Raba telefona v tujini

Izbira operaterja

Ob prihodu v tujino boste preko sporočila, SMS, prejeli obvestilo s cenami, ki veljajo pri operaterju, na katerega ste prijavljeni. Če vam izbrano omrežje ne ustreza, lahko uporabljate omrežja ostalih operaterjev, s katerimi ima A1 podpisano pogodbo o gostovanju.


Na omrežje tujega operaterja se lahko povežete na dva načina

  • Samodejna izbira omrežja: če imate na svojem telefonu nastavljeno "samodejno izbiro omrežja", bo ta sam poiskal operaterja, ki ima na določenem področju najmočnejši signal oz. najvišjo prioriteto.
  • Ročna izbira omrežja: če imate na svojem telefonu nastavljeno "ročno izbiro omrežja", pa vsakič sproti izberete operaterja, katerega storitve želite uporabljati. To vam omogoča, da si v državi, v kateri je več operaterjev, izberete tistega, ki je cenovno najugodnejši.  

Obmejna območja: Tudi v Slovenji se ob meji s sosednjimi državami zgodi, da se mobilni telefon samodejno poveže z omrežjem tujega operaterja, zato priporočamo, da imate na tem območju nastavljeno "ročno izbiro omrežja".

 

Varna raba mobilnega interneta v tujini

Za zagotavljanje varne rabe mobilnega interneta v tujini, vam omogočamo omejitev za prenos podatkov. Ob dosegu omejitve vas obvestimo oz. vam onemogočimo nadaljnjo uporabo mobilnega internet v tujini. Prenos podatkov v tujini lahko uporabljate na 2 načina:


Plačilo po porabi

Za prenos podatkov vam v vseh državah po svetu omogočamo določitev omejitve, ob dosegu katere vas obvestimo oz. vam onemogočimo nadaljnjo uporabo mobilnega interneta. Privzeto omejitev, ki znaša 60,00 €, si lahko sami poljubno prilagajte ali izklopite, vendar se omejitev ob koncu vsakega obračunskega obdobja samodejno ponastavi. Izjema so le uporabniki predplačniških paketov, ki imajo na voljo le omejitev v višini 60,00 €.


Obveščanje o dosegu omejitve za prenos podatkov v tujini

Ko boste dosegli 80 % omejitev za prenos podatkov v tujini, vas bomo obvestili prvič. Obvestilo boste prejeli preko sporočila, SMS oz. pojavnega okna v brskalniku, če boste imeli odprt brskalnik. 

Znova vas bomo, na enak način, obvestili, ko boste dosegli 100 % omejitev za prenos podatkov v tujini in vam hkrati onemogočili nadaljnji prenos podatkov v tujini. Podatkovni prenos v tujini si lahko takoj ponovno vklopite preko poslanega sporočila, SMS, ali pa tako, da sledite navodilom na pojavnem oknu, če imate odprt brskalnik.

Vklop, sprememba ali izklop limita

  • za vklop ali spremembo limita pošljite SMS s ključno besedo DATA LIMIT in želeni limit (npr. DATA LIMIT 80) na številko 4040,
  • za izklop pošljite SMS s ključno besedo DATA LIMIT STOP na številko 4040.
Več Skrij

Opozorila o doseženi finančni omejitvi si lahko vklopite ali izklopite preko SMS-a

  • za vklop pošljite SMS s ključno besedo DATA INFO na številko 4040,
  • za izklop pošljite SMS s ključno besedo DATA INFO STOP na številko 4040.

Z izklopom opozoril limitov se nastavitve samega limita ne bodo spremenile, le obvestil o porabi ne boste prejemali.

Več Skrij

Informacije o porabi podatkovnega prenosa

Porabljeno količino prenosa podatkov lahko preverite tako, da pošljete SMS s ključno besedo TUJINA DATA na številko 4040.

Vsa poslana sporočila za vklop/izklop/spremembo nastavitev se obračunajo po veljavnem ceniku za sporočila SMS. Prejeta obvestila ob doseženem limitu so brezplačna.

Več Skrij