Obvestila in novosti

Sprememba cene in vrednosti programskega sklopa Balkan

( 01.03.2021 )

1. aprila 2021 spreminjamo mesečno naročino programskega paketa Balkan.

Sprememba za uporabnike starejših Amis fiksnih paketov

Cena mesečne naročnine programskega sklopa Balkan se zviša za 1 € in sedaj znaša 7 € z vključenim DDVjem.

Sprememba za uporabnike A1 Kombo in A1 Net + TV paketov

Vrednost programskega sklopa Balkan se zviša za 1 TV točko in sedaj znaša 7 TV točk. Če uporabnik preseže število TV točk, ki jih ima na voljo znotraj obstoječega paketa, se vsaka dodatna TV točka zaračuna 1 €.

Kaj lahko storite, če se s spremembo ne strinjate?

Zaradi zgornjih sprememb je prišlo do manjšega povišanja cen navedenega programskega paketa. Naročniki tega programskega paketa, na katere povišanje cene vpliva, lahko na podlagi 129. člena ZEKom-1, v roku 30 dni od obvestila odstopite od naročniške pogodbe.

To storite brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Izpolniti pa boste morali pogodbeno dogovorjene obveznosti (kar vključuje tudi vračila prejetih ugodnosti) in poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti.

Uporabniki, ki ste ob sklenitvi naročniškega razmerja kupili tudi terminalsko opremo (na primer: modem, digitalni sprejemnik ipd.) in je še niste v celoti odplačali, lahko ob odstopu pogodbe:

  • obdržite opremo in odplačate sorazmerni delež celotne vrednosti opreme ali
  • vrnete opremo v stanju, v kakršnem ste jo prejeli in plačate uporabnino za čas, ko ste opremo uporabljali, A1 pa vam vrne kupnino.

Več informacij o spremembah je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 in na prodajnih mestih A1.

NAZAJ

V zadnjem obdobju smo zaznali več poskusov pošiljanja nezaželenih sporočil in drugih poskusov zlorab preko sporočil SMS/MMS ali klicev, zato uporabnike opozarjamo, naj bodo previdni in ne odgovarjajo na nepoznane številke, zlasti tiste iz tujine, niti naj ne vračajo klicev. Svetujemo tudi, da uporabniki na mobilne telefone ne prenašajo neznanih ali sumljivih aplikacij. O zaznanih oblikah poskusov zlorab tudi obvešča nacionalni odzivni center SI-CERT.