<span class="txt-white-desktop">A1 Blagajna</span> <span class="txt-white-desktop">A1 Blagajna</span>

A1 Blagajna

Uporaba

Za uporabo A1 Blagajne potrebujete:

 

 • Android tablico ali telefon (verzijo 5.1 ali novejšo)
 • Internetno povezavo
 • Tiskalnik za tiskanje računov

 

Navodila za začetek  

Pogosta vprašanja  

Vnos 5-% davčne stopnje  

Zaključek poslovnega leta  

Preverba veljavnosti certifikata  

Kaj omogoča storitev A1 Blagajna

Izdelava računov

 • Izdajanje računov neznanemu kupcu, znanemu fizičnemu kupcu ali pravni osebi (t.i. originalen račun)
 • Dodajanje in centralno urejanje baze kupcev
 • Hitra stornacija računov
 • Izdelava računov za mizo in ločeni računi
 • Preprosta izdelava kopij računov
 • Davčno potrjevanje računov s FURS-om
 • Varno shranjevanje računov

   

Prilagajanje računa med izdelavo

 • Spreminjanje cen med izdajo računa
 • Dodajanje popustov na posamezne postavke ali celoten račun
 • Izbiranje kupca in plačilnega sredstva

   

Artikli in šifranti

 • Centralni šifrant artiklov in storitev
 • Možnost uvoza preko xls datoteke
 • Grupiranje artiklov in storitev v skupine
 • Izbor priljubljenih artiklov in storitev
 • Podpora za sestavljene izdelke in storitve
 • Delo z materialnimi zalogami

   

Plačilna sredstva, popusti in davki

 • Preprosto nastavljanje plačilnih sredstev.
 • Možnost definiranja popustov na nivoju kupca, izdelka in storitev.
 • Pred nastavljene davčne stopnje.

   

Uporaba prilagojena večim uporabnikom

 • Možnost dodeljevanja različnih pravic uporabnikom.
 • Evidentiranje prodaje po uporabnikih. 

   

Vpogled v poslovanje in analitika

 • Oddaljen dostop do vseh podatkov o prodaji.
 • Analiza prometa.
 • Povzetek dnevnega poslovanja.
 • Stanje blagajn.
 • Pregled izdanih računov za preprosto stornacijo računa ali izdelavo kopije računa.