Poišči pomoč in informacije

Izberite kategorijo, ki vas zanima

Izbrana kategorija

NAZAJ Zamudne obresti

A1 zaračuna zakonite zamudne obresti zasebnim in poslovnim naročnikom mobilnih ali fiksnih storitev ob vsaki zamudi plačila računa, ki je daljša kot 5 dni od dne roka plačila. Zamudne obresti zaračuna neodvisno od tega ali je naročniku izdal opomin ali ne.

Če boste račun plačali po 5. dneh od roka plačila ali po več kot 5. dneh, vam bomo zamudne obresti zaračunali od dne roka plačila do dejanskega dne, ko ste poravnali račun.

Zaračunavanje zakonitih zamudnih obresti je poslovna odločitev podjetja, ki velja od 3. 2. 2015. V skladu z veljavno zakonodajo bi lahko podjetje zaračunavalo zamudne obresti že v preteklosti.


 

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Banka Slovenije dvakrat letno določi višino predpisane obrestne mere, na podlagi katere A1 obračunava  zamudne obresti. Aktualne informacije o višini predpisane obrestne mere zamudnih obresti so na voljo na spletni strani Banke Slovenije.

 

 

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Zamudne obresti zaračunavamo pri plačilih, ki so izvedena po roku plačila in ne za izdan/poslan opomin. Torej, ne plačate zamudnih obresti za opomin, ampak za čas, za kolikor ste prekoračili rok plačila.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Splošni pogoji poslovanja družbe A1 Slovenija, v 42. točki navajajo naslednje: »V primeru zamude s plačilom (dela) zapadlih denarnih obveznosti po Računu, mora Naročnik plačati A1 tudi zakonske zamudne obresti obračunane od neplačanih denarnih obveznosti, od dneva zapadlosti obveznosti v plačilo, do dneva plačila, v višini po obrestni meri za zamudne obresti določeni z Veljavnimi predpisi.« (Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike).

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Zakonite zamudne obresti se obračunajo ob vsaki zamudi pri plačilu, ki je daljša od 5 dni od datuma roka plačila, neodvisno od tega, ali je bil izdan opomin ali ne.

Če bo račun plačan z zamudo, vendar le-ta ne bo večja od 5 dni od dneva valute (roka plačila), vam zakonitih zamudnih obresti ne bomo zaračunali.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij