Varna raba v tujini Varna raba v tujini

Varna raba v tujini

Pred uporabo telefonskih storitev preverite izbiro operaterja. Za zagotavljanje varne rabe prenosa podatkov vam omogočamo limit za prenos podatkov v tujini ob dosegu katerega vas obvestimo oz. vam onemogočimo nadaljnjo uporabo mobilnega interneta.

Svetujemo vam, da se pred odhodom v tujino informirate o cenah pogovorov in storitev v tujih mobilnih omrežjih. Razmislite o vklopu ene izmed opcij, nastavitvi odzivnika ali cenovno najugodnejši izbiri operaterja in se tako zavarujte pred visokim računom. Preverite, ali vaš telefon podpira frekvenčni pas, v katerem delujejo operaterji na vaši poti. Če operaterja ali države ni na našem seznamu, pokličite  skupino za podporo uporabnikom, kjer vam bomo  pomagali pri iskanju alternativnih načinov komunikacije za vašo dosegljivost v tujini (primer: uporaba satelitskega omrežja).

Preverite cene pogovorov in storitev tukaj.

Izbira operaterja

Ob prihodu v tujino boste preko sporočila, SMS, prejeli obvestilo s cenami, ki veljajo pri operaterju, na katerega ste prijavljeni. Če vam izbrano omrežje ne ustreza, lahko uporabljate omrežja ostalih operaterjev, s katerimi ima A1 podpisano pogodbo o gostovanju.


Na omrežje tujega operaterja se lahko povežete na dva načina

 • Samodejna izbira omrežja: če imate na svojem telefonu nastavljeno "samodejno izbiro omrežja", bo ta sam poiskal operaterja, ki ima na določenem področju najmočnejši signal oz. najvišjo prioriteto.
 • Ročna izbira omrežja: če imate na svojem telefonu nastavljeno "ročno izbiro omrežja", pa vsakič sproti izberete operaterja, katerega storitve želite uporabljati. To vam omogoča, da si v državi, v kateri je več operaterjev, izberete tistega, ki je cenovno najugodnejši.  

Obmejna območja: Tudi v Slovenji se ob meji s sosednjimi državami zgodi, da se mobilni telefon samodejno poveže z omrežjem tujega operaterja, zato priporočamo, da imate na tem območju nastavljeno "ročno izbiro omrežja".

Odzivnik v tujini

Odzivnik vam pred odhodom v tujino omogoča nastavitev preusmeritve klicev v Odzivnik ali poslušanje sporočil, ko ste nedosegljivi, zasedeni ali ne odgovorite.

Cenik klicev v Odzivnik

 

Klic v Odzivnik

Preusmeritve v Odzivnik

EU Plačljivo (Odhodni klic v Slovenijo) Brezplačno
Ostale države Plačljivo (Odhodni klic v Slovenijo) Plačljivo (Sprejeti klic v tujini + odhodni klic v Slovenijo)

Storitve se obračunajo po veljavnem ceniku.

Varna raba mobilnega interneta v tujini

Za zagotavljanje varne rabe mobilnega interneta v tujini, vam omogočamo omejitev za prenos podatkov. Ob dosegu omejitve vas obvestimo oz. vam onemogočimo nadaljnjo uporabo mobilnega internet v tujini. Prenos podatkov v tujini lahko uporabljate na 2 načina:


Plačilo po porabi

Za prenos podatkov vam v vseh državah po svetu omogočamo določitev omejitve, ob dosegu katere vas obvestimo oz. vam onemogočimo nadaljnjo uporabo mobilnega interneta. Privzeto omejitev, ki znaša 60,00 €, si lahko sami poljubno prilagajte ali izklopite, vendar se omejitev ob koncu vsakega obračunskega obdobja samodejno ponastavi. Izjema so le uporabniki predplačniških paketov, ki imajo na voljo le omejitev v višini 60,00 €.


Obveščanje o dosegu omejitve za prenos podatkov v tujini

Ko boste dosegli 80 % omejitev za prenos podatkov v tujini, vas bomo obvestili prvič. Obvestilo boste prejeli preko sporočila, SMS oz. pojavnega okna v brskalniku, če boste imeli odprt brskalnik. 

