Poišči pomoč in informacije

Izberite kategorijo, ki vas zanima

Izbrana kategorija

NAZAJ Razlaga računa

Negativni znesek na vašem računu pomeni, da imate na naročniški številki dobroimetje, ki bo upoštevano pri naslednjem izdanem računu.

Kadar ne želite izkoristiti dobroimetja pri naslednjem izdanem računu ali pa to ni mogoče, vam znesek na vašo zahtevo vrnemo na vaš transakcijski račun. Vračila izvajamo vsak torek in petek. Vračilo preplačila lahko uredite:

  • s sporočilom na elektronski naslov info@A1.si. Sporočilo naj vsebuje telefonsko številko, za katero je bil račun izdan, naslov, davčno številko in transakcijski račun naročnika ter naziv banke.
  • s klicem na številko za podporo uporabnikom 040 40 40 40, pri čemer navedete tudi številko transakcijskega računa in naziv banke.

Preplačani znesek na vaši naročniški številki lahko prenesete na drugo naročniško številko, ki pa mora biti prav tako vaša. Zahtevo za prenos dobroimetja na svojo drugo številko nam lahko posredujete:

  • na elektronski naslov info@A1.si,
  • s klicem na številko za podporo uporabnikom 040 40 40 40.

Možnost prenosa velja le za prenose zneskov med telefonskimi številkami fizičnih oseb. Prenos s številke fizične osebe na številko pravne osebe in obratno ni mogoč, prav tako ni mogoč prenos zneskov med dvema številkama pravnih oseb.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Pri poslovnih naročnikih z več naročniškimi razmerji se naročniški paketi ne bodo izpisali na računu, ki ga prejme uporabnik. Ti podatki so izpisani na zbirnem računu za vsako telefonsko številko.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Mesečna naročnina se obračuna za preteklo obračunsko obdobje. Ob vklopu mesečne opcije je na naslednjem izdanem računu obračunan sorazmerni delež naročnine opcije za obdobje od dneva vklopa do konca obračunskega obdobja.

Na naslednjih računih se mesečne naročnine obračunajo za celotno preteklo obračunsko obdobje.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Dohodni klici so vsi klici, ki ste jih prejeli, vključno s klici, preusmerjenimi na vaš odzivnik.

Sprejem klica v omrežju A1 Slovenija je brezplačen. Med gostovanjem v tujini se dohodni klic obračuna. Več informacij o cenah klicev in storitev v tujini najdete v ceniku mednarodnega gostovanja.

Na razčlenjenem računu in portalu Moj A1 je na voljo prikaz tistih dohodnih klicev, ki ste jih prejeli med bivanjem v tujini.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Stolpec z imenom »Število dogodkov« se nanaša na število opravljenih storitev, navedenih v vrsticah (npr. število naročnin, klicev, poslanih sporočil SMS/MMS, opravljenih sej za prenos podatkov).

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Vse cene so na računu po posameznih kategorijah storitev (mesečna naročnina, storitve opravljene v Sloveniji, storitve opravljene v tujini ...) prikazane brez DDV. DDV je obračunan pri končnem znesku na računu desno spodaj (vrednost z DDV).

DDV se za nekatere storitve, kot so npr. VALÚ Moneta ali nakup kino vstopnic, ne obračunava, zato na računu ni izpisan.

V cenikih A1 so prikazane cene, ki že vključujejo DDV.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Obračunsko obdobje pogovorov in storitev je lahko v nekaterih primerih tudi daljše, kadar so na računu na primer zaračunane storitve, ki so bile opravljene v tujini in za katere smo podatke dobili z zamudo.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Podatek o naročniškem paketu je viden na vseh računih. Na samostojnem računu za eno naročniško razmerje je izpisan v polju nad opravljenimi storitvami. Če gre za zbirni račun za več naročniških razmerij, je podatek viden v polju pod opravljenimi storitvami oz. v zbirni tabeli za vsako telefonsko številko posebej.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Pogovori in storitve se obračunavajo v okviru obračunskega obdobja, tj. od dneva prve zaračunane storitve v obračunskem obdobju do zadnje zaračunane storitve v obračunskem obdobju. Opravljene storitve se obračunavajo za preteklo obračunsko obdobje.

Če ste gostovali v tujini, se lahko zgodi, da tuji operater podatke o opravljenih storitvah posreduje z zamudo. V takem primeru se obračun lahko opravi šele na drugem računu po prihodu iz tujine. Pri tem lahko pride do prikaza daljšega obračunskega obdobja. Tak način zajema storitve, ki bi bile obračunane že na predhodnem računu, če bi podatke prejeli pravočasno.

Med gostovanjem v tujini se čas opravljenih storitev na računu praviloma beleži po lokalnem času za poslana sporočila in klice, za prenos podatkov pa se čas na računu beleži po slovenskem času.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Količine storitev so obračunane sorazmerno od dneva vklopa do konca obračunskega obdobja. Če je bila opcija vklopljena ves mesec, je na računu izpisano 1 (1 pomeni ves mesec). Če je bila opcija vklopljena 15 dni pred koncem obračunskega obdobja, je izpisano 0,5 (0,5 pomeni pol meseca). Če opcijo vključite med obračunskim obdobjem, se naročnina obračuna sorazmerno glede na število dni do konca vašega obračunskega obdobja.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Prikazane so vse opravljene storitve v obračunskem obdobju, ločene po kategorijah. Obračunane so le tiste opravljene storitve, ki niso vključene v naročniški paket, in tiste, ki presegajo zakupljene količine posameznega naročniškega paketa in/ali opcije.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Pod postavko »Prenos količin iz preteklega obdobja« so prikazane količine iz preteklega obračunskega obdobja, ki jih niste porabili. Postavka »Prenos količin v naslednji mesec« prikazuje celotno količino neporabljenih količin, ki se prenesejo v naslednje obračunsko obdobje. Velja samo za naročniške pakete, ki vključujejo prenos neporabljenih zakupljenih storitev.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

V kategoriji informacij bo pod paket vedno zapisan novi oz. aktivni paket na dan obračuna storitev.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij