Obvestila o spremembah pogodbenih pogojev

Obvestilo o spremembi formule za izračun vračila ugodnosti za naročnike nekaterih paketov fiksnih storitev

( 27.12.2017 )

V Pogodbi o zagotovitvi posebne ugodnosti v delu, ki se nanaša na vračilo prejete ugodnosti v primeru predčasnega odstopa od pogodbe za naročnike paketov A1 Kombo, smo odkrili napako. Pomotoma smo v pogodbo vnesli formulo, ki ni sorazmerna skupnemu znesku prejete ugodnosti v trenutku prekinitve vezave. Formulo bomo zato nadomestili z novo, ki je v sorazmerju z zneskom prejete ugodnosti in tako v primeru prekinitve vezave na fiksnem paketu bolj ugodna za naročnike.

Vsi naročniki paketov A1 Kombo, pri katerih je prišlo do napake v pogodbi, boste najkasneje 3. januarja prejeli obvestilo o tem po izbranem kanalu obveščanja.

Nova formula, po kateri se izračuna znesek vračila prejete ugodnosti v primeru predčasnega odstopa od pogodbe, je: znesek prejete ugodnosti od začetka vezave, pomnožen s številom dni do konca vezave in deljen s številom dni celotne vezave. Sprememba formule na naročnike ne vpliva v primeru, da se ne odločijo za predčasno prekinitev pogodbe, saj v tem primeru prejete ugodnosti seveda ni potrebno povrniti. Sprememba bo imela vpliv samo na naročnike, ki se bodo odločili za predčasno prekinitev pogodbe za fiksni paket. V tem primeru bo znesek vračila prejete ugodnosti nižji, kot bi bil po dosedanji formuli.

Če se s spremembo formule ne strinjate, lahko v skladu s 129. členom ZEKom-1 do 3. 2. 2018 odstopite od naročniške pogodbe. To lahko storite brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Izpolniti pa boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti (kar vključuje tudi vračila prejetih ugodnosti) in poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti.

Za napako se vam iskreno opravičujemo.

NAZAJ