Omrežje

Slovarček mobilnih komunikacij

3G

Kratica 3G označuje tretjo generacijo mobilnih omrežij oziroma tehnologijo UMTS.

4G

Kratica 4G označuje četrto generacijo mobilnih omrežij oziroma tehnologijo LTE.

Aplikacije

Aplikacije so programi, ki si jih naložimo na svoj mobilni telefon. Trenutno je na voljo več sto tisoč aplikacij za različne mobilne operacijske sisteme. Na pospešen razvoj mobilnih aplikacij je vplival predvsem razvoj t. i. pametnih telefonov.

Bazna postaja

Bazna postaja prek radijske antene skrbi za sprejemanje in oddajanje signala na določeni frekvenci. Vsaka bazna postaja pokriva določeno geografsko območje.

Dostopovno omrežje

Je tisti del omrežja, ki povezuje jedrno omrežje oziroma glavna vozlišča v centrali z uporabnikom.

EDGE (kratica za Enhanced Data rates for GSM Evolution)

Tehnologija EDGE je naslednik tehnologije GPRS za hitrejši prenos podatkov do 236 kbit/s, kar je dvakratna hitrost, ki jo omogoča povezava ISDN. Tehnologija je uporabna za prebiranje elektronske pošte in brskanje po internetu. Za postavitev omrežja EDGE ni treba postavljati novih baznih postaj kot v primeru uvajanja tehnologije UMTS.

GPRS (kratica za General Packet Radio Service)

Storitev GPRS se uporablja za prenos podatkov v okviru standarda GSM s hitrostjo do 80kbit/s. Deluje na osnovi paketnega prenosa podatkov in predstavlja osnovo za storitve kot so: SMS, MMS in WAP. Običajno se tehnologija GPRS označuje kot 2,5G, saj gre za vmesno generacijo med drugo generacijo (2G) in tretjo generacijo (3G) mobilnih storitev.

GSM (kratica za Global System for Mobiles)

Gre za najstarejši in globalno najbolj razširjen standard digitalnih mobilnih komunikacij, ki je v osnovi namenjen za uporabo glasovnih klicev in pošiljanje sporočil SMS. Pogosto ta standard označujemo tudi kot drugo generacijo (2G) mobilne telefonije. GSM standard je vpeljal tudi SIM kartice.

HSPA (kratica za High-Speed Protocol Access)

Je izraz, ki združuje tehnologij HSDPA in HSUPA.

HSDPA/HSUPA (kartica za High Speed Downlink/Uplink Packet Access)

Tehnologiji HSDPA in HSUPA omogočata prenos podatkov od vira k uporabniku oziroma od uporabnika k viru, ki je 4- do 5-krat hitrejši od UMTS in celo presega hitrosti, ki jih nudijo fiksni ponudniki interneta s tehnologijo ADSL. Pogosto ju označujemo tudi kot generacijo 3,5G.

HSPA+ (kratica za Evolved High-Speed Protocol Access)

Je nadgradnja tehnologije HSPA z izjemnimi hitrosti prenosa podatkov. Tehnologija omogoča teoretične hitrosti prenosa podatkov v smeri proti uporabniku do 21,6 Mbit/s in v smeri od uporabnika do 5,76 Mbit/s.

Jedrno omrežje

Jedrno omrežje so glavna vozlišča mobilnega omrežja.

Kbps

Kilobitov na sekundo - mera za prenos podatkov.

LTE (kratica za Long Term Evolution)

Prihodnja (4G) generacija mobilne tehnologije, ki bo omogočila izjemno hitre prenose podatkov. Ta generacija mobilne tehnologije komercialno v Sloveniji še ni na voljo.

Mbps

Je mera za prenos podatkov in pomeni količino Megabitov na sekundo. Uporablja se pri opisu zmogljivosti širokopasovnega interneta, ki omogoča prenos večje količine podatkov na sekundo.

MMS (kratica za Media Messaging Service)

Slikovna sporočila.

SMS (kratica za Short Messaging Service)

Kratka tekstovna sporočila.

UMTS (kratica za Universal Mobile Telecommunications System)

UMTS je sistem tretje generacije mobilnih telekomunikacij (3G), ki omogoča občutno hitrejši prenos podatkov od predhodnih sistemov (GSM/GPRS/EDGE).

VoIP (kratica za Voice over Internet)

Opravljanje klicev preko interneta.

WLAN / Wi-Fi

WLAN (kratica za Wireless LAN) je lokalno brezžično omrežje, v katerega se lahko povezujejo prenosni računalniki, tablični računalniki ali mobilni telefoni. Uporaba WLAN omrežij je preprosta, saj uporabnik na točki dostopa poišče želeno WLAN omrežje in se vanj prijavi z geslom. WLAN omrežja imajo pogosto zaklenjen dostop, obstajajo pa tudi odprte točke za dostop do interneta (t. i. hotspoti). Namesto izraza WLAN se uporablja tudi izraz Wi-Fi.