Obvestila in novosti

Sprememba mesečne naročnine paketa Dodatni na nosilnih paketih A1 Go!

( 15.01.2020 )

18. februarja 2020 spreminjamo mesečno naročnino paketa Dodatni, katerega nosilni paket je paket A1 Go!. Cena mesečne naročnine paketa Dodatni se zviša za 2 € z DDV, in sicer z 11 € na 13 €.

Naziv paketa

Stara mesečna naročnina (z DDV)

Nova mesečna naročnina (z DDV)

Paket Dodatni (na nosilnem paketu A1 Go!)

11 EUR

13 EUR

 

 

Kaj, če se s spremembo ne strinjate?

Če se s spremembami ne strinjate, lahko obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, do uveljavitve sprememb odstopite od naročniške pogodbe.

To storite brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Izpolniti pa boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti (kar vključuje tudi vračila prejetih ugodnosti) in poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti.

Uporabniki, ki ste med trajanjem naročniškega razmerja kupili tudi mobilni telefon in ga še niste v celoti odplačali, lahko ob odstopu pogodbe:

• obdržite mobilni telefon in odplačate sorazmerni delež celotne vrednosti opreme ali

• vrnete mobilni telefon v stanju, v kakršnem ste ga prejeli, in plačate uporabnino za čas, ko ste mobilni telefon uporabljali, A1 pa vam vrne kupnino.

Več informacij o spremembah je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 in na prodajnih mestih A1.

NAZAJ

V zadnjem obdobju smo zaznali več poskusov pošiljanja nezaželenih sporočil in drugih poskusov zlorab preko sporočil SMS/MMS ali klicev, zato uporabnike opozarjamo, naj bodo previdni in ne odgovarjajo na nepoznane številke, zlasti tiste iz tujine, niti naj ne vračajo klicev. Svetujemo tudi, da uporabniki na mobilne telefone ne prenašajo neznanih ali sumljivih aplikacij. O zaznanih oblikah poskusov zlorab tudi obvešča nacionalni odzivni center SI-CERT.