<span class="txt-white-desktop">SMS in MMS marketing</span> <span class="txt-white-desktop">SMS in MMS marketing</span>

SMS in MMS marketing

Že poznate najmočnejše marketinško orodje današnjega časa? Po svetu ga naenkrat spremlja več kot 4 milijarde ljudi, ki ob njem vsak dan porabijo več časa kot za televizijskim sprejemnikom, računalniškim zaslonom ali celo jedilno mizo. To orodje ... je mobilni telefon.

A1 Mobilni marketing

Storitev A1 mobilni marketing je namenjena vsem, ki želite svojim strankam, sodelavcem ali partnerjem hitro in diskretno sporočiti informacije. Uporabiti jo je moč za množično obveščanje splošne javnosti ali za obveščanje izbrane ciljne skupine.

Osnovne funkcionalnosti storitve:

  • Pošiljanje SMS sporočil preko spletnega vmesnika na mobilne telefone (potrebujete le A1 mobilni marketing spletni vmesnik in dostop do interneta),
  • omogoča kreiranje imenika znotraj spletnega vmesnika ali preprost uvoz baze telefonskih številk iz .csv datoteke,
  • glede na bazo imenika je možnost personalizacije sporočil (npr. Pozdravljeni g. Novak,…),
  • predogled izgleda SMS/MMS sporočila na mobilnem telefonu pred pošiljanjem,
  • omogoča pregled poslanih sporočil (informacija o dostavi sporočil) - statistični prikaz,
  • pošiljanje sporočil s časovnim zamikom,
  • besedilo sporočila je lahko dolgo do 640 znakov.

Storitev SMS/MMS obveščanje vam omogoča, da svoje stranke hitro in enostavno obveščate o stvareh, za katere veste, da so zanje pomembne ali zanimive, saj so za pošiljanje informacij same izrazile zanimanje ali se nanje naročile (obveščanje o dogodku, ugodnostih, itd.). Zato vam storitev nudi najenostavnejši način za nagovarjanje vaših strank in s tem tudi možnost neposrednega zaslužka npr. z oglaševanjem ali zaračunavanjem poslanih sporočil. SMS sporočila je možno pošiljati uporabnikom kateregakoli slovenskega mobilnega omrežja in tujega omrežja.

 

Dodatne storitve

Poleg osnovne storitve pošiljanja sporočil, si lahko vključite še katero od dodatnih storitev:

SMS Novice je storitev, za katero je potrebna dvosmerna komunikacija med naročnikom in uporabnikom, tako da uporabnik pošlje odhodno sporočilo z eno od ključnih besed na ustrezno številko, naročnik pa mu odgovori z enkratnim dohodnim SMS sporočilom, pri čemer se od uporabnika ne zahteva potrditve strinjanja s pogoji izvajanja Storitve. Storitev SMS Novice se uporablja za prejem informacij na zahtevo.

SMS Glasovanje je storitev za katero je potrebna dvosmerna komunikacija med naročnikom in uporabnikom, tako da uporabnik pošlje odhodno sporočilo z eno od Ključnih besed na ustrezno številko, naročnik pa mu, po uporabnikovi potrditvi strinjanja s pogoji izvajanja Storitve, v odgovor pošlje potrdilo o prejemu glasu ali drugo dohodno SMS sporočilo in njegov glas upošteva pri glasovanju, ki ga izvaja.

SMS Nagradna igra je storitev, za katero je potrebna dvosmerna komunikacija med naročnikom in uporabnikom, tako da uporabnik pošlje odhodno sporočilo z eno od Ključnih besed na ustrezno številko, naročnik pa mu, po uporabnikovi potrditvi strinjanja s pogoji izvajanja Storitve, v odgovor pošlje potrdilo o sodelovanju ali drugo dohodno SMS sporočilo in ga vključi v žreb. Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od Storitve s pošiljanjem Ključne besede in odjavne kode na ustrezno številko.

SMS Publikacija je storitev, za katero je potrebna dvosmerna komunikacija med naročnikom in uporabnikom, tako da uporabnik pošlje odhodno sporočilo z eno od ključnih besed na ustrezno številko, naročnik pa mu, po uporabnikovi potrditvi strinjanja s pogoji izvajanja Storitve, v določenih časovnih intervalih pošilja dohodna SMS sporočila. Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od storitve s pošiljanjem ključne besede in odjavne kode na ustrezno številko.

SMS Dogodek je storitev namenjen avtomatskemu pošiljanju obvestil uporabniku, na vnaprej določen dan (npr. rojstni dan, obletnica, naročilo na pregled pri zobozdravniku, predavanje itd.). V aplikacijo uvozite datoteko, v kateri ste posamezni telefonski številki določili datum, ko naj se pošlje sporočilo - npr. na rojstni dan pošljete uporabniku voščilo. Datume lahko dodajate tudi že obstoječim seznamom.

SMS povabila so storitev za pošiljanje enakih vabil več uporabnikom hkrati. Vsak prejemnik lahko vabilo sprejme ali zavrne s povratnim SMS sporočilom. V aplikaciji imate pregled vseh statusov (potrditev/zavrnitev/brez odgovora) po posameznem uporabniku. Odgovore na vabila si lahko preusmerite tudi na mobilni telefon, tako boste v vsakem trenutku vedeli, koliko povabljencev lahko pričakujete na dogodku. Storitev je primerna za storitvene dejavnosti, pri katerih je potrebna vnaprejšnja rezervacija terminov in za organizatorje dogodkov, za boljše planiranje kapacitet.

SMS Skupine je storitev, ki nekaterim ali vsem uporabnikom, vključenim v naročnikovo skupino, omogoča pošiljanje dohodnih SMS sporočil ostalim uporabnikom v njegovi skupini. Uporabnik se vključi v skupino s pošiljanjem ene od Ključnih besed na ustrezno številko in potrditvijo strinjanja s pogoji izvajanja Storitve. Uporabnik, ki želi skupini poslati dohodno SMS sporočilo, to stori s pošiljanjem odhodnega SMS sporočila z eno od Ključnih besed in vsebino sporočila na ustrezno številko, aplikacija A1 Mobilni marketing pa uporabnikovo SMS sporočilo posreduje vsem uporabnikom v njegovi skupini. Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od Storitve s pošiljanjem Ključne besede in odjavne kode na ustrezno številko.

 

Ključna beseda je beseda, ki jo za potrebe izvajanja storitve in uporabe aplikacije A1 Mobilni marketing na številki 030400401 ali na Lastni dolgi številki, zakupite v okviru paketov A1 Mobilni marketing. Ključna beseda zajema tako osnovno besedo, kot tudi morebitne dodatke k osnovni besedi, ki jih lahko naročnik prosto izbira.

Lastna dolga številka je devetmestna MSISDN številka, ki jo za potrebe izvajanja svojih storitev s pomočjo aplikacije A1 Mobilni marketing, zakupite v okviru naročniškega paketa A1 Mobilni marketing  (poljubna številka, npr. 030400432). Lastna dolga številka omogoča vzpostavitev tolikšnega števila ključnih besed, kot je predvideno s paketom, ki ga izbere naročnik. Preko Lastne dolge številke naročnik s strani uporabnikov prejema odhodna sporočila in/ali uporabnikom pošilja dohodna sporočila. Za potrebe sprejemanja uporabnikovih odhodnih MMS sporočil je zakup Lastne dolge številke obvezen.

Ob vključitvi dodatnih storitev je že samodejno vključenih do 5 ključnih besed in enkrat ime pošiljatelja. Cene dodatnih storitev so na voljo v ceniku.