplačniškem računu nižje od cene zakupa in v zakupu ni nobene proste enote, se klici, sporočila in prenos podatkov obračunavajo po dejanski porabi v skladu s tarifo brez zakupa enot.

Kako lahko postanete naročniki?

Naročniški paketi Mobilni internet so namenjeni vsem fizičnim in pravnim osebam. Za sklenitev naročniškega razmerja potrebujete veljaven osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko. Naročniško razmerje lahko sklenete na vseh prodajnih mestih A1 ali preko spleta.

Za osebe starejše od 15 let oz. mlajše od 18 let lahko naročniško razmerje sklenejo starši ali zakoniti zastopniki.

Ostale informacije lahko dobite na prodajnih mestih A1 ali na telefonski številki 040 40 40 40.

Več Skrij

Promocijska ponudba podvojenih enot in znižane cene A1 SIMPL SIM

Promocijska ponudba podvojenih enot (SIMPL 200 in SIMPL 1500) in znižana cena A1 SIMPL SIM paketa veljata do 30. 6. 2017. Zakupljeni prenos podatkov je veljaven 30 dni tako v Sloveniji kot v ostalih državah Evropske unije (v državah EU se obračuna pribitek).V času promocije uporabniki prejmejo podvojene količine pri zakupu enot za klice, sporočila in prenos podatkov. Uporabniki zakupa enot SIMPL 1500 prejmejo 3.000 namesto 1.500 enot za 10 €. Uporabniki zakupa enot SIMPL 200 prejmejo 400 namesto 200 enot za 6 €. Veljavnost enot v zakupu je 30 dni. Zakup podvojenih enot ni številčno omejen in lahko opravijo zakupov kolikor želijo. Če uporabniki zakupijo enote zadnji dan promocije, t.j. 30. junija, je veljavnost enot 30 dni od zakupa oz. do porabe enot. Uporabniki lahko novi predplačniški paket A1 SIMPL SIM kupijo v promocijskem obdobju, od 20. 4. 2017 do 30. 6. 2017, po znižani ceni 6 € namesto 10 €.
Več Skrij
true 1024 si it IT http://klepet.simobil.si/system/templates/chat/ 10 false