Obvestila in novosti

Obvestilo o umiku Združenega kraljestva iz reguliranih EU storitev in o uvedbi dodatne zaščite

( 01.03.2021 )

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je 31.12.2020 izstopilo iz Evropske unije in EEA območja, zaradi česar je za to in povezana območja (Gibraltar, Isle of Man, Jersey, Guernsey) – v nadaljevanju ZK - prenehala veljati EU regulacija za gostovanje znotraj EU/EEA območja kot tudi EU regulacija za mednarodne klice iz Slovenije v druga območja EU/EEA.

Posledično vas obveščamo, da od 1. 4. 2021 gostovanje v ZK in povezanih območjih ni več vključeno v gostovanje kot v domačem omrežju oz. v pravila pravične rabe, ki so del Posebnih pogojev za izvajanje mobilnih storitev. Storitve gostovanja in mednarodnih klicev v ZK se od 1.4.2021 obračunavajo skladno z vsakokrat veljavnim cenikom oz. cenikom starih paketov za obstoječe uporabnike. S 1. 4. 2021 bo za storitve gostovanja v ZK in za mednarodne storitve iz omrežja A1 Slovenija v ZK veljal sledeči cenik oz. cenik starih paketov za obstoječe uporabnike.

Zaradi vključitve ZK v dnevno tarifo Srbija in Makedonija, se spremenijo pogoji in ime za to tarifo. Novi pogoji so na voljo na tej povezavi.

Z namenom zaščite naših uporabnikov pred visokimi stroški v gostovanju s 1.4.2021 uvajamo, poleg trenutne limite pri 50 EUR, še dodatno finančno limito pri 200 EUR. Uporabnik, ki bo nadaljeval z uporabo mobilnih podatkov tudi po omejitvi pri 50 EUR oz. si bo le to odstranil, se mu bo prenos podatkov v gostovanju ponovno zaustavil pri dosegu zneska 200 EUR, prejel pa bo tudi opozorilni SMS. To limito je možno trajno ali začasno odstraniti s klicem na brezplačno številko 040 40 40 40 (+38640404040 iz tujine). Uporabnikom, ki bodo imeli na 1.4.2020 privzeto limito 50 EUR onemogočeno ali povišano na 150 EUR ali več, dodatne limite pri 200 EUR ne bomo vključili samodejno, lahko pa naročnik zahteva vklop s klicem na brezplačno številko 040 40 40 40. Vsi navedeni zneski ne vsebujejo DDV.

Kaj, če se s spremembo ne strinjate?

Če se s spremembami ne strinjate, lahko obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, v roku 30 dni od uveljavitve spremembe oz. najkasneje do vključno 31.3.2021 odstopite od naročniške pogodbe.

To storite brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Izpolniti pa boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti (kar vključuje tudi vračila prejetih ugodnosti) in poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti.

Uporabniki, ki ste med trajanjem naročniškega razmerja kupili tudi terminalsko opremo in je še niste v celoti odplačali, lahko ob odstopu pogodbe:

  • obdržite terminalsko opremo in odplačate sorazmerni delež celotne vrednosti opreme ali
  • vrnete terminalsko opremo v stanju, v kakršnem ste jo prejeli, in plačate uporabnino za čas, ko ste terminalsko opremo uporabljali, A1 pa vam vrne kupnino.

NAZAJ

V zadnjem obdobju smo zaznali več poskusov pošiljanja nezaželenih sporočil in drugih poskusov zlorab preko sporočil SMS/MMS ali klicev, zato uporabnike opozarjamo, naj bodo previdni in ne odgovarjajo na nepoznane številke, zlasti tiste iz tujine, niti naj ne vračajo klicev. Svetujemo tudi, da uporabniki na mobilne telefone ne prenašajo neznanih ali sumljivih aplikacij. O zaznanih oblikah poskusov zlorab tudi obvešča nacionalni odzivni center SI-CERT.