Poišči pomoč in informacije

Najdenih 369 rezultatov

Najboljši odgovor

Vsi uporabniki in naročniki A1, ki storitve ne želite uporabljati, lahko storitev POLNI blokirate s klicem na številko za podporo uporabnikom 040 40 40 40.

Uporabo storitve POLNI blokiramo najpozneje v 10 delovnih dneh od dneva prejetja zahteve po blokadi.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Več odgovorov

Storitev POLNI lahko uporabljate tudi v tujini, pri čemer ostajata struktura ukaznega niza in številka 448, na katero se sporočilo SMS pošlje, enaka.

Sporočilo SMS se obračuna v skladu s cenikom, ki velja za pošiljanje sporočil iz tujine.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Storitev POLNI lahko uporabljajo uporabniki A1. Poslani znesek bo odštet z uporabnikovega predplačniškega računa oziroma bo obračunan pri naslednjem mesečnem naročniškem računu.

Poslana sporočila SMS na številko 448 so za naročnike in predplačnike A1 brezplačna.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

1. Polnjenje s sporočilom SMS

Če ste uporabnik A1, lahko napolnite predplačniški račun vaših otrok ali bližnjih tudi brez nakupa A1 vrednostnice. Enostavno pošljete sporočilo SMS in napolnite predplačniški račun s storitvijo POLNI.

Kako uporabljam storitev?
Poljuben znesek v evrih (npr. 1, 2, 5, 10), na predplačniški račun posredujete tako, da na številko 448 pošljete sporočilo SMS z vsebino:
POLNI znesek polnjenja telefonska številka poljubno besedilo

Znesek: Če ste naročnik A1, lahko na izbrani predplačniški račun posredujete največ 40 € mesečno, če ste uporabnik predplačniškega paketa, pa največ 200 EUR mesečno. Poslano sporočilo SMS je brezplačno.
Besedilo: Poljubno besedilo je lahko dolgo največ 100 znakov.


Primer uporabe
Če želite napolniti predplačniški račun uporabnika s telefonsko številko 040123456, z zneskom v višini 7 € in mu hkrati zaželeti lepe praznike, na številko 448 pošljite naslednjo besedilo v sporočilu SMS:
POLNI 7 040123456 Lepe praznike!
Prejemniku se bo povečalo stanje na njegovem predplačniškem računu za višino zneska, ki ste ga posredovali. Hkrati pa bo dobil tudi vaše sporočilo SMS z naslednjo vsebino:
"Stanje na vašem predplačniškem računu se je povečalo za 7 €! Lepe praznike!"


2. Polnjenje na portalu Moj A1

Storitev POLNI je na voljo tudi na portalu Moj A1 v meniju Polnjenje predplačniškega računa / Polnjenje predplačniškega računa.


Uporaba storitve POLNI podaljšuje veljavnost predplačniškega računa, vendar le ob polnitvi za znesek višji od 1 €. Če polnite za manjši znesek, se veljavnost računa ne podaljša.

Če želite sporočiti, da vas pokličejo ali napolnijo vaš predplačniški račun, uporabite storitev NUJNO.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Vse bremenitve storitve POLNI in morebitne zlorabe, ki jih povzročijo tretje osebe od trenutka, ko je bil zahtevek po blokadi storitve sprejet, do trenutka, ko je bila storitev POLNI uporabniku blokirana, v celoti krije uporabnik.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij
Več odgovorov