<span class="txt-white-desktop">A1 Xpert+</span> <span class="txt-white-desktop">A1 Xpert+</span>

A1 Xpert+

A1 Xpert+ je prilagodljiv komunikacijski sistem z naprednimi funkcijami, kot so:

 • klicanje sodelavcev s kratkimi številkami,
 • interaktivni glasovni odzivnik,
 • klicne/lovilne skupine,
 • časovne preusmeritve z najavami,
 • skupni imenik podjetja.

in zato primeren za vse tipe in velikosti podjetij. A1 Xpert+ združuje vse ključne prednosti telefonskih sistemov, kot jih poznamo v obliki klasičnih hišnih telefonskih central in sistemov centrex.

V primeru vezave je za vas strošek priključnine lahko tudi 0 €.

Komunikacijski sistem A1 Xpert+ je namenjen vam, če ste:

 • Majhno ali srednje veliko podjetje in želite povečati učinkovitost poslovanja ter znižati svoje stroške.
 • Veliko podjetje in želite z dodatnimi funkcionalnostmi racionalizirati organizacijo ter si zagotoviti enostavnejše in varnejše poslovanje.
 • Javna ustanova ali organizacija v javnem sektorju in želite z modularnim pristopom organizirati poslovanje po meri, glede na vaše potrebe, velikost in infrastrukturo.
aVsako podjetje je unikatno in ima svoje posebnosti.
Zato za vsako stranko posebej prilagodimo tudi našo ponudbo!
Kontaktirajte nas preko telefona na številko 040 40 40 40 ali pošljite povpraševanje.
STOPITE V STIK

Obvladovanje klicev v podjetju

Poslovni sistem A1 Xpert+ prinaša naslednje ključne koristi za naročnike.

Aplikacije po meri

 • Časovne preusmeritve z najavami.
 • Interaktivni glasovni odzivnik (IVR).
 • Glasovna pošta (Voice mail).
 • Klic z enim klikom na računalniku (Click2dial).

Celovito upravljanje sistema

 • Nadzor nad celotnim telefonskim sistemom preko spletnega vmesnika.
 • Upravljanje s telefonskim priključkom preko spletnega vmesnika.

Stabilnost in zanesljivost

 • Prenapetostna zaščita.
 • Kriptirane povezave za prenos govora preko IP.

Mobilnost

 • Možnost hkratnega zvonenja stacionarnega in mobilnega aparata.
 • Upravljanje in dostop do celotnega sistema ali telefonskega priključka preko spletnega vmesnika za A1 Xpert+ tudi izven pisarne.
Več Skrij

Paket Total

Paket Total (Neomejeni klici v vsa EU omrežja) ne zajema klicev na posebne, premijske in številke z dodatno vrednostjo.

V sklopu ponudbe A1 Xpert+ paketa Total operater ne zaračunava klicev v vsa fiksna in mobilna telefonska omrežja v Republiki Sloveniji in državah članicah Evropske Unije. Klici na telefonske številke premijskih storitev, na posebne službe in vsi klici v ostala omrežja se obračunavajo v skladu z veljavnim cenikom operaterja. Neomejeni pogovori so namenjeni običajni rabi storitve.

Uporaba storitve, ki bi  kakorkoli škodovala delovanju, varnosti ali kvaliteti omrežja operaterja A1, npr. namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje brez človekovega posredovanja ipd. niso dovoljeni. V primeru, da operater na podlagi analize telefonskega prometa oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitev s takšnimi klici ter odpovedati naročniško pogodbo.

Prednosti A1 Xpert+ Total:

 • Neomejeni klici v fiksna in mobilna omrežja EU
 • Mesečni najem telefonskih priključkov - brez investicije in stroškov vzdrževanja
Več Skrij

Telefonski aparati in oprema

V mesečno naročnino so vključeni osnovni IP ali DECT telefonski aparati in vsa potrebna aktivna oprema (stikala itd.).

Več Skrij

Popust na priključnino

V primeru vezave A1 subvencionira priključnino v višini do 100 %*.

* višina subvencije za priključnino je odvisna od dolžine trajanja vezave pogodbe.

Več Skrij

Cenik za dodatne storitve in funkcionalnost

Osnovna priključnina na priključek v enkratnem znesku: 85,28 €*

Osnovna priključnina zajema dobavo in montažo osnovne terminalske opreme.

Vezava naročniškega razmerja:

 • Brez vezave: Naročnik je dolžan plačati osnovno priključnino v skladu z veljavnim cenikom operaterja.
 • Vezava za 24 mesecev: Operater subvencionira osnovno priključnino v višii 50 %. Naročnik se zavezuje, da razmerja ne bo enostransko prekinil 24 mesecev.
 • Vezava za 36 mesecev: Operater subvencionira osnovno priključnino v višini 100 %. Naročnik se zavezuje, da razmerja ne bo enostransko prekinil 36 mesecev.

 

 

A1 Xpert+ Total

Mesečna naročnina brez DDV/priključek Po ponudbi
Klicna skupina 3,04 €/mesec
Osnovni Interaktivno glasovni odzivnik (mesečni najem in upravljanje) – prvi nivo 12,08 €/mesec
Osnovni Interaktivni glasovni odzivnik (mesečni najem in upravljanje) – vsak naslednji nivo 7,20 €/mesec
Osnovni interaktivni glasovni odzivnik (vzpostavitev storitve in postavitev menijev ter govorne najave)* 60,88 €/enkratno
Osnovni interaktivni glasovni odzivnik – sprememba (sprememba menijev ter govorne najave) 24,28 €/enkratno
Administrativno vzdrževanje paketa 12,20 €/mesečno

*Vse cene vključujejo DDV.

Več Skrij

Več o storitvi A1 Xpert

Pogoj za vzpostavitev in delovanje samostojne storitve A1 Xpert je pri operaterju A1 sklenjeno veljavno naročniško razmerje za širokopasovni oz. drug priključek na osnovi katerega naročnik dostopa v omrežje internet.

Operater zaračuna stroške storitve v skladu z veljavnim cenikom oziroma v skladu s ceno, navedeno na naročniški pogodbi:

 • osnovno priključnino v enkratnem znesku v skladu z veljavnim cenikom operaterja,
 • opcijsko priključnino v enkratnem znesku ali obročno v skladu z veljavnim cenikom operaterja,
 • mesečno naročnino za posamezni A1 Xpert+ priključek po ceni v skladu z veljavnim cenikom operaterja oziroma A1 Xpert+ paketa Total po ceni, kot je opredeljena na naročniški pogodbi
 • opravljen govorni promet pri storitvi A1 Xpert+ oz. opravljen govorni promet za vse ostale klice, ki niso vključeni v paket Total, v skladu z veljavnim cenikom operaterja.

Neomejeni pogovori v okviru paketa Total  so namenjeni običajni rabi storitve.

Priključnino obračuna operater po veljavnem ceniku in v odvisnosti od števila A1 Xpert+ priključkov ter pripadajoče terminalske opreme (osnovna / opcijska). Operater v celoti ali delno subvencionira osnovno priključnino, v odvisnosti od časa, za katerega se naročnik zaveže, da pogodbenega razmerja ne bo enostransko prekinil. Operater ne subvencionira opcijske priključnine.

Več Skrij