Obvestila in novosti

Sprememba Politike varstva osebnih podatkov

( 30.10.2019 )

Evropska unija je maja 2017 sprejela in uvedla Splošno uredbo o varstvu podatkov (bolj znano po kratici GDPR). V času od uvedbe smo pripravili nekaj sprememb, nekatere vidike uporabe podatkov podrobneje opredelili in dodatno pojasnili. Politika varstva osebnih podatkov se tako spreminja le v manjšem delu, kjer dodatno pojasnjuje in navaja namene obdelave osebnih podatkov.

 Politika varstva osebnih podatkov – veljavna od 1.12.2019
 

Kaj, če se s spremembo ne strinjate?

Če se s spremembami ne strinjate, lahko obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, do uveljavitve sprememb odstopite od naročniške pogodbe.

To storite brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Izpolniti pa boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti (kar vključuje tudi vračila prejetih ugodnosti) in poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti.

Uporabniki, ki ste med trajanjem naročniškega razmerja kupili tudi mobilni telefon in ga še niste v celoti odplačali, lahko ob odstopu pogodbe:

  • obdržite mobilni telefon in odplačate sorazmerni delež celotne vrednosti opreme ali
  • vrnete mobilni telefon v stanju, v kakršnem ste ga prejeli, in plačate uporabnino za čas, ko ste mobilni telefon uporabljali, A1 pa vam vrne kupnino.

Več informacij o spremembah je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 in na prodajnih mestih A1.

NAZAJ

V zadnjem obdobju smo zaznali več poskusov pošiljanja nezaželenih sporočil in drugih poskusov zlorab preko sporočil SMS/MMS ali klicev, zato uporabnike opozarjamo, naj bodo previdni in ne odgovarjajo na nepoznane številke, zlasti tiste iz tujine, niti naj ne vračajo klicev. O zaznanih oblikah poskusov zlorab tudi obvešča nacionalni odzivni center SI-CERT.

Nova TV shema

Celotno prednastavljeno TV shemo in programske sklope, si lahko ogledate tukaj

Več Skrij