Tujina_landing.png

Tujina - Klici iz tujine

Pred odhodom v tujino preverite, kakšne ugodnosti vam nudimo ter kakšne so cene klicev in storitev iz tujine ter v tujini.

Vpišite državo, iz katere kličete.

Za informacijo o tarifah morate v vnosno polje vpisati državo, v kateri gostujete.

Z opcijami si znižajte stroške!

Za izbrano državo so na voljo naslednje posebne tarife in opcije, s katerimi si lahko znižate stroške pogovorov in sporočil, SMS, iz Slovenije v tuja omrežja. 

EU in Balkan

Vklopite tarifo za klice, sporočila, SMS in prenos podatkov v tujini.
4,99 €/dan
Kom. v EU/EEA, SRB in MKD
SPO_EuBalkanNeskoncno SPO_EuBalkanNeskoncno EU in Balkan

Tarifa "EU in Balkan" (v nadaljevanju: "Tarifa") vključuje odhodne in dohodne klice, pošiljanje SMS sporočil ter prenos podatkov, ko uporabnik gostuje v tujih omrežjih znotraj EU/EEA območja, v Srbiji ali Makedoniji.

Sporočila, MMS, niso vključena in se obračunavajo po ceniku. Tarifa vsebuje omejitev dnevne uporabe prenosa podatkov v višini 500 MB,  za časovno obdobje med 00:00  in 23:59 po slovenskem časovnem pasu. Po porabljenih 500 MB se hitrost prenosa zmanjša na 64 kB/s, kljub prekoračitvi pa je nadaljnji prenos podatkov brezplačen. Obračunski interval je 60 sekund oz. 100 kB. Aktivacija Tarife je brezplačna in ne vsebuje mesečne naročnine. 

 

Dnevni znesek Tarife se obračuna samodejno, ko se uporabi vsaj ena izmed vključenih storitev znotraj območja veljavnosti Tarife po ceni v skladu z veljavnim cenikom A1. Znesek uporabe se zaračuna za dan gostovanja, ko se dejansko opravi klic (odhodni ali sprejeti), pošlje  sporočilo, SMS, ali uporabi prenos podatkov. Prejeti SMS ne aktivira zaračunavanja storitve, prav tako tudi ne brezplačni SMS za vklop ali izklop tarife. V dneh, ko mobilne storitve v tujini niso v uporabi, se storitev ne zaračuna. Tarifo lahko uporabljajo  naročniki A1, tako zasebni kot poslovni uporabniki. Tarifa ni na voljo uporabnikom paketov SIMPL na račun in Mobilni internet. Za Tarifo veljajo Posebni pogoji uporabe tarife »EU in Balkan«.

Tarifa EU in Balkan je veljavna v naslednjih državah: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper (brez Severnega Cipra), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Francoska Gvajana, Gibraltar, Grčija, Guadeloupe, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Kanarski otoki, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Martinik, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Reunion, Romunija, Slovaška, Srbija, Španija, Švedska, Velika Britanija. Tarifa ni veljavna v satelitskih omrežjih, na ladjah in letalih.

Več Skrij

Opcija Tujina 1 GIGA

9,99 €/m
Tudi v Srbiji in Makedoniji
SPO_OpcijaTujina1GIGA SPO_OpcijaTujina1GIGA Opcija Tujina 1giga

Opcija Tujina 1 GIGA je na voljo naročnikom A1 med gostovanjem v državah Avstrije, Hrvaške, Srbije, Makedonije, Bolgarije, Belorusije in Liechtensteina.

Cena opcije znaša 9,99 € ter velja 31 dni od dneva vklopa. Opcija vključuje 1 GB prenosa podatkov v zgoraj omenjenih državah, po porabljeni količini prenosa podatkov se naročniku hitrost prenosa podatkov ne upočasni, temveč se samodejno vklopi Dodatni zakup Tujina 1 GIGA z dodatnim 1 GB prenosa podatkov, ki se  uporabniku dodatno zaračuna v višini 4,99 €. Uporabnik lahko dodatno količino podatkov porabi do dneva, ko se mu izklopi prvotno vklopljena opcija. O stanju porabe prenosa podatkov bo A1 svoje naročnike iz Opcije Tujina 1 GIGA redno obveščal. Prvo sporočilo, SMS, bo naročnik prejel ob 80 % porabi vključene količine, drugo sporočilo, SMS, pa ob 100 % porabi vključene količine iz Opcije Tujina 1 GIGA. V primeru, da naročnik po prejemu drugega SMS sporočila z uporabo prenosa podatkov nadaljuje, se mu samodejno vklopi Dodatni zakup Tujina 1 GIGA. Samodejni vklop možnosti Dodatni zakup Tujina 1 GIGA lahko uporabnik tudi vnaprej izklopi, tako da pred prejemom drugega sporočila, SMS, pošlje SMS s ključno besedo NET STOP na 4040. Hkrati se bo takšnemu uporabniku prenos podatkov iz Opcije Tujina 1 GIGA, po porabi vključenih količin, upočasnil na 64 kB/s. Opcijo si lahko vklopite preko sporočila, SMS, na portalu Moj A1, na številki 040 40 40 40 ali na  prodajnih mestih A1. Cena vključuje DDV.

