Paket A1 All inclusive Paket A1 All inclusive

Paket A1 All inclusive

Paket za najbolj zahtevne uporabnike, ki svoj mobilni telefon pogosto uporabljate tako doma, kot tudi v tujini in ste radi v koraku s časom in tehničnim razvojem. Paket A1 All inclusive vam omogoča, da boste imeli vedno najnovejši telefon, saj ga lahko zamenjate vsako leto, telefon pa je tudi vključen v ceno samega paketa.  

Neomejena popolna komunikacija doma in v državah EU s popolnim nadzorom računa je glavna prednost paketa A1 All inclusive.

a
 • A1 All inclusive

 • 189,99 €/mesec

  mesečna naročnina

  279594 A1 All inclusive Si.Mobil A1 All inclusive 189.99
 • Možnost menjave telefona za 1 € vsake 12 mesecev ob vezavi za 24 mesecev

 • Klici, SMS/MMS in prenos podatkov v SLO in v EU/EEA gostovanju

 • polna LTE hitrost
  150/50 Mbit/s

  Hitrost prenosa podatkov

 • 20 % popusta na paketih Business Essentials in Business Premium

  Office 365

Dodatne informacije o paketu A1 All inclusive

Hitrosti, navedene pri posameznem paketu, predstavljajo najvišje možne hitrosti na vsakem paketu. Dejanska hitrost je odvisna od razmer na omrežju, trenutne zasedenosti bazne postaje in tehnologije dostopa (2G, 3G ali 4G). Hitrost prenosa podatkov v Sloveniji se po porabljeni količini 30 GB podatkov v posameznem obračunskem obdobju zmanjša na 64 kB/s. Prenos podatkov v EU vsebuje količino 2 GB podatkov dnevno. V primeru, da naročnik to celotno količino prenosa podatkov porabi v enem dnevu, se mu prenos podatkov ustavi. Prenos podatkov se mu ponovno aktivira naslednji dan, v katerem lahko naročnik ponovno prenese količino 2 GB podatkov. Naročnik paketa ima možnost ob 24 mesečni vezavi kupiti katerikoli telefon iz aktualne ponudbe A1 za 1,00 € vsakih 12 mesecev. Priključnina na izbrani naročniški paket je 11,99 € in se zaračuna v enkratnem znesku. 

Več Skrij

Več o paketu A1 All inclusive

Ponudbo za paket A1 All inclusive lahko izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa telefona obstoječi naročniki A1.

Vse cene vključujejo DDV. Za A1 All inclusive paket veljajo posebni pogoji uporabe, ki so skupaj s cenami ostalih storitev, storitev v tujini, cenami izven zakupljenih količin ter pogoji ponovne vezave za obstoječe naročnike in pogoji ponudbe na voljo na 040 40 40 40, A1.si in na prodajnih mestih A1. Cene so v evrih in vsebujejo DDV. A1 Slovenija, d.d., Šmartinska c. 134b, Si-1000 Ljubljana.

Neskončne količine klicev in drugih storitev so namenjene običajni uporabi v mobilnem omrežju A1 ali v gostujočih omrežjih partnerjev A1 Slovenija. To pomeni, da kakršnakoli uporaba storitev, ki bi lahko škodovala delovanju, integriteti, kvaliteti ali varnosti mobilnega omrežja A1 ali omrežja gostujočega partnerja A1, ni dovoljena (npr. preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, itd.). Prav tako ni dovoljena uporaba storitev v komercialne namene ali preprodaja storitev tretjim osebam ter uporaba storitev s sistemi za samodejno zaključevanje klicev, s sistemi za klicanje brez posredovanja človeka ipd.. V primeru, da  A1 oceni, da je naročnikova uporaba storitev v nasprotju s pogoji uporabe storitev, si A1 pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali omejiti uporabo skladno s Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev družbe A1, Slovenija, d.d. V izogib dvomu se bo v vsakem primeru, ko bo naročnik opravil več kot 2 GB prenosa podatkov na dan v tujini, prenos podatkov ustavil, po 30 GB prenosa podatkov na mesec v Sloveniji pa se bo hitrost upočasnila na 64 kbit/s.

Vezava in obroki pri prehodu na paket za obstoječe naročnike: Pri menjavi na paket A1 All inclusive za obstoječe naročnike, ki so vezani in imajo odprte obroke, se prenesejo vezava in obroki na paket A1 All inclusive. Čez 12 mesecev od datuma menjave paketa lahko uporabnik vzame nov telefon brez doplačila, poplača pa preostale obroke.

Več Skrij

Ugodnosti Office 365

Ugodnost Office 365 v paketu A1 All inclusive v obliki popusta na mesečno naročnino Office 365 Business Essentials in Office 365 Business Premium velja za nove in obstoječe poslovne naročnike A1 Slovenija, ki sklenejo naročniško razmerje na paketu A1 All inclusive. Pogoj za koriščenje ugodnosti je veljavno naročniško razmerje na paketu A1 All inclusive. Ugodnost velja samo za nosilni paket A1 All inclusive, ne velja za Paket A1 SIM za souporabo.

Cene vključujejo DDV. Poslovne rešitve Office 365 so na voljo novim in obstoječim naročnikom A1, ki so pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki. Za uporabo poslovne rešitve Office 365 je treba izpolnjevati določene minimalne tehnične pogoje in nato skleniti pogodbo z A1 Slovenija, d.d.. Za uporabo Office 365 veljajo Splošni in Posebni pogoji, ki so dostopni na A1.si.

Več Skrij

Kako skleniti naročniško razmerje

Naročniško razmerje lahko sklenete pri svetovalcih A1 za poslovne uporabnike.

Podjetje za sklenitev potrebuje:

 • Veljavno osebno izkaznico ali potni list zakonitega zastopnika podjetja oz. pooblaščenca podjetja.
  ID za DDV.
   
 • Izpis iz sodnega registra ali izpis iz AJPES.
   
 • Žig podjetja, če podjetje posluje z žigom.

V primeru, da podpisnik razmerij ni naveden v sodnem registru kot pooblaščena oseba oz. zakoniti zastopnik družbe, mora ob sklenitvi razmerja predložiti ustrezen dokument, iz katerega je razvidno, da je pooblaščena oseba za sklepanje naročniških razmerij (t.j. karton deponiranih podpisov, notarsko overjeno pooblastilo zastopnika podpisniku za sklepanje razmerja in pooblastilo s podpisom pooblaščene osebe iz sodnega registra ter žigom podjetja).

Samostojni podjetnik za sklenitev potrebuje:

 • Veljavno osebno izkaznico ali potni list.
 • ID za DDV.
 • Potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov oz. drugih samostojnih poklicev ali obrtno dovoljenje ali priglasitveni list; dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti.
 • Žig podjetja, če podjetje posluje z žigom.
Več Skrij