Obvestila in novosti

Sprememba posebnih pogojev paketov A1 Kombo ter sprememba cen TV dodatkov

( 03.04.2019 )

Z dnem 4. 4. se spreminjajo Posebni pogoji paketov A1 Kombo. Dodano je 5. poglavje TV shema, spremenilo pa se je tudi 6. poglavje Časovni zamik. Več o TV shemi.

Posebni pogoji za pakete A1 Kombo

 

Z dnem 4. 4. se spreminja način zaračunavanja TV dodatkov na A1 Kombo paketih ter cena nekaterih TV dodatkov na ostalih fiksnih paketih A1.

Spremembe na paketih A1 Kombo:

Paket Minimax na paketih A1 Kombo S in M
Paket Minimax je po novem del programskega sklopa Otroški, ki poleg programa Minimax vključuje še dodatnih 11 otroških programov. Otroški sklop je vreden 5 TV točk, kar pomeni, da se cena iz 3,05 €/mesec spremeni v 5 €/mesec.

Paket Cinestar na paketih A1 Kombo S in M
Paket CineStar je po novem del programskega sklopa Filmski. Filmski sklop je vreden 8 TV točk, kar pomeni, da se cena iz 5 €/mesec spremeni v 8 €/mesec.

Paket Pink na vseh paketih A1 Kombo
Paket Pink je po novem programski sklop Pink. Vrednost sklopa je 8 TV točk, kar pomeni, da se cena iz 7,99 €/mesec spremeni v 8 €/mesec.

Paket HBO OD na vseh paketih A1 Kombo
Paket HBO OD smo nadgradili v programski sklop HBO Premium. Vrednost sklopa je 10 TV točk, kar pomeni, da se cena iz 9,89 €/mesec spremeni v 10 €/mesec.

Če kateregakoli od naštetih paketov  ne potrebujete več, ga lahko kadarkoli odjavite s klicem na 040 40 40 40.

 

Spremembe na A1 fiksnih paketih

Paket Pink
Cena za programski paket Pink se iz 7,99 €/mesec spremeni v 8 €/mesec.

Če programskega paketa Pink ne potrebujete več, ga lahko kadarkoli odjavite prek digitalnega sprejemnika ali s klicem na 040 40 40 40.

 

Kaj, če se s spremembo ne strinjate?

Zaradi zgornjih sprememb je prišlo do manjšega povišanja cen nekaterih programskih dodatkov. Naročniki teh programskih dodatkov, na katere povišanje cen vpliva, lahko na podlagi 129. člena ZEKom-1, do 4. 5. 2019 odstopite od naročniške pogodbe.

To storite brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Izpolniti pa boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti (kar vključuje tudi vračila prejetih ugodnosti) in poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti.

 

Uporabniki, ki ste ob sklenitvi naročniškega razmerja kupili tudi terminalsko opremo (na primer: modem, digitalni sprejemnik ipd.) in je še niste v celoti odplačali, lahko ob odstopu pogodbe:

• obdržite opremo in odplačate sorazmerni delež celotne vrednosti opreme ali

• vrnete opremo v stanju, v kakršnem ste jo prejeli in plačate uporabnino za čas, ko ste opremo uporabljali, A1 pa vam vrne kupnino.

 

NAZAJ

V zadnjem obdobju smo zaznali več poskusov pošiljanja nezaželenih sporočil in drugih poskusov zlorab preko sporočil SMS/MMS ali klicev, zato uporabnike opozarjamo, naj bodo previdni in ne odgovarjajo na nepoznane številke, zlasti tiste iz tujine, niti naj ne vračajo klicev. O zaznanih oblikah poskusov zlorab tudi obvešča nacionalni odzivni center SI-CERT.

Nova TV shema

Celotno prednastavljeno TV shemo in programske sklope, si lahko ogledate tukaj

Več Skrij