Poišči pomoč in informacije

Izberite kategorijo, ki vas zanima

Izbrana kategorija

Wiko U Fell Lite Wiko U Fell Lite

Menijske bližnjice

Desni zgornji gumb

Hitri dostop do menijev

Prek menijske tipke

Hitri dostop do imenika

Prek menija Stiki

Hitro klicanje v meniju

Imenik izberite Priljubljene

Hitro klicanje - SIM

Ne omogoča

Zadnjih deset klicanih

V meniju Telefon izberite Zgodovina klicev

Zavrnjeni / blokirani dohodni klici( posamezno)

Ne omogoča

Skrij ID / Prikaži ID

V meniju Telefon > Meni (tri pikice) >Nastavitve > Klici> Dodatne nastavitve>ID klicatelja

Uporaba tipkovnice med klicem

Med pogovorom izberite ikono s tipkovnico

Dodajanje v imenik

Vtipkajte številko > meni > Dodaj v stike

Dostop do pisanja SMS

Prek menija Sporočanje

Predvidevanje besedila  

Sporočila-Možnosti vnosa-nastavitve >popravki besedila

Pisanje SMS velike/male črke

Pritisnite tipko z oznako puščice navzgor

Pisanje SMS simboli

Pritisnite tipko z oznako J

Pisanje SMS presledek

Pritisnite tipko presledek na virtualni tipkovnici

Zavrnjeni / blokirani dohodni SMS( posamezno)

Ne omogoča

Vpis številke SMS centra

meni Sporočanje > Nastavitve > Besedilna sporočila>Center za sporočila

Dostop do pisanja MMS

Prek menija Sporočila >Novo sporočilo >izberi priponko

Izklop/ Vklop prenosa podatkov

Meni Nastavitve > Poraba podatkov > Mobilni podatki

Skok do menija fotoaparat

Prek menija Fotoaparat

Utišanje zvonjenja

Pritisnite in zadržite tipko za glasnost ob desni strani telefona

Preklop vibra-zvonec

S tipko za glasnost ob desni strani telefona> zmanjšanje zvoka

Preklop med profili

Omogoča

Klic v telefonski predal

Na virtualni tipkovnici pritisnite in zadržite tipko številka 1

Zaklep tipkovnice

Pritisnite tipko za vklop/izklop telefona

Odklep tipkovnice

Tipka za vklop/izklop mobitela in s prstom potegnite čez zaslon od spodaj navzgor

Prikaz URA-DATUM

Na zaslonu

Izbira jezika - v meniju

V meniju Nastavitve > Jezik in vnos > Jezik

Ročna izbira operaterja

Meni Nastavitve > Več> Mobilna omrežja > Omrežni operaterji

Odstranitev aplikacij

Moje aplikacije >Pridržimo aplikacijo>Odstrani

Jakost slušalke

Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost na desnem robu telefona

Vkop/Izklop PIN-a

Nastavitve-Varnost>> Zaklepanja kartice SIM> Zakleni kartico SIM ( Sprememba PIN kode)

Popoln izbris aparata (varnostna koda)

Nastavitve > Varnost in kopiranje in ponastavitve > Ponastavi na tovarniške nastavitve>Ponastavi telefon

 

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij
Splošna vprašanja o telefonih in napravah