O A1 Slovenija

Dosežki

Število  uporabnikov A1 Slovenija narašča

Ob koncu leta 2016 je imel A1 714.324 uporabnikov. Največjo rast smo zabeležili med pogodbenimi uporabniki (3,8 %), ki predstavljajo 82,9 odstotkov vseh uporabnikov.


Omrežje

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve je konec aprila 2014 objavila rezultate zaključene Javne dražbe za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev. A1 Slovenija je na dražbi pridobil skoraj polovico razpoložljivega slovenskega frekvenčnega spektra za dobrih 63 milijonov evrov, večino za obdobje 15 let. Pridobljen delež radiofrekvenčnega spektra nam zagotavlja trdno osnovo za ambiciozne načrte rasti v prihodnjih letih ter omogoča trdno osnovo za prihodnja vlaganja v razvoj omrežja z najmodernejšo tehnologijo.

Ena od naših strateških zavez je uporabnikom ponuditi napredne storitve. Zato smo poleti 2012 kot prvi mobilni operater v Sloveniji v komercialno rabo ponudili omrežje LTE, ki omogoča hitrosti prenosa podatkov do 150 Mbit/s. Zavezali smo se, da bomo do sredine leta 2017 s tehnologijo LTE pokrili 95 % prebivalcev Slovenije, ob tem pa bomo tudi bistveno pomagali uresničiti zahteve Digitalne agende za Evropo, s tem ko smo širokopasovni internet omogočili tudi na več kot 225 lokacijah na ruralnih območjih, ki danes veljajo za t.i. bele lise, povsem brez dostopa do širokopasovnega omrežja. Danes dostop do hitrega širokopasovnega interneta omogočamo že več kot 98 % prebivalcev Slovenije. Več o omrežju.


Razvoj modela kompetenc in ključnih potencialov

Vpeljali smo ključne in vodstvene kompetence, s katerimi smo opredelili znanja, veščine in spretnosti ter vrednote in osebnostne značilnosti zaposlenih, katerih razvoj spodbujamo v  okolju A1 Slovenija. Naša pomembna strateška usmeritev je tudi prepoznavanje in razvoj naših ključnih potencialov v podjetju, saj želimo oblikovati stabilno skupino sodelavcev, na katere bomo lahko računali tudi v prihodnosti.


Razvoj standardov vodenja

Po postavljenih ključnih kompetencah za vse zaposlene smo se lotili tudi vodstvenih kompetenc. Te smo uskladili s skupino Telekom Austria Group in nastali so standardi vodenja, ki so pomembno vodilo za uspešnost. Na podlagi standardov vodenja tako pridobivamo tudi 360° povratno informacijo, kar je pomembno izhodišče za razvoj vsakega vodje.

Naša pomembna strateška usmeritev je tudi prepoznavanje in razvoj ključnih potencialov v podjetju, saj želimo oblikovati skupino sodelavcev za današnje in prihodnje potrebe podjetja. Razvili smo tudi program zadržanja za tiste sodelavce, ki so za zagotavljanje strateških smernic za podjetje še posebej pomembni.


Odgovorno poslovanje

Etično in transparentno poslovanje je pomemben element naše kulture in s tem naših vrednot. Svoj posel opravljamo odgovorno in z integriteto. Ni pomembno zgolj, kakšne rezultate imamo, pomembno je tudi, kako jih dosegamo. Krovni dokument naše politike skladnosti poslovanja je Kodeks vedenja.


Žur z razlogom

A1 Slovenija je od leta 2004 do leta 2014 organiziral dogodke Žur z razlogom, na katerih je množica mladih skozi zabavo zbirala donacije za vrstnike. V tem času je na Žurih z razlogom več kot 180.000 mladih skupaj z A1 Slovenija in partnerji na trinajstih dogodkih zbralo več kot 250.000 €. Mladi so za mlade sprva prispevali sredstva v obliki donacij s sporočili, SMS, od leta 2009 pa z vstopnino z namenom v znesku 1,00 €. Tako so mladi v okviru Žura z razlogom podprli fundacijo Mali vitez, ki pomaga mladim, ozdravljenim od raka, in društvo Beli obroč Slovenije, ki opozarja na problematiko nasilja med in nad mladimi. V letih 2012 in 2013 so mladi sami izglasovali prejemnika dobrodelnih sredstev. V letu 2012 so največ glasov namenili projektu Služba me ne išče Zavoda Nefiks, v letu 2013 pa so izbrali projekt Hiša SRCe – hiša rešitev za mlade.

Lahkonočnice

Lahkonočnice so zvočne pravljice, ki jih za nas pišejo sodobni slovenski pravljičarji, berejo pripovedovalci iz domov za starejše občane in ilustrirajo mladi slovenski ilustratorji. So edinstven projekt, ki preko sodobne tehnologije povezuje vse generacije. Naš cilj je ustvarjanje kakovostnih sodobnih zvočnih pravljic, ki jim glasovi pripovedovalcev (glasovi dedkov in babic) dajejo prav poseben čar.

Lahkonočnice so brezplačno dostopne prek telefona, tablice ali računalnika na spletnem naslovu lahkonocnice.si. Ustvarili smo več kot 100 zvočnih pravljic, ki so v 13. mesecih presegli 160.000 poslušanj. V samo enem letu so Lahkonočnice postale najbolj priljubljene zvočne pravljice in tako prispevale tudi k priljubljenosti sodobnih slovenskih avtorjev. Projekt Lahkonočnice je med drugim prejemnik srebrnega in bronastega leva na oglaševalskem festivalu v Cannesu, nagrade Grand Prix na festivalu Golden Drum, velike nagrade na Slovenskem oglaševalskem festivalu, nagrade Grand Sempler na medijskem festivalu Sempl, nagrade European Excelence award, posebne nagrade žirije novinarjev BalCannes in treh nagrad SomoBorac na Weekend media festivalu.