<span class="txt-white-desktop">Paket Dodatni</span> <span class="txt-white-desktop">Paket Dodatni</span>

Paket Dodatni

Delite storitve doma in v EU/EEA med več uporabniki

Dobre stvari je vredno deliti. Zato smo za vas in vaše najbližje ustvarili vsestranski paket, ki ga lahko uporabljate skupaj. Svoj paket tako lahko delite z do 4 zaposlenimi po posebno ugodni ceni. Vsak dodatni zaposleni prejme paket Dodatni za 13 €/mesec.

Kako do paketa Dodatni?

secondsim.png

K svojemu obstoječemu naročniškemu razmerju želim dodati zaposlenega

Sem naročnik A1 in s paketom Dodatni želim zaposlenemu omogočiti souporabo zakupljenih količin iz svojega naročniškega paketa.

dodatna.png

Želim skleniti novo naročniško razmerje in nanj povezati zaposlenega

Ob sklenitvi novega ali podaljšanju obstoječega naročniškega razmerja želim kupiti tudi paket Dodatni in zaposlenemu omogočiti souporabo zakupljenih količin iz mojega naročniškega paketa.​

Paket Dodatni za souporabo vseh storitev doma in v EU/EEA je združljiv s sledečimi paketi:

 • 3000 + 3000

  min + SMS/MMS v SLO in v EU/EEA gostovanju

 • 3 GB, od tega do 3 GB

  prenosa podatkov v EU/EEA

 • /

  Paket Dodatni

 • 1 GB za 9,99 €

  prenosa podatkov v 38 državah izven EU/EEA

 • min + SMS/MMS v SLO in v EU/EEA gostovanju

 • 60 GB, od tega do 10.621 MB

  prenosa podatkov v EU/EEA

 • /

  Paket Dodatni

 • 1 GB za 9,99 €

  prenosa podatkov v 38 državah izven EU/EEA

 • min + SMS/MMS v SLO in v EU/EEA gostovanju

 • 100 GB, od tega do 11.740 MB

  prenosa podatkov v EU/EEA

 • do 2 SIM kartici

  Paket Dodatni

 • 1 GB za 9,99 €

  prenosa podatkov v 38 državah izven EU/EEA

 • min + SMS/MMS v SLO in v EU/EEA gostovanju

 • 200 GB, od tega do 15.663 MB

  prenosa podatkov v EU/EEA

 • do 5 SIM kartic

  Paket Dodatni

 • 1 GB za 9,99 €

  prenosa podatkov v 38 državah izven EU/EEA

secondsim.png

Bi želeli deliti samo prenos podatkov?

Izberite A1 SIM kartico za souporabo podatkov doma (A1 2.SIM) in iz naročniškega paketa delite zgolj prenos podatkov.

Opis paketa Dodatni

 • Paket Dodatni je pogovorni naročniški paket, ki je na voljo naročnikom paketov A1 Podjetni Go! M in A1 Podjetni Go! L (v nadaljevanju: Nosilni paket).
   
 • Uporabniku paketa Dodatni je na voljo souporaba količin v zakupih na nosilnem paketu za klice in sporočila SMS/MMS znotraj slovenskih omrežij ter za prenos podatkov v omrežju A1 Slovenija. V skladu s Posebnimi pogoji za izvajanje mobilnih storitev se souporaba z nosilnega paketa omogoča tudi v EU/EEA gostovanju za storitve in destinacije, kjer je z EU regulacijo predvideno gostovanje kot v domačem omrežju.
   
 • V primeru, da naročnik na nosilnem pogovornem paketu ali na paketu Dodatni porabi vso zakupljeno količino prenosa podatkov in je ne zakupi posebej, se mu bo samodejno vklopila enota prenosa podatkov izven zakupljene količine, in sicer 3 GB za ceno 3 € (z DDV).
   
 • Za paket Dodatni ni na voljo souporaba količin za storitve izven držav EU/EEA.
   
