O A1 Slovenija

A1 s serijo logopedskih pravljic Lahkonočnic z vajami za razvoj otrokovega govora s pomočjo pravljičnih junakov

( 16.04.2020 )

Pod okriljem podjetja A1 Slovenija je ob svetovnem dnevu glasu izšla posebna serija 12 zvočnih pravljic Lahkonočnic z vajami za 12 najtežje izgovorljivih glasov. Logopedske pravljice za otroke med 3. in 8. letom starosti so zasnovane v obliki vaj tako za slušno razlikovanje kot za izgovorjavo glasov. Ob predhodni strokovni obravnavi so pravljice dobrodošla pomoč za starše in vzgojitelje, ki otroke spodbuja k vajam s pomočjo pravljičnih junakov. Pravljice so nastale v sodelovanju z logopedinjo Moniko Rataj in pisateljico, pravljičarko ter vzgojiteljico Nino Mav Hrovat v interpretaciji legendarnih dramskih igralcev. Logopedske pravljice bodo izhajale štiri četrtke zapored, celotna zbirka pa bo brezplačno dostopna na spletnem mestu Lahkonočnice. 

Nova serija Lahkonočnic z izpostavljanjem in ponavljanjem težje izgovorljivih glasov (T, D, K, G, L, C, S, Z, Č, Š, Ž, R) predstavlja vaje za otroke, ki vadijo skupaj s pravljičnimi junaki. Njihova zahtevnost upošteva razvojne značilnosti otrok v starosti, ko se določeni glasovi še razvijajo. Zvočne pravljice, ki vabijo k ponavljaju logatomskih besed, predstavljajo prvo stopnjo vaj za slušno razlikovanje in izgovorjavo glasov. Vsaka zvočna pravljica je nadgrajena še s petimi kratkimi animiranimi videi, ki vabijo k zabavni vaji izgovorjave dotičnih glasov. Logopedske pravljice ne nadomeščajo obiska pri logopedu, so pa dragocena spodbuda za razvoj otrokove govorno-jezikovne komunikacije ter neprecenljivo gradivo, ki ga pri nas primanjkuje. 
 
Besede s težje izgovorljivimi glasovi so iz zvočnih pravljic izbrane s pomočjo logopedinje Monike Rataj, ki je o novi zbirki Lahkonočnic povedala: »Slušno razlikovanje pri otroku se oblikuje približno do 8. leta starosti. V kolikor je slušno razlikovanje slabše, otrok težko loči med slišanim glasovi, prav tako pa ne ve, kako bi moral glasove izgovarjati sam. Lahko jih ogleda, in si tako pomaga z motoriko, ki jo vidi pri govorcu; nujno pa je, da tudi sam razvije lastno slušno razlikovanje, saj se samo tako lahko kontrolira v lastnem govoru ali popravlja, če nekaj napačno izgovarja. Zato je serija logopedskih Lahkonočnic osnova za dober potek razvoja slušnega razlikovanja, ki istočasno omogoča še vaje artikulacije oz. izgovorjave.« 
 
Pri nastajanju celotne serije pravljic so poleg logopedinje sodelovali še s pisateljico, pravljičarko in vzgojiteljico Nino Mav Hrovat. Za zvočno podobo so poskrbeli dramski igralci Maja Končar, Aleš Valič in Marijana Brecelj, za vizualno pa ilustratorji Nina Kovačič, Jure Brglez, Tanja Semion, Lea Vučko, Alenka Kramer Turnšek, Marko Rop in animator Jure Lavrin.  
 
 Z današnjim dnem ob obeležitvi svetovnega dneva glasu izhajajo prve tri pravljice iz serije dvanajstih, vsak zaporedni četrtek do 7. maja pa bodo izšle še preostale. Celotna serija logopedskih zvočnih pravljic s podpornimi avdio-video animacijami bo brezplačno dostopna na spletnem mestu Lahkonočnice. 

 Sodobne slovenske otroške pravljice Lahkonočnice povezujejo različne generacije, pripovedovalce in številne avtorje. Od njihovega nastanka decembra 2016  je nastalo 119 zvočnih pravljic z več kot 600.000 poslušanj in dve risanki z več kot 800.000 ogledov. V tem obdobju so Lahkonočnice večkrat zaživele tudi izven spletne strani in v obliki risank ter slikanic, zvočne pravljice pa so brezplačno vedno in povsod dostopne na spletnem mestu Lahkonočnice.si. 

NAZAJ