Poišči pomoč in informacije

Najdenih 258 rezultatov

Najboljši odgovor

Uporabniki eRačuna za opravljene mobilne storitve se lahko odločite za vklop opomnika SMS ob izdaji računa. Na želeno telefonsko številko vas s sporočilom SMS obvestimo, da je bil eRačun posredovan na vaš elektronski naslov ali v spletno banko,

Vklopite si lahko tudi opomnik SMS o zapadlosti računa. Tako boste v primeru, da na dan zapadlosti vaš račun še ne bo poravnan, na želeno telefonsko številko prejeli obvestilo SMS.

Vklop obeh opomnikov SMS lahko uredite:

 • s sporočilom SMS na številko 4040 z besedo opomnik,
 • na portalu Moj A1 Računi/Nastavitve računa/Način prejemanja računa/Vrsta računa,
 • na prodajnih mestih A1,
 • s klicem na številko za podporo uporabnikom 040 40 40 40,
 • z elektronskim sporočilom, poslanim na naslov info@A1.si.
   
Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Več odgovorov

S 1. 9. 2018 uvajamo novo ugodnost za imetnike eRačuna, ki prinaša mesečni popust na račun v višini 1 € z DDV za nedoločen čas.

eRačun (eRačun ali eRačun v spletno banko, torej ne račun v papirni obliki) ugodnost lahko pridobite uporabniki, ki izpolnjujete pogoje:

 • imate vklopljen eRačun na dan 1. 9. 2018,
 • ne izklopite eRačuna,
 • svojega obstoječega naročniškega paketa ne boste zamenjali s paketom, na katerem popust ni možen.

Seznam paketov, na katerih je možen popust (A1 lahko seznam spremeni) je na voljo tukaj.


Ugodnost je vezana na aktiven eRačun. Popust 1 € na račun boste prejemali za vsak mesec, ko boste imeli eRačun vklopljen.

Če boste na dan 1. 9. 2018 imeli vklopljen eRačun, boste popust v višini 1 € prvič prejeli na oktobrskem računu, in sicer v celotni vrednosti.

Če preidete na katerikoli aktualni paket, ki je na seznamu upravičenih do eRačun ugodnosti, se le-ta prenese. V nasprotnem primeru se ugodnost samodejno ukine.


Posebna ugodnost velja samo za uporabnike, ki uporabljate izključno digitalne oblike računa. Uporabnikom, ki boste eRačun izklopili in prešli na papirnato obliko računa, bomo ugodnost izklopili. Če boste ponovno prešli na elektronsko obliko računa, se vam ugodnost ponovno samodejno aktivira.

Da eRačuna ne boste spregledali in ga pozabili plačati, vam svetujemo, da si vklopite brezplačen SMS opomnik.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

eRačun je elektronska oblika računa, ki ga lahko brezplačno prejmete:

 • na svoj elektronski naslov,
 • v spletno banko ali
 • na portal Moj A1.

Po vsebini in videzu je eRačun enak tiskanemu računu, prejmete ga kot priponko v obliki PDF in XML. Omogoča vam enostavno spremljanje opravljenih storitev, hitro izvedbo plačila in preprosto arhiviranje. Lahko ga preprosto shranite in do njega dostopate kadar koli. Na dan izdaje in/ali zapadlosti računa vam na vašo željo pošljemo brezplačni opomnik SMS.

Ob prekinitvi naročniškega razmerja vam bomo zadnji račun poslali v obliki, ki ste jo izbrali za prejemanje računov (tiskani, eRačun, eRačun v spletno banko). 

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Sporočilo SMS je kratko besedilno sporočilo, ki vsebuje do 160 znakov in ga lahko pošiljate s svojega telefona na telefon drugega uporabnika.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij

Cena poslanega sporočila SMS na slovensko številko je odvisna od vašega naročniškega paketa (Cenik storitev oziroma Cenik starih paketov).

Cena mednarodnega sporočila SMS, ki je poslano na mednarodno številko oziroma številko, ki nima predpone +386, znaša 0,22 EUR na poslano sporočilo SMS. Sporočilo SMS, ki je poslano v tujini, se obračuna skladno s cenikom, ki ga najdete tukaj.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@A1.si).

Več Skrij
Več odgovorov