Mobilni internet za telefon z naročnino Mobilni internet za telefon z naročnino

Mobilni internet za telefon z naročnino

Opcije Mobilni internet omogočajo brezskrbno uporabo interneta na vašem mobilnem telefonu.  Na voljo so štiri opcije, ki se med seboj razlikujejo glede na vključeno količino in hitrost prenosa podatkov:

  • Opcija 1 GIGA,
  • ORTO Opcija 2 GIGA (za naročnike paketov A1 ORTO),
  • Opcija 3 GIGA,
  • Opcija 15 GIGA.

Vse opcije že vključujejo uporabo LTE tehnologije, kar omogoča boljšo uporabniško izkušnjo na 4G/LTE omrežju in s tem nižje odzivne čase pri uporabi interneta.

Dodaten 1 GB samo 3,00 €!

Po porabljenem prenosu podatkov iz posamezne opcije se vam hitrost prenosa podatkov ne upočasni, temveč lahko za samo 3,00 € dobite Dodatni zakup 1 GB z dodatnim 1 GB prenosa podatkov.

O stanju porabe prenosa podatkov iz Opcije mobilni internet vas bomo redno obveščali. Prvo sporočilo, SMS, boste prejeli ob 80 % porabi vključene količine in drugo sporočilo, SMS, ob 100 % porabi vključene količine iz Opcije Mobilni internet. V primeru, da boste z uporabo prenosa podatkov nadaljevali, vam bomo vključili Dodatni zakup 1 GB.

Opcije Mobilni internet

Zakupite dodatno količino prenosa podatkov brez vezave.
7 €/m
1 GB
SPO_MIOpcija1GB SPO_MIOpcija1GB Opcija 1 GIGA
8 €/m
2 GB
SPO_MIOpcija2GB SPO_MIOpcija2GB ORTO Opcija 2GIGA
12 €/m
3 GB
SPO_MIOpcija3GB SPO_MIOpcija3GB Opcija 3GIGA
18 €/m
15 GB
SPO_MIOpcija15GB SPO_MIOpcija15GB Opcija 15GIGA

*ORTO Opcija 2 GIGA je na voljo samo za naročnike paketov A1 ORTO.

Odjava od opcije je enostavna, in sicer preko SMS-a z izbrano ključno besedo, poslano na 4040. Ključne besede za izklop posamezne mesečne opcije so: OMI1GB STOP, ORTO2GB STOP, OMI3GB STOP, OMI15GB STOP. Obračunski interval za prenos podatkov v  omrežju A1 Slovenija za naročnike je 10 kB. Pogoj za sklenitev naročnine na opcije Mobilni internet je sklenjena naročniška pogodba za glasovne storitve. Obračunski cikel za Opcijo Mobilni internet je enak obračunskemu ciklu nosilnega naročniškega paketa. Neporabljen prenos podatkov ni prenosljiv v naslednji mesec. Vse dodatne informacije dobite na prodajnih mestih A1, na A1.si ali na telefonski številki 040 40 40 40.

Več Skrij

Nočna opcija

Brezplačen in neomejen prenos podatkov vsak dan med polnočjo in 6.uro zjutraj za naročnike paketov Mobilni internet.
9€/m

0:00 do 6:00 - ne črpa zakupljenih količin

SPO_Night_Option SPO_Night_Option Nočna opcija

Nočna opcija je na voljo za vse naročniške pakete A1 ORTO, A1 Začetni, A1 Svobodni, kot tudi stare pogovorne pakete. Na voljo je tudi za vse naročniške pakete Mobilni internet (A1 Hitri net S, M, L). Vklopiti jo je mogoče tudi na starih paketih Mobilni internet ter naročniških paketih za poslovne uporabnike.

Dodatni zakup 1 GB

Znotraj enega obračunskega cikla se lahko uporabniku vklopi toliko Dodatnih zakupov 1 GB, kolikor jih potrebuje. Ko porabi en Dodatni zakup 1 GB, se mu šele lahko vklopi naslednji. Zakupljena količina podatkov se ne prenese v novo obračunsko obdobje. Če uporabnik prekine naročnino na opcijo Mobilni internet, izgubi tudi količino zakupljeno z Dodatnim zakupom 1 GB.

