O A1 Slovenija

A1 je celotno mobilno omrežje v Sloveniji nadgradil s tehnologijo Narrowband IOT

( 26.09.2019 )


A1 je v Sloveniji celotno mobilno omrežje nadgradil s tehnologijo Narrowband IOT (NB-IOT), ki je namenjena predvsem uporabi na področju interneta stvari in zato omogoča povezovanje velikega števila naprav. Nadgradnja omrežja s tehnologijo NB-IOT prinaša številne priložnosti za izboljšanje poslovnih procesov, učinkovitejše upravljanje virov in razvoj novih produktov s področja pametnih mest, pametnih zgradb, pametnega merjenja in drugih.

Tehnologija NB-IOT ponuja velik doseg in energijsko varčen prenos v mobilnih omrežjih. Zato je zelo primerna za vse primere uporabe, ki zahtevajo pošiljanje majhne količine podatkov po mobilnem omrežju, hkrati pa omogoča sočasno in neposredno (brez nameščanja prehoda) povezovanje velikega števila naprav z omrežjem.

A1 uporabo tehnologije NB-IOT in možnosti njene uporabe v praksi skupaj z razvojnimi partnerji med drugim testira na demonstracijskem projektu »Pametne naprave, modeli ter platforme v aktivnem omrežju« (PAKT), ki ga iz Evropskega sklada za regionalni razvoj sofinancirata tudi Republika Slovenija in Evropska unija. Namen projekta je podpreti raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti v realnem okolju na področju pametnih mest in skupnosti s fokusom na pretvorbi, distribuciji in upravljanju energije. Cilj je v realnem okolju testirati nove ali izboljšane proizvode, procese ali storitve.

Poleg tega A1 na področju vpeljave tehnologije NB-IOT sodeluje tudi pri pilotnih projektih z drugimi partnerji, med katerimi so na primer podjetja 3B+D, Astron, Auralix, DS meritve, Elektro Gorenjska, Emsiso, Enerdat - S, Flare, GEN-I, Institute Irnas, Iskraemeco, Mariborski vodovod, Nomnio, Priot, Snaga Maribor, Svet elektronike s konferenco IKTEM, Telos in drugi. Področja sodelovanja zajemajo krmiljenje in nadzor javne razsvetljave, brezstično plačevanje, oddaljen nadzor premičnin, merjenje električne energije, upravljanje z odpadki, digitalizacijo energetskih in vodovodnih omrežij, industrijski monitoring, področje železnic in okoljsko senzoriko.

NB-IOT je namenska tehnologija za omrežje povezanih naprav interneta stvari, ki med drugim zaradi uporabljenega frekvenčnega območja omogoča lažje prehajanje povezav skozi zidove. Zato A1 pričakuje, da bo tehnologija NB-IOT v prihodnjih letih omogočila razvoj novih produktov in storitev, učinkovitejše poslovne procese in prihranek virov v številnih industrijskih vertikalah.

 

NAZAJ