Paket A1 Dodatni za 5 EUR

Vsi novi naročniki, ki od 12. 9. 2017 do 15. 11. 2017 sklenejo naročniško razmerje na paket Dodatni, bodo za obdobje 24 mesecev plačevali nižjo mesečno naročnino: 5 € z DDV, namesto rednih 12 € z DDV. Vsi naročniki, ki so od 20. 4. 2017 do 31. 8. 2017 sklenili naročniško razmerje na paket Dodatni, bodo plačevali nižjo mesečno naročnino: 10 € z DDV, za vedno, namesto rednih 12 € z DDV. Ponudbo paketa Dodatni lahko izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa telefona obstoječi naročniki A1. Paket Dodatni vključuje souporabo zakupljenih količin klicev in sporočil SMS/MMS v Sloveniji in EU/EEA ter souporabo prenosa podatkov iz zakupljenih količin v Sloveniji in EU/EEA z nosilnih paketov A1 Svobodni 100 GB, 60 GB, 40 GB, S, M, L, EU, EU+, ULTIMATIVNI M, ULTIMATIVNI L ali ULTIMATIVNI XL. Storitve v tujini izven EU/EA se obračunavajo po porabi glede na privzeto tarifo na paketu in niso v souporabi. V primeru, da ima uporabnik na številki vklopljeno in veljavno katerokoli opcijo ali posebno tarifo za gostovanje, se bodo storitve v gostovanju zaračunale po tej vklopljeni opciji/tarifi za gostovanje. Dodatne opcije in posebne tarife za gostovanje niso na voljo za souporabo na različnih telefonskih številkah, temveč se količine v celoti uporabljajo na telefonski številki, na kateri je opcija oz. posebna tarifa vklopljena. Vsak naročnik, ki ima sklenjeno naročnino na paket A1 Svobodni 40 GB lahko doda 2 paketa Dodatni, naročnik paketa A1 Svobodni 60 GB lahko doda 3 pakete Dodatni, naročnik paketa A1 Svobodni 100 GB lahko doda 4 pakete Dodatni, naročnik paketov A1 Svobodni S, A1 Svobodni EU ali A1 Svobodni EU+ lahko doda 1 paket Dodatni, naročnik paketa A1 Svobodni M, lahko doda 3 pakete Dodatni, naročnik paketa A1 Svobodni L 6 paketov Dodatni, naročnik paketa ULTIMATIVNI L 2 paketa Dodatni in naročnik paketa ULTIMATIVNI XL 4 pakete Dodatni. Pogoj za dodajanje paketov Dodatni na nosilni paket je zbirni račun. Za pakete Dodatni veljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike, Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev ter posebni pogoji Dodatni.