 •   Posebni pogoji paketa Dodatni
Več Skrij

Opis paketov A1 Go! Podjetni

Ponudbo za pakete A1 GO! XS, S, M in L lahko izkoristijo vsi novi in po pogojih Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti obstoječi naročniki A1.

Paket A1 Go! Podjetni  XS vključuje 3000 minut klicev, 3000 SMS ter MMS sporočil in 3 GB prenosa podatkov na mesec v Sloveniji, od tega do 3 GB med gostovanjem v omrežjih EU/EEA.

Paket Go! Podjetni S vključuje neomejeno količino minut klicev, neomejeno število SMS ter MMS sporočil in 60 GB prenosa podatkov na mesec v Sloveniji, od tega do 10,621 MB med gostovanjem v omrežjih EU/EEA.

Paket A1 Go! Podjetni M vključuje neomejeno količino minut klicev, neomejeno število SMS ter MMS sporočil in 100 GB prenosa podatkov na mesec v Sloveniji, od tega do 11,740 MB med gostovanjem v omrežjih EU/EEA.

Paket A1 Go! Podjetni L vključuje neomejeno količino minut klicev, neomejeno število SMS ter MMS sporočil in 200 GB prenosa podatkov na mesec v Sloveniji, od tega do 15,663 MB med gostovanjem v omrežjih EU/EEA.

Cene paketov A1 Go! Podjetni so navedene v veljavnem ceniku.

Po doseženi vključeni količini prenosa podatkov v posameznem obračunskem obdobju, se naročniku hitrost prenosa podatkov ne upočasni, temveč se samodejno vklopi dodatni zakup prenosa podatkov v količini 3 GB za ceno 3 €. Naročnik lahko dodatno količino podatkov porabi do konca posameznega obračunskega obdobja, v katerem se mu je dodatni zakup prenosa podatkov vklopil. Dodatni zakup se bo vklopil tolikokrat, kolikorkrat bo naročnik porabil zakupljen prenos podatkov, vendar ne več kot 3-krat v posameznem obračunskem obdobju. Po porabi zadnjega izmed treh dodatnih zakupov prenosa podatkov se bo hitrost prenosa podatkov znižala na 64 kbit/s, kar bo lahko naročnik uporabljal brez dodatnega plačila.

Paketi A1 Go! Podjetni XS, S, M in L imajo vključeno storitev samodejnega vklopa zakupa prenosa podatkov v državah izven EU/EEA v količini 1GB za ceno 4,99 € (v nadaljevanju: Dodatni 1 GB). Aktualen seznam držav, za katere velja 1 GB izven EU/EEA, je na voljo na www.a1.si/narocniski-paketi. Dodatni 1 GB se samodejno vklopi samo v primeru, ko je v eni izmed vključenih držav narejen prenos podatkov (min. 5 MB). Naročnik lahko Dodatni 1 GB porabi do konca posameznega obračunskega obdobja, v katerem se mu je dodatni zakup prenosa podatkov vklopil. Dodatni 1 GB se bo vklopil tolikokrat, kolikorkrat bo naročnik porabil zakupljen prenos podatkov, vendar ne več kot 2-krat v posameznem obračunskem obdobju. Po porabi zadnjega izmed dveh dodatnih zakupov prenosa podatkov se bo prenos podatkov onemogočil. Paketi A1 Go! Podjetni XS, S, M in L so namenjeni običajni uporabi storitev. Hitrost prenosa podatkov je omejena z zmogljivostjo uporabljene naprave, razmer na omrežju in trenutne zasedenosti bazne postaje. Vsi paketi omogočajo polno LTE hitrost prenosa podatkov do 150/50 Mb/s.

Vse cene vključujejo DDV. Za pakete A1 Go! Podjetni veljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike, Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev ter Opis paketov A1 Go!, ki so skupaj s cenami ostalih storitev in pogoji ponovne vezave za obstoječe naročnike na voljo na 040 40 40 40, A1.si in na prodajnih mestih A1. A1 Slovenija, d. d., Ameriška ulica 4, SI-1000.

Več Skrij