Obvestila in novosti

Ukinjamo storitev A1 Xplore Music

( 31.08.2020 )

Obveščamo vas, da s 30.9. ukinjamo storitev A1 Xplore Music v obstoječi obliki. Storitev po tem datumu ne bo več delovala in ne bo na voljo za prenos v trgovinah za mobilne aplikacije. Ukinitev, in s tem preklic naročnine ter zaračunavanja, bo izvedena sistemsko in vam zato ni potrebno storiti ničesar.

Kaj, če se s spremembo ne strinjate?

Če se s spremembami ne strinjate, lahko obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, v roku 30 dni od uveljavitve spremembe oz. najkasneje do vključno 30.9.2020 odstopite od naročniške pogodbe.

To storite brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Izpolniti pa boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti (kar vključuje tudi vračila prejetih ugodnosti) in poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti.

Uporabniki, ki ste med trajanjem naročniškega razmerja kupili tudi terminalsko opremo in je še niste v celoti odplačali, lahko ob odstopu pogodbe:

  • obdržite terminalsko opremo in odplačate sorazmerni delež celotne vrednosti opreme ali
  • vrnete terminalsko opremo v stanju, v kakršnem ste jo prejeli, in plačate uporabnino za čas, ko ste terminalsko opremo uporabljali, A1 pa vam vrne kupnino.

Več informacij o spremembah je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 in na prodajnih mestih A1.

NAZAJ

V zadnjem obdobju smo zaznali več poskusov pošiljanja nezaželenih sporočil in drugih poskusov zlorab preko sporočil SMS/MMS ali klicev, zato uporabnike opozarjamo, naj bodo previdni in ne odgovarjajo na nepoznane številke, zlasti tiste iz tujine, niti naj ne vračajo klicev. Svetujemo tudi, da uporabniki na mobilne telefone ne prenašajo neznanih ali sumljivih aplikacij. O zaznanih oblikah poskusov zlorab tudi obvešča nacionalni odzivni center SI-CERT.