Obvestila in novosti

Sprememba cene samodejnega zakupa 1GB izven EU/EEA na paketih A1 Go!

( 30.10.2019 )

1.12.2019 spreminjamo ceno samodejnega zakupa 1 GB v gostovanju pri izbranih operaterjih izven EU/EEA na paketih A1 Go! s 4,99 EUR na 9,99 EUR.

Paketi A1 Go! XS, S, M in L ter paketa A1 Go! XS kidz in A1 Go! S kidz imajo vključeno storitev samodejnega vklopa zakupa prenosa podatkov pri izbranih operaterjih v 38 državah izven EU/EEA v količini 1 GB (v nadaljevanju: Dodatni 1 GB). Dodatni 1 GB se samodejno vklopi samo v primeru, ko je pri vsaj enem izmed vključenih operaterjev narejen prenos podatkov (min. 5 MB). Naročnik lahko Dodatni 1 GB porabi do konca posameznega obračunskega obdobja, v katerem se mu je dodatni zakup prenosa podatkov vklopil. Dodatni 1 GB se bo vklopil tolikokrat, kolikorkrat bo naročnik porabil zakupljen prenos podatkov, vendar ne več kot 2-krat v posameznem obračunskem obdobju. Po porabi zadnjega izmed dveh zakupov prenosa podatkov se bo prenos podatkov v gostovanju onemogočil.

V primeru, da uporabnik želi izklopiti samodejni zakup Dodatni 1 GB izven EU/EEA, lahko pošlje SMS s ključno besedo DATA 1 STOP na 4040.

Kaj, če se s spremembo ne strinjate?

Če se s spremembami ne strinjate, lahko obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, do uveljavitve sprememb odstopite od naročniške pogodbe.

To storite brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Izpolniti pa boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti (kar vključuje tudi vračila prejetih ugodnosti) in poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti.

Uporabniki, ki ste med trajanjem naročniškega razmerja kupili tudi mobilni telefon in ga še niste v celoti odplačali, lahko ob odstopu pogodbe:

  • obdržite mobilni telefon in odplačate sorazmerni delež celotne vrednosti opreme ali
  • vrnete mobilni telefon v stanju, v kakršnem ste ga prejeli, in plačate uporabnino za čas, ko ste mobilni telefon uporabljali, A1 pa vam vrne kupnino.

Več informacij o spremembah je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 in na prodajnih mestih A1.

NAZAJ

V zadnjem obdobju smo zaznali več poskusov pošiljanja nezaželenih sporočil in drugih poskusov zlorab preko sporočil SMS/MMS ali klicev, zato uporabnike opozarjamo, naj bodo previdni in ne odgovarjajo na nepoznane številke, zlasti tiste iz tujine, niti naj ne vračajo klicev. Svetujemo tudi, da uporabniki na mobilne telefone ne prenašajo neznanih ali sumljivih aplikacij. O zaznanih oblikah poskusov zlorab tudi obvešča nacionalni odzivni center SI-CERT.