Obvestila in novosti

Sprememba omejitve pravične rabe prenosa podatkov za paketa All inclusive

( 30.11.2018 )

1.1.2019 bomo paketoma A1 All inclusive in A1 Podjetni All inclusive povečali omejitev pravične rabe prenosa podatkov v Sloveniji iz 30 GB na 140 GB. Po porabi 140 GB v enem obračunskem obdobju, bo prenos podatkov še vedno brezplačen, hitrost prenosa pa se bo zmanjšala na 64 kB/s.

Če se s spremembami ne strinjate, lahko obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, do 31. 12. 2018 odstopite od naročniške pogodbe. To storite brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Izpolniti pa boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti (kar vključuje tudi vračila sorazmernega dela prejetih ugodnosti) in poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti. Uporabniki, ki ste med trajanjem naročniškega razmerja kupili tudi mobilni aparat oziroma terminalsko opremo in je še niste v celoti odplačali, lahko ob odstopu pogodbe:

  • obdržite mobilni aparat oziroma terminalsko opremo in odplačate sorazmerni delež celotne vrednosti opreme ali
  • vrnete mobilni aparat oziroma terminalsko opremo v stanju, v kakršnem ste ga prejeli, in plačate uporabnino za čas, ko ste mobilni aparat oziroma terminalsko opremo uporabljali, A1 pa vam vrne kupnino.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo smo na voljo na  številki 040 40 40 40, www.a1.si  in A1 prodajnih mestih.

NAZAJ

Obvestilo uporabnikom

V zadnjem obdobju smo zaznali več poskusov pošiljanja nezaželenih sporočil in drugih poskusov zlorab preko sporočil SMS/MMS ali klicev, zato uporabnike opozarjamo, naj bodo previdni in ne odgovarjajo na nepoznane številke, zlasti tiste iz tujine, niti naj ne vračajo klicev. O zaznanih oblikah poskusov zlorab tudi obvešča nacionalni odzivni center SI-CERT.