Več Skrij

Zakup prenosa podatkov po porabljeni količini iz starih opcij Mobilni internet (Opcija 300 MB, Opcija 1 GB, Opcija 3 GB, Opcija 15 GB)

Ko uporabnik doseže svojo zakupljeno količino podatkov iz starih opcij Mobilni internet (Opcija 300 MB, Opcija 1 GB, Opcija 3 GB, Opcija 15 GB), mu upočasnimo prenos podatkov na 64 kbit/s. Prenosa izven vključenih podatkov ne zaračunavamo. Če želi uporabnik ponovno uporabljati mobilni prenos podatkov z običajno hitrostjo, se lahko odloči za Enkratni zakup:

  Cena Vključena količina Aktivacija
Enkratni zakup 1 GB 5,09 € 1 GB SMS na 4040 z vsebino ENKRAT ENA
Enkratni zakup 5 GB 10,16 €  5 GB SMS na 4040 z vsebino ENKRAT PET

Količina podatkov zakupljena z Enkratnim zakupom velja le, dokler je aktivna opcija Mobilni internet. Primer: Uporabnik ima zakupljeno opcijo 1 GB. Ko porabi to količino, se mu prenos upočasni na 64 kbit/s. Ker želi še naprej uporabljati prenos podatkov z normalno hitrostjo, zakupi Enkratni zakup 1 GB. Še preden porabi teh dodatnih 1 GB podatkov, se odloči, da ne želi več imeti opcije 1 GB. Ko prekine razmerje na opcijo, se mu izbriše tudi še neporabljena količina podatkov pridobljenih z Enkratnim zakupom.

Več Skrij

Na eno od opcij Mobilni internet sem že naročen. Ali jo lahko zamenjam?

Menjava opcije Mobilni internet je brezplačna. Prehodi so mogoči le na nove opcije Mobilni internet: Opcijo 1 GIGA, Opcijo 3 GIGA in Opcijo 15 GIGA, za naročnike paketov ORTO pa tudi na opcijo 2 GIGA.

Na mesec je mogoča le ena zamenjava opcije Mobilni internet, sama menjava pa se izvrši praviloma v roku enega dne od oddaje zahtevka. Istočasno je mogoče imeti aktivirano le eno opcijo Mobilni internet.

Več Skrij

Različne hitrosti prenosa podatkov

Hitrosti navedene pri posameznem paketu Mobilni internet predstavljajo najvišje možne dosežene hitrosti na vsakem paketu. Dejanska hitrost pa je odvisna tudi od razmer na omrežju oziroma od zasedenosti bazne postaje in uporabnikovega dostopa do tehnologije (2G, 3G ali 4G). Vse hitrosti vključene v posamezen paket zadostujejo nemoteni uporabi interneta. 

Več Skrij

Višja hitrost

V kolikor ima uporabnik na opciji Mobilni internet višjo hitrost kot na pogovornem paketu, se mu upošteva višja hitrost. Naročnina na storitev višja hitrost se obnavlja z obračunskim ciklom.

Več Skrij

Dodatne informacije o Opcijah Mobilni internet

Pogoj za sklenitev naročnine na Opcije Mobilni internet je sklenjena naročniška pogodba za glasovne storitve. Obračunski cikel za Opcijo Mobilni internet je enak obračunskemu ciklu nosilnega naročniškega paketa. Vključena količina podatkov velja samo za prenos v omrežju A1 Slovenija. Neporabljen prenos podatkov ni prenosljiv v naslednji mesec. V primeru Dodatnega zakupa se ohrani hitrost prenosa podatkov iz primarne opcije Mobilni internet. Dodatni zakup velja do konca obračunskega cikla.

Več Skrij
true 1024 si it IT http://klepet.simobil.si/system/templates/chat/ 10 false