Tujina - Klici v tujino Tujina - Klici v tujino

Tujina - Klici v tujino

Pred uporabo mednarodnih storitev preverite, kakšne opcije vam nudimo ter kakšne so cene mednarodnih klicev in storitev.

Vnesite območje, v katerega kličete.

Za informacijo o tarifah morate v vnosno polje vpisati državo oz. območje, v katerega kličete.

Z opcijami ali spremembo tarif si znižajte stroške med potovanjem!

Za izbrano državo oz. območje so na voljo naslednje posebne tarife in opcije, s katerimi si lahko znatno znižate stroške pogovorov, sporočil SMS ter prenosov podatkov na vašem potovanju.

Kaj je Tarifa oz. Opcija in kako jo vklopim?

Mednarodni klici

Vklopite opcijo za cenejše klice iz Slovenije v države EU ter izbrane države.

Mednarodna sporočila

Vklopite opcijo za cenejše pošiljanje mednarodnih sporočil iz Slovenije v tujino.

Kaj je Tarifa oz. Opcija in kako jo vklopim?

Kaj je tarifa?

Tarifa je osnovna tarifa za gostovanje v tujini. Vsi naročniki imate privzeto vključeno tarifo Tujina, ki pa jo lahko po potrebi zamenjate za tarifo Svet, ki se deli na tarifo Svet za klice, s katero lahko dolge pogovore opravljate ceneje in tarifo Data svet, s katero si lahko zagotovite cenejši prenos podatkov v tujini izven EU/EEA območja. Tarifa Svet oz. Data svet ni privzeto aktivirana in si jo vklopite ali izklopite sami. Ko je Tarifa vklopljena, velja vse do takrat, ko jo uporabnik izklopi sam, velja pa najmanj 1 mesec od vklopa.


Kaj je opcija?

Za izbrano državo so na voljo posebne Opcije, s katerimi si lahko znatno znižate stroške pogovorov, sporočil, SMS ali prenosa podatkov na vašem potovanju. Storitve v aktivnih opcijah se praviloma porabljajo prioritetno v primerjavi s storitvami v Tarifi.

Naročnikom so na voljo različne Opcije za cenejše klice v tujini:

Opcije Tujina partner 100, 250 in 600 so na voljo že od 36,99 € mesečno in vključujejo 100, 250 ali 600 enot v tujih partnerskih omrežjih za pošiljanje sporočil SMS in za klice na slovenske številke kot tudi za klice na številke znotraj partnerskih omrežij.

Opcije Tujina DATA PARTNER 100, 250 in 600 vključujejo 100, 250 ali 600 MB za prenos podatkov že od 36,66 € in veljajo v izbranih državah pri partnerskih operaterjih. Ko bo zakupljena količina podatkov porabljena, vas bomo obvestili preko sporočila SMS.

Država Operater
Albanija Vodafone
Avstralija Telstra
Belorusija Velcom
Bosna in Hercegovina BH Mobile
Bosna in Hercegovina Mtel
Črna gora Telenor
Egipt Vodafone
Kitajska China Mobile
Kosovo Ipko
Makedonija Vip Operator
Monako Monaco Telecon
Nova Zelandija Vodafone
Rusija Beeline
Srbija Vip
Švica Swisscom
Turčija Vodafone
Ukrajina Kyivstar JCS
ZDA AT&T

 

Tarifa Srbija in Makedonija: Storitev se zaračuna za dan gostovanja v Srbiji in Makedoniji, vendar le, ko dejansko opravite klic (odhodni ali sprejeti), pošljete sporočilo, SMS ali uporabljate prenos podatkov v gostovanju znotraj navedenih držav. Prejeti SMS ne aktivira zaračunavanja storitve, prav tako tudi ne brezplačni SMS za vklop ali izklop tarif. V dneh, ko ne uporabljate mobilnih storitev v tujini, se storitev ne zaračuna.

Več informacij je na voljo na spletni strani tarife Srbija in Makedonija.

Več Skrij