Obvestila in novosti

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUŠ d.d.

( 06.12.2018 )

Družba A1 Slovenija, d. d. objavlja Prevzemno ponudbo in prospekt za odkup delnic družbe TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUŠ d.d., Pohorska ulica 9, 2000 Maribor. Prevzemna ponudba se nanaša na vse delnice ciljne družbe, kar pomeni 104.912 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico, zmanjšano za 52.486 delnic ciljne družbe, katere ima prevzemnik že v lasti, torej skupno na preostalih 52.426 delnic ciljne družbe. Veljavnost ponudbe je od vključno dne 7. 12. 2018 do vključno dne 4. 2. 2019, razen, če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša skladno z ZPre-1.

Prevzemna ponudba in prospekt

NAZAJ

V zadnjem obdobju smo zaznali več poskusov pošiljanja nezaželenih sporočil in drugih poskusov zlorab preko sporočil SMS/MMS ali klicev, zato uporabnike opozarjamo, naj bodo previdni in ne odgovarjajo na nepoznane številke, zlasti tiste iz tujine, niti naj ne vračajo klicev. O zaznanih oblikah poskusov zlorab tudi obvešča nacionalni odzivni center SI-CERT.

Nova TV shema

Celotno prednastavljeno TV shemo in programske sklope, si lahko ogledate tukaj

Več Skrij