Obvestila in novosti

Sprememba mesečne naročnine starih mobilnih paketov

( 30.12.2016 )

S 1. 2. 2017 se spreminjajo cene mesečne naročnine nekaterih starih Si.mobilovih paketov. Sprememba cen mesečnih naročnin se bo izvedla v povišanju 1 € z DDV, in sicer na sledečih poslovnih in zasebnih paketih:

OPTIMALNI S, OPTIMALNI M, ULTIMATIVNI S, ULTIMATIVNI M, ULTIMATIVNI L, ULTIMATIVNI XL, PODJETNI OPTIMALNI S, PODJETNI OPTIMALNI M, PODJETNI ULTIMATIVNI S, PODJETNI ULTIMATIVNI M, PODJETNI ULTIMATIVNI L, PODJETNI ULTIMATIVNI XL, SENIOR S, SENIOR M, POLETJE, SILVESTER, GIGANT PLUS, ORTO ELASTIK, ORTO ELASTIK mini, Praznični ORTO ELASTIK, PODJETNI NESKONČNI L, PODJETNI NESKONČNI M, PODJETNI NESKONČNI S, PODJETNI NESKONČNI TUJINA, PODJETNI OSNOVNI L, PODJETNI OSNOVNI M, PODJETNI OSNOVNI S, enaZAME, triZAME, XS ZAME, S ZAME, M ZAME, XS ZATE, M ZATE, SENIOR ZATE, OSNOVNI S, OSNOVNI M, NESKONČNI XS, NESKONČNI S, NESKONČNI M, NESKONČNI L, ORTO BOMBASTIK, ORTO FANTASTIK, ORTO GIGASTIK, ORTO SMART, ORTO STARTASTIK, ORTO TRIPSTER, ORTO TRIPSTER PLUS *, ORTO U NULO, PODJETNI START 1, PODJETNI START 2, PODJETNI START 3, PODJETNI SMART 1, PODJETNI SMART 2, PODJETNI SMART 3, XS PODJETNI, S PODJETNI, M PODJETNI, L PODJETNI, XL PODJETNI, PAKET 9, SENIOR, SMART, SMART 1, Neskončni paket, PRAZNIČNI PAKET, GIGANT.

* Podražitev velja za star paket ORTO TRIPSTER PLUS, medtem ko mesečna naročnina na aktualnem paketu ORTO TRIPSTER+ ostaja nespremenjena.

Nove cene mesečnih naročnin:

