Obvestila in novosti

Sprememba Splošni pogoji za storitev A1 NOW

( 01.10.2018 )

Obveščamo vas, da so z dnem 1.10.2018 stopili v veljavo spremenjeni Splošni pogoji za storitev A1 NOW, ki se bodo po novem imenovali Posebni pogoji za storitev A1 Xplore TV. S to spremembo se spreminja le ime storitve A1 NOW v storitev A1 Xplore TV. Skladno z Uredbo (EU) 2017/1128 Evropskega parlamenta in sveta o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu lahko vsi rezidenti Republike Slovenije, ki potujejo ali dopustujejo izven teritorialnih meja Slovenije, od 1. 4. 2018 vse vsebine na A1 Xplore TV (prej A1 NOW) spremljajo v državah članicah EU.

S 1.11.2018 pa stopijo v veljavo spremembe Splošnih pogojev za storitev A1 Xplore TV, tako da se spremeni XI.2. točka pogojev, tako da se glasi:

Končni uporabnik Storitev odpove preko spletne strani www.A1xploretv.si, in sicer tako, da v zavihku »Moj račun« označi možnost »Preklic naročnine«. Če bo Končni uporabnik Storitev odpovedal najkasneje do 20.00 ure zadnjega dne obračunskega obdobja,  bo odpoved začela učinkovati z zaključkom obračunskega obdobja, prav tako bo lahko Storitev uporabljal do zaključka obračunskega obdobja. Če odpoved prispe kasneje, bo odpoved začela učinkovati z zaključkom naslednjega obračunskega obdobja. 

Za Naročnike, ki so imeli dne 1.10.2018 že sklenjeno pogodbo velja, da po preteku roka 30 dni za uveljavitev sprememb pogodbe, to je na dan 1.11.2018, ti pogoji v celoti nadomestijo do tedaj veljavne pogoje.

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z spremembo so na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 ali na prodajnih mestih.

Splošni pogoji so na voljo tukaj.

NAZAJ

Obvestilo uporabnikom

V zadnjem obdobju smo zaznali več poskusov pošiljanja nezaželenih sporočil in drugih poskusov zlorab preko sporočil SMS/MMS ali klicev, zato uporabnike opozarjamo, naj bodo previdni in ne odgovarjajo na nepoznane številke, zlasti tiste iz tujine, niti naj ne vračajo klicev. O zaznanih oblikah poskusov zlorab tudi obvešča nacionalni odzivni center SI-CERT.