Obvestila in novosti

Sprememba reguliranih pogojev za EU gostovanje, Posebnih pogojev za izvajanje mobilnih storitev in Posebnih pogojev aktivacije storitev preko SMS sporočil

( 30.11.2018 )

1. 1. 2019 se v skladu z Uredbo (EU) št. 2017/920 spreminja veleprodajna medoperaterska cena za prenos podatkov v EU gostovanju. Ta se iz 6,00 EUR zniža na 4,50 EUR. Zaradi spremembe maloprodajne cene bomo količine zajete v pravično rabo v EU pri nekaterih tarifah povečali. Hkrati bomo spremenili tudi višino maloprodajnih pribitkov za prenos podatkov v EU gostovanju, ki bodo od 1. 1. 2019 znašali 5,49 €/GB (z DDV), trenutno pa znašajo 7,32 €/GB (z DDV). Zaradi navedenih sprememb in z namenom preprečevanja zlorab se bodo v skladu z EU regulacijo nadgradili tudi Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev.

Količino pravične rabe prenosa podatkov v EU/EEA gostovanju za svoj paket lahko preverite na tej povezavi.

S 1.1.2019 prav tako spreminjamo Posebne pogoje aktivacije storitev preko SMS sporočil in sicer v delu, kjer je bila urejena starostna omejitev aktivacije storitev preko SMS sporočil.

Če se s spremembami ne strinjate, lahko obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, do 31. 12. 2018 odstopite od naročniške pogodbe. To storite brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Izpolniti pa boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti (kar vključuje tudi vračila sorazmernega dela prejetih ugodnosti) in poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti. Uporabniki, ki ste med trajanjem naročniškega razmerja kupili tudi mobilni aparat oziroma terminalsko opremo in je še niste v celoti odplačali, lahko ob odstopu pogodbe:

  • obdržite mobilni aparat oziroma terminalsko opremo in odplačate sorazmerni delež celotne vrednosti opreme ali
  • vrnete mobilni aparat oziroma terminalsko opremo v stanju, v kakršnem ste ga prejeli, in plačate uporabnino za čas, ko ste mobilni aparat oziroma terminalsko opremo uporabljali, A1 pa vam vrne kupnino.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo smo na voljo na  številki 040 40 40 40, www.a1.si  in A1 prodajnih mestih.

Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev
Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev - spremembe
Posebni pogoji aktivacije storitev preko SMS sporočil

NAZAJ

V zadnjem obdobju smo zaznali več poskusov pošiljanja nezaželenih sporočil in drugih poskusov zlorab preko sporočil SMS/MMS ali klicev, zato uporabnike opozarjamo, naj bodo previdni in ne odgovarjajo na nepoznane številke, zlasti tiste iz tujine, niti naj ne vračajo klicev. O zaznanih oblikah poskusov zlorab tudi obvešča nacionalni odzivni center SI-CERT.

Nova TV shema

Celotno prednastavljeno TV shemo in programske sklope, si lahko ogledate tukaj

Več Skrij