Obvestila in novosti

Sprememba posebnih pogojev za A1 Smart Home

( 16.05.2019 )

Z dnem 16. 5. so se spremenili Posebni pogoji A1 Smart Home. Spremenilo se je poglavje II. Splošno, V. Tehnični in drugi pogoji, XII. Prenehanje veljavnosti in XIII. Sprememba posebnih pogojev.

NAZAJ

V zadnjem obdobju smo zaznali več poskusov pošiljanja nezaželenih sporočil in drugih poskusov zlorab preko sporočil SMS/MMS ali klicev, zato uporabnike opozarjamo, naj bodo previdni in ne odgovarjajo na nepoznane številke, zlasti tiste iz tujine, niti naj ne vračajo klicev. O zaznanih oblikah poskusov zlorab tudi obvešča nacionalni odzivni center SI-CERT.