Obvestila o spremembah pogodbenih pogojev

Obvestilo o spremembi Posebnih pogojev za izvajanje širokopasovnih storitev

( 02.10.2017 )

Naročnike širokopasovnih storitev obveščamo, da s 1. 12. 2017 v veljavo stopijo spremenjeni Posebni pogoji za izvajanje širokopasovnih storitev, v katerih je zaradi uskladitve z Uredbo (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priporočilom AKOS v zvezi z izvajanjem določil Uredbe (EU) 2015/2120 spremenjeno VI. poglavje (Nedelovanje ali slabše delovanje širokopasovnih storitev in dostop do odprtega interneta).

Hkrati potrošnike, ki so naročniki širokopasovnih storitev, obveščamo da bodo od navedenega dne dalje imeli na spletni strani (https://moj.a1.si/ oziroma https://moj.amis.net/) na voljo podatke o hitrostih dostopa do interneta za izbrani naročniški paket na konkretnem priključku. Naročniki imajo v primeru da se z objavljenimi podatki ne strinjajo skladno s Posebnimi pogoji za izvajanje širokopasovnih storitev pravico, da v 30 dneh od dneva objave podatkov brezplačno izberejo drug primerljiv paket, če je na voljo, ali odstopijo od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja ter brez pogodbene kazni.  Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.

Dodatne informacije so na voljo na naslovu www.A1.si, na prodajnih mestih A1 in na brezplačni številki 040 40 40 40.

NAZAJ