Obvestila o spremembah pogodbenih pogojev

Sprememba Posebnih pogojev za uporabo storitve Moneta

( 25.01.2019 )

Obveščamo vas, da 25. 3. 2019 stopijo v veljavo spremenjeni Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta, ki so bili danes objavljeni na internetni strani A1.si.

Sprememba pogojev je posledica uskladitve z novim Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), z novim Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) in Zakonom o centralnem kreditnem registru (ZCKR).

Povzetek sprememb:

  • Navedba nove pravne podlage za Posebne pogoje za uporabo storitve Moneta zaradi sprejetja novih zakonov ZPlaSSIED, ZPPDFT-1 in ZCKR.
  • Umik Nove KBM iz sistema Moneta.
  • Več pravic uporabnika do pridobivanja informacij o pogojih, ki veljajo za uporabo storitve Moneta.
  • Poenotenje pojmov uporabljenih v Posebnih pogojih za uporabo storitve Moneta s pojmi uporabljenimi na spletni strani www.moneta.si.
  • Informacija o dodatnih osebnih in drugih podatkih, ki jih lahko A1 zahteva od uporabnika, skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
  • Dodatne pravice uporabnika o informiranosti o stroških, ki so povezani z uporabo storitve Moneta, ter o opravljenih transakcijah.
  • Opisana je razmejitev odgovornosti A1 in uporabnika ob neodobrenih, neizvršenih ali nepravilno / pozno izvršenih transakcijah.
  • Znesek, do katerega uporabnik v določenih primerih krije izgubo, se je v korist uporabnika znižal s 150 EUR na 50 EUR.
  • Razširjene informacije o načinu reševanja sporov.
  • Seznanitev uporabnikov z obveznostjo A1 v zvezi s poročanjem podatkov o uporabnikih Monete v sistem SISBON skladno z veljavno zakonodajo ter predpisi in navodili nadzornih organov. Hkrati je uporabnik seznanjen tudi s svojo pravico do dostopa do podatkov, shranjenih v sistemu SISBON.

Vsi obstoječi uporabniki storitve Moneta, ki se s spremembami strinjate, lahko le-to uporabljate enako kot doslej, saj z uporabo storitve potrjujete spremembo pogojev.

V kolikor se s spremenjenimi pogoji ne strinjate, lahko do dne uveljavitve spremenjenih Posebnih pogojev za uporabo storitve Moneta enostransko odpoveste pogodbeno razmerje za uporabo storitve Moneta, in sicer preko portala Moj A1, s klicem na 040 40 40 40 ali obiskom na prodajnem mestu A1. V tem primeru se šteje, da pogodbeno razmerje za uporabo storitve Moneta preneha s trenutkom, ko A1 uporabniku, na podlagi njegove odpovedi, izklopi oziroma onemoči uporabo storitve Moneta. Odpoved pogodbenega razmerja za storitev Moneta v ničemer ne vpliva na morebitne druge storitve, ki jih imate pri A1.

NAZAJ