Obvestila in novosti

Sprememba cen fiksne telefonije in Posebnih pogojev za izvajanje širokopasovnih storitev

( 30.11.2018 )

Zaradi uskladitve maloprodajnih cen z nabavnimi, se spreminjajo cene za klice v določena omrežja za naročnike fiksnih paketov A1 ter količine klicev, vključene v paketih A1 KOMBO. S tem želi A1 še dodatno poenostaviti ponudbo ter uskladiti ponudbo fiksnih storitev z mobilnimi. Sprememba cen stopi v veljavo 1.1.2019. 

S 1.12.2018 stopijo v veljavo tudi vsebinske spremembe Posebnih pogojev za izvajanje širokopasovnih storitev (velja za potrošnike, kot tudi pravne osebe in podjetnike), ki nadomestijo doslej veljavne istovrstne posebne pogoje. Za Naročnike, ki imajo na dan 1.12.2018 že sklenjeno Naročniško pogodbo velja, da se ti posebni pogoji spremenijo po preteku roka za uveljavitev sprememb Naročniške pogodbe, to je na dan 1.1.2019. Hkrati pa prenehajo veljati naslednji pogoji, ki urejajo razmerja s pravnimi osebami in podjetniki: Posebni pogoji za uporabo storitev A1 telefonija za pravne osebe in podjetnike(PPATEL-PU),  Posebni pogoji za uporabo storitev A1 internet za pravne osebe in podjetnike (PPAIN-PU) in Posebni pogoji za uporabo storitev A1 televizija za pravne osebe in podjetnike (PPATV-PU).

Če se s spremembami ne strinjate, lahko obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, do 31. 12. 2018 odstopite od naročniške pogodbe. To storite brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Izpolniti pa boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti (kar vključuje tudi vračila sorazmernega dela prejetih ugodnosti) in poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti. Uporabniki, ki ste med trajanjem naročniškega razmerja kupili tudi mobilni aparat oziroma terminalsko opremo in je še niste v celoti odplačali, lahko ob odstopu pogodbe:

  • obdržite mobilni aparat oziroma terminalsko opremo in odplačate sorazmerni delež celotne vrednosti opreme ali
  • vrnete mobilni aparat oziroma terminalsko opremo v stanju, v kakršnem ste ga prejeli, in plačate uporabnino za čas, ko ste mobilni aparat oziroma terminalsko opremo uporabljali, A1 pa vam vrne kupnino.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo smo na voljo na  številki 040 40 40 40, www.a1.si  in A1 prodajnih mestih.

Posebni pogoji za izvajanje širokopasovnih storitev
Sprememba cen fiksne telefonije

NAZAJ

V zadnjem obdobju smo zaznali več poskusov pošiljanja nezaželenih sporočil in drugih poskusov zlorab preko sporočil SMS/MMS ali klicev, zato uporabnike opozarjamo, naj bodo previdni in ne odgovarjajo na nepoznane številke, zlasti tiste iz tujine, niti naj ne vračajo klicev. O zaznanih oblikah poskusov zlorab tudi obvešča nacionalni odzivni center SI-CERT.

Nova TV shema

Celotno prednastavljeno TV shemo in programske sklope, si lahko ogledate tukaj

Več Skrij