<span class="txt-white-desktop">Komunikacija med napravami</span> <span class="txt-white-desktop">Komunikacija med napravami</span>

Komunikacija med napravami

Ob sklenitvi naročniškega razmerja na podatkovni paket M2M prejmete A1SIM kartico. A1 izvaja M2M storitve v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja družbe A1 Slovenija, d.d.

Paketi M2M MB Cena
M2M XS 1 1,02 €
M2M S 10 2,03 €
M2M M 50 3,05 €
M2M L 300 5,08 €

 

Opcija M2M MB Cena
M2M 100 100 1,02 €
M2M 500 500 3,05 €
M2M 1000 1000 8,13 €

 

Paket M2M M je združljiv z Opcijo M2M 100.
Paket M2M L je združljiv z Opcijo M2M 100, 500 in 1000.
Opcija M2M je združljiva le s Paketi M2M po zapisanih pravilih in je ni možno aktivirati samostojno.

SMS sporočila Cena
od 1 do 200 sporočil 0,0407 €
od 201 sporočil naprej 0,0203 €

 

Ostale storitve Količina Cena
MMS 1 0,1734 €
Glasovni klic 1 min 0,357 €
CSD
podatkovni klic v omrežju A1
1 min 0,0204 €
CSD
podatkovni klic v druga omrežja
1 min 0,204 €

 

Obračunski interval 1 kB. Neporabljeni prenos podatkov ni prenosljiv v naslednji mesec. Cena dodatnega prenosa podatkov je 0,00036 €/kB, pri čemer je obračunski interval 1kB. Podatkovni in glasovni klic se obračunavata v 15 sekundnih intervalih. 

Poslovni uporabniki, ki sklenete večje število naročniških razmerij na paket M2M, prejmete popust na mesečno naročnino.

 

Število naročniških razmerij Prejeti popust na naročnino
1 - 99 0,0000 €
100 - 249 0,1017 €
250 - 499 0,2033 €
500 - 999 0,3050 €
več kot 999 0,4067 €

 

M2M Tujina

 

Za ugodnejšo in preglednejšo porabo v tujini smo za vas pripravili prilagodljive opcije M2M Tujina. Opcije je možno kombinirati, tako da dobite potrebno količino podatkov, ki ustreza vaši porabi.

 

M2M Tujina Cena z DDV
1 MB 6,1 €
2 MB 12,1 €
4 MB 24,4 €
8 MB 48,8 €

 

Pogoj za sklenitev opcije je obstoječe naročniško razmerje. Prenos nad zakupljeno količino se obračuna po tarifi 0,1667 €/15 kB. Neporabljen prenos podatkov ni prenosljiv v naslednje obračunsko obdobje. Obračunski interval v tujini znaša 15 kB. kombinacija opcij z isto količino ni mogoča.