NAZIV PAKETA

NOVA MESEČNA NAROČNINA

OPTIMALNI S

10,99 €

OPTIMALNI M

15,99 €

ULTIMATIVNI S

20,99 €

ULTIMATIVNI M

23,99 €

ULTIMATIVNI L

27,99 €

ULTIMATIVNI XL

35,99 €

PODJETNI OPTIMALNI S

10,99 €

PODJETNI OPTIMALNI M

15,99 €

PODJETNI ULTIMATIVNI S

20,99 €

PODJETNI ULTIMATIVNI M

23,99 €

PODJETNI ULTIMATIVNI L

27,99 €

PODJETNI ULTIMATIVNI XL

35,99 €

SENIOR S

8,99 €

SENIOR M

12,99 €

Poletje

23,99 €

BUS Poletje

23,99 €

Silvester

20,99 €

BUS Silvester

20,99 €

GIGANT PLUS

25,99 €

ORTO ELASTIK

20,99 €

ORTO ELASTIK mini

16,99 €

Praznični ORTO ELASTIK

20,99 €

PODJETNI NESKONČNI L

33,99 €

PODJETNI NESKONČNI M

27,99 €

PODJETNI NESKONČNI S

19,99 €

PODJETNI NESKONČNI TUJINA

41,99 €

PODJETNI OSNOVNI L

23,99 €

PODJETNI OSNOVNI M

15,99 €

PODJETNI OSNOVNI S

11,99 €

enaZAME

16,99 €

triZAME

22,99 €

XS ZAME

8,99 €

S ZAME

18,99 €

M ZAME

23,99 €

XS ZATE

10,99 €

M ZATE

25,99 €

SENIOR ZATE

16,99 €

OSNOVNI S

12,99 €

OSNOVNI M

17,99 €

NESKONČNI XS

19,99 €

NESKONČNI S

22,99 €

NESKONČNI M

29,99 €

NESKONČNI L

41,99 €

ORTO BOMBASTIK

21,99 €

ORTO FANTASTIK

16,99 €

ORTO GIGASTIK

22,99 €

ORTO SMART

22,99 €

ORTO STARTASTIK

11,99 €

ORTO TRIPSTER

21,99 €

ORTO TRIPSTER PLUS

25,99 €

ORTO U NULO

14,99 €

PODJETNI START 1

1 naročniško razmerje

12,99 €

2 naročniški razmerji

12,49 €

3 naročniška razmerja

11,99 €

4 naročniška razmerja

10,99 €

PODJETNI START 2

1 naročniško razmerje

20,99 €

2 naročniški razmerji

19,99 €

3 naročniška razmerja

18,99 €

4 naročniška razmerja

17,99 €

PODJETNI START 3

1 naročniško razmerje

25,99 €

2 naročniški razmerji

24,99 €

3 naročniška razmerja

23,99 €

4 naročniška razmerja

22,99 €

PODJETNI SMART 1

1 naročniško razmerje

30,99 €

2 naročniški razmerji

29,99 €

3 naročniška razmerja

28,99 €

4 naročniška razmerja

26,99 €

PODJETNI SMART 2

1 naročniško razmerje

41,99 €

2 naročniški razmerji

40,99 €

3 naročniška razmerja

38,99 €

4 naročniška razmerja

36,99 €

PODJETNI SMART 3

1 naročniško razmerje

62,99 €

2 naročniški razmerji

61,99 €

3 naročniška razmerja

58,99 €

4 naročniška razmerja

55,99 €

XS PODJETNI

1 naročniško razmerje

14,99 €

2 naročniški razmerji

14,49 €

3 naročniška razmerja

13,99 €

4 naročniška razmerja

12,99 €

S PODJETNI

1 naročniško razmerje

21,99 €

2 naročniški razmerji

20,99 €

3 naročniška razmerja

19,99 €

4 naročniška razmerja

18,99 €

M PODJETNI

1 naročniško razmerje

26,99 €

2 naročniški razmerji

25,99 €

3 naročniška razmerja

24,99 €

4 naročniška razmerja

23,99 €

L PODJETNI

1 naročniško razmerje

36,99 €

2 naročniški razmerji

35,99 €

3 naročniška razmerja

33,99 €

4 naročniška razmerja

32,99 €

XL PODJETNI

1 naročniško razmerje

51,99 €

2 naročniški razmerji

50,99 €

3 naročniška razmerja

47,99 €

4 naročniška razmerja

45,99 €

PAKET 9

22,99 €

SENIOR

16,99 €

SMART

7,99 €

SMART 1

10,99 €

Neskončni paket

36,99 €

PRAZNIČNI PAKET

27,99 €

Praznični paket VPN

27,99 €

GIGANT

21,99 €

GIGANT VPN

21,99 €

 

Obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo v 30 dneh od obvestila o spremembi na spletni strani www.simobil.si brez odpovednega roka pravico, da brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh uporabnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti uporabnikov. Uporabnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo Si.mobilu povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Si.mobil pa mu bo vrnil kupnino. Več informacij o spremembah je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 in na prodajnih mestih. 

NAZAJ

V zadnjem obdobju smo zaznali več poskusov pošiljanja nezaželenih sporočil in drugih poskusov zlorab preko sporočil SMS/MMS ali klicev, zato uporabnike opozarjamo, naj bodo previdni in ne odgovarjajo na nepoznane številke, zlasti tiste iz tujine, niti naj ne vračajo klicev. O zaznanih oblikah poskusov zlorab tudi obvešča nacionalni odzivni center SI-CERT.