Obvestila o spremembah pogodbenih pogojev

Obvestilo o ukinitvi predplačniškega paketa SIMPL GLOBAL

( 12.10.2017 )

Z dnem 12.10.2017 se ukinja predplačniški paket SIMPL GLOBAL. Posledično bodo nove aktivacije tega paketa onemogočene, vsi obstoječi uporabniki na paketu SIMPL GLOBAL, pa bodo lahko le-tega uporabljali do 13.11.2017. Po temu datumu, ko poteče aktivni zakup na paketu SIMPL GLOBAL, bodo storitve uporabnikom na voljo po pogojih paketa A1 SIMPL, lahko pa si sami izberejo in vključijo predplačniški paket SIMPL 200 ali SIMPL 1500 z zakupi enot.

Uporabniki predplačniškega paketa SIMPL GLOBAL, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo pravico, da do uveljavitve spremembe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve uporabniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopijo od pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh uporabnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo lahko pokličite na 040 40 40 40, www.a1.si  ali se obrnete na zaposlene na A1 prodajnih mestih.

NAZAJ