Obvestila o spremembah pogodbenih pogojev

Obvestilo o spremembi mesečne naročnine na paketih s fiksnim internetom in televizijo

( 30.11.2017 )

Sprememba mesečne naročnine

Na žalost je več ponudnikov televizijskih programov (predvsem Pop TV, Kanal A, Brio, Kino, Oto, Planet TV, Sport Klub) v letošnjem letu znatno povišalo cene svojih vsebin, ta trend pa se nadaljuje tudi v prihodnjem letu. Ker te programe naši naročniki največ gledate, jih želimo obdržati v naši ponudbi.  

Poleg tega se povečujejo tudi stroški najema fiksnega omrežja in investicije v nadgradnjo fiksne infrastrukture.

Zaradi rasti teh stroškov bomo s 1. januarjem 2018 spremenili mesečno naročnino v paketih fiksnih storitev in opcije TV AS LTE:

  • Ceno mesečne naročnine za pakete A1 Kombo bomo zvišali:

• za 2 EUR na paketu A1 Kombo S,

• za 3 EUR na paketu A1 Kombo M in

• za 4 EUR na paketu A1 Kombo L.

  • Ostalim paketom za zasebne in poslovne naročnike, ki vsebujejo storitev Televizija ali storitev TM TV, bomo ceno mesečne naročnine zvišali za 3 EUR.
  • Opciji TV AS LTE bomo zvišali ceno mesečne naročnine za 2 EUR.
  • Paketom za zasebne uporabnike, ki ne vključujejo storitve Televizija ali storitev TM TV, bomo ceno mesečne naročnine zvišali za 1 EUR.

Cene ne bomo spremenili paketom v kabelskih omrežjih.

Za naročnike paketov A1 Kombo, ki televizije ne želite uporabljati, dvigujemo višino popusta za izklopljeno storitev Televizija:

• 3 EUR znaša popust na paketu A1 Kombo S,

• 6 EUR znaša popust na paketu A1 Kombo M in

• 9 EUR znaša popust na paketu A1 Kombo L.

Naročniki paketov A1 Kombo, ki ste oz. boste naročniško razmerje sklenili v okviru Promocije paketov A1 Kombo Jesen, Promocije paketov A1 Kombo November ter A1 Kombo November + (od 10. 10. 2017 do 31.12.2017), boste v času prejemanja popusta na mesečno naročnino v okviru navedenih promocij plačevali nespremenjeno ceno mesečne naročnine.

Vse cene vsebujejo DDV.

Seznam starejših fiksnih paketov je na voljo v razdelku "Obvestila".

Zaračunavanje mesečne naročnine za nazaj

S 1. 1. 2018 spreminjamo način obračuna mesečne naročnine vseh paketov fiksnih storitev fizičnih in poslovnih naročnikov (razen paketom Kombo). S tem se spremenijo tudi Posebni pogoji za izvajanje širokopasovnih storitev.

Z novim letom bomo mesečno naročnino na vseh paketih zaračunavali za že opravljene storitve v preteklem mesecu in ne več za mesec vnaprej. To pomeni, da bomo na januarskem računu zaračunali le storitve, ki niso vključene v mesečno naročnino. Če takih storitev ne uporabljate, boste naslednji račun prejeli po 10. februarju.

Kako si lahko znižate stroške interneta in televizije?

Uporabniki interneta in televizije imate na voljo tudi druge možnosti s katerimi lahko znižate svoje mesečne stroške.

Če potrebujete le internet, vam priporočamo:

Pakete A1 Kombo, v katerih lahko prihranite do 7 EUR na mesec tako, da odstranite storitve televizije in fiksne telefonije, če le teh ne potrebujete.

Domači internet, ki ponuja takojšen priklop, visoke hitrosti interneta brez polaganja kablov in znatno nižjo ceno od fiksnih storitev. Paket Domači internet je na voljo za le 19.99 EUR/mesec. 

• Če potrebujete le televizijo, preverite ponudbo mobilne televizije A1 NOW, ki vključuje najbolj priljubljene TV programe za 7,99 EUR/mesec. Prvi mesec jo uporabljate brezplačno. 

Kaj če se s spremembo ne strinjate?

Naredili smo vse v naši moči, a se povišanju cen storitev ne moremo izogniti. Upamo, da boste ostali naš uporabnik. Če se s spremembami ne strinjate, lahko obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, lahko do 5. 1. 2018 odstopite od naročniške pogodbe.

To storite brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Izpolniti pa boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti (kar vključuje tudi vračila prejetih ugodnosti) in poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti.

Uporabniki, ki ste ob sklenitvi naročniškega razmerja kupili tudi terminalsko opremo (na primer: modem, digitalni sprejemnik ipd.) in je še niste v celoti odplačali, lahko ob odstopu pogodbe:

• obdržite opremo in odplačate sorazmerni delež celotne vrednosti opreme ali

• vrnete opremo v stanju, v kakršnem ste jo prejeli in plačate uporabnino za čas, ko ste opremo uporabljali, A1 pa vam vrne kupnino.

NAZAJ