Znova vas bomo, na enak način, obvestili, ko boste dosegli 100 % omejitev za prenos podatkov v tujini in vam hkrati onemogočili nadaljnji prenos podatkov v tujini. Podatkovni prenos v tujini si lahko takoj ponovno vklopite preko poslanega sporočila, SMS, ali pa tako, da sledite navodilom na pojavnem oknu, če imate odprt brskalnik.

Vklop, sprememba ali izklop limita

 • za vklop ali spremembo limita pošljite SMS s ključno besedo DATA LIMIT in želeni limit (npr. DATA LIMIT 80) na številko 4040,
 • za izklop pošljite SMS s ključno besedo DATA LIMIT STOP na številko 4040.
Več Skrij

Opozorila o doseženi finančni omejitvi si lahko vklopite ali izklopite preko SMS-a

 • za vklop pošljite SMS s ključno besedo DATA INFO na številko 4040,
 • za izklop pošljite SMS s ključno besedo DATA INFO STOP na številko 4040.

Z izklopom opozoril limitov se nastavitve samega limita ne bodo spremenile, le obvestil o porabi ne boste prejemali.

Več Skrij

Informacije o porabi podatkovnega prenosa

Porabljeno količino prenosa podatkov lahko preverite tako, da pošljete SMS s ključno besedo TUJINA DATA na številko 4040.

Vsa poslana sporočila za vklop/izklop/spremembo nastavitev se obračunajo po veljavnem ceniku za sporočila SMS. Prejeta obvestila ob doseženem limitu so brezplačna.

Več Skrij

Kako preprečiti nepričakovane stroške v gostovanju

Z uvedbo novih pogojev v EU/EEA gostovanju, se vedno več uporabnikov odloča za uporabo mobilnih storitev v tujini. Večina paketov vključuje velike količine podatkov za gostovanje v tujini, kar pri uporabnikih pogosto povzroči manjšo previdnost. Zato svetujemo, da pred odhodom v tujino poskrbite, da ste seznanjeni z vsemi pogoji in morebitnimi pastmi, ki jih prinaša gostovanje.

Najlažji način za preprečitev nepotrebnih stroškov je ročni izklop prenosa podatkov v gostovanju na vašem mobilnem telefonu. Zaradi uvedbe LTE omrežja in njegovega načina delovanja, pa kljub izklopu prenosa v gostovanju pogosto prihaja do nepričakovanih stroškov. Pri prijavi telefona v LTE omrežje lahko telefon samodejno prenese manjšo količino podatkov, tudi v primeru, ko je v nastavitvah telefona urejena blokada prenosa podatkov. Ta prenos se odšteje od zakupljene količine in zaračuna v skladu s cenikom izbranega paketa. Če uporabnik prenosa podatkov v tujini nima zakupljenega v svojem paketu, pa se prenos obračuna po rednem obračunskem intervalu. Ti stroški v državah EU/EEA niso visoki, pri gostovanju izven EU/EAA pa lahko dosežejo visoke zneske, za katere operaterji nismo odgovorni.

Zato svetujemo, da uporabniki, ki v gostovanju prenosa podatkov ne želite uporabljati, poleg blokade prenosa v gostovanju, poskrbite tudi za spremembo izbranega omrežja iz LTE na 3G. Samo tako lahko zagotovite, da vaš telefon podatkov ne bo prenašal in preprečite nastanek neželenih stroškov. Za sistemsko blokado lahko poskrbite tudi s klicem na 040 40 40 40, a takšne blokade ne svetujemo, saj v celoti blokira uporabo prenosa podatkov.

Za nastavitve najlaže poskrbite na svojem mobilnem telefonu

 1. Izbira blokade prenosa med gostovanjem:
  • IOS: Settings > Mobile Data Options > Data Roaming > OFF
  • Android: Nastavitve > Povezave > Mobilno omrežje > Podatkovno gostovanje > Vklop/izklop*
 2.  
 3. Izbira omrežja:
  • IOS: Settings > Mobile Data > Mobile data options > Voice & Data > 3G
  • Android: Nastavitve > Povezave > Mobilno omrežje > Prednostno omrežje > 2G/3G*

Nastavitve telefonov različnih blagovnih znamk, ki uporabljajo operacijski sistem Android, se lahko razlikujejo. Za pomoč pri nastavitvah nas pokličite na 040 40 40 40.

Več Skrij

Države EU/EEA

Države EU so:

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Republika Ciper, Republika Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska.

Države EEA so:

Vse države EU ter Islandija, Lihtenštajn in Norveška.

Več Skrij