Več Skrij

Klici in SMS-i

Vklopite za cenejše klice in SMS-e
36,99 €/m
100 min ali SMS
SPO_OpcijaTujinaPARTNER100 SPO_OpcijaTujinaPARTNER100 Opcija Tujina partner 100
79,99 €/m
250 min ali SMS
SPO_OpcijaTujinaPARTNER250 SPO_OpcijaTujinaPARTNER250 Opcija Tujina partner 250
179,99 €/m
600 min ali SMS
SPO_OpcijaTujinaPARTNER600 SPO_OpcijaTujinaPARTNER600 Opcija Tujina partner 600
8,99 €/m
100 min ali SMS
SPO_OpcijaTujinaEU100 SPO_OpcijaTujinaEU100 Opcija Tujina EU 100
18,99 €/m
250 min ali SMS
SPO_OpcijaTujinaEU250 SPO_OpcijaTujinaEU250 Opcija Tujina EU 250
36,99 €/m
600 min ali SMS
SPO_OpcijaTujinaEU600 SPO_OpcijaTujinaEU600 Opcija Tujina EU 600

Pogoj za sklenitev opcije je obstoječe naročniško razmerje. Pogovori in sporočila, SMS, se po preseženi vključeni količini obračunavajo po osnovni tarifi, ki jo imate izbrano za tujino (Tujina, Svet).

Neporabljene količine niso prenosljive v naslednje obračunsko obdobje. Opcije Tujina (Data) EU veljajo v območju EU/EEA, opcije Tujina (data) partner pa znotraj omrežij Ex-Yu in Svetovnih partnerjev, ki so navedena v ceniku pod privzeto tarifo Tujina. Zakup odhodnih klicev velja le za klice na številke držav kjer opcija velja oz. na slovenske številke. Opcije se ne izklopijo samodejno, ampak jih mora uporabnik izklopiti sam. Veljavnost opcij je najmanj 1 mesec od vklopa. Nakup je omejen na eno opcijo v času trajanja opcije. Obračunski interval je 60 s oz. 100 kB. Cene vključujejo DDV.

Več Skrij

Prenos podatkov

Vklopite opcijo Mobilni internet za cenejši prenos podatkov v tujini
36,99 €/m
100 MB
SPO_OpcijaTujinaDATAPARTNER100 SPO_OpcijaTujinaDATAPARTNER100 Opcija Tujina data partner 100
79,99 €/m
250 MB
SPO_OpcijaTujinaDATAPARTNER250 SPO_OpcijaTujinaDATAPARTNER250 Opcija Tujina data partner 250
179,99 €/m
600 MB
SPO_OpcijaTujinaDATAPARTNER600 SPO_OpcijaTujinaDATAPARTNER600 Opcija Tujina data partner 600
8,99 €/m
100 MB
SPO_OpcijaTujinaDATA100 SPO_OpcijaTujinaDATA100 Opcija Tujina data EU 100
18,99 €/m
250 MB
SPO_OpcijaTujinaDATA250 SPO_OpcijaTujinaDATA250 Opcija Tujina data EU 250
36,99 €/m
600 MB
SPO_OpcijaTujinaDATA600 SPO_OpcijaTujinaDATA600 Opcija Tujina data EU 600

Pogoj za sklenitev opcije je obstoječe naročniško razmerje. Prenos podatkov po preseženi vključeni količini se obračunava po osnovni tarifi, ki jo imate izbrano za tujino (Tujina, Data svet).

 

Neporabljene količine niso prenosljive v naslednje obračunsko obdobje. Opcije Tujina (data) EU veljajo v območju EU/EEA, opcije Tujina (data) partner pa znotraj omrežij Ex-Yu in Svetovnih partnerjev, ki so navedena v ceniku pod privzeto tarifo Tujina. Zakup odhodnih klicev velja le za klice na številke držav kjer  opcija velja oz. na slovenske številke. Opcije se ne izklopijo samodejno, ampak jih mora uporabnik izklopiti sam. Veljavnost opcij je najmanj 1 mesec od vklopa. Nakup je omejen na eno opcijo v času trajanja opcije. Obračunski interval je 60 s oz. 100 kB. Cene vključujejo DDV.

Tarifa SVET

Klic v SLO
0.3600
Dohodni klic
0.3600
SMS
0.3600
GPRS / UMTS
0.3600
Vzpost. zveze
0.9150

Mesečna naročnina znaša 3,05 €.
Cene vključujejo DDV in veljajo za minuto pogovora oz. 1 SMS oz. na klic. Obračunski interval je 60 sekund. Vzpostavitev zveze se obračuna za odhodne in dohodne klice, za dohodne klice se znesek v višini 0,915 EUR obračuna vsakih 20 min. Vse navedene cene so v EUR. Tarifa SVET se ne izklopi samodejno, ampak jo mora uporabnik izklopiti sam.

 

To lahko stori na  prodajnem mestu A1, preko sporočila, SMS, ali preko storitve Moj A1. Uporabnik lahko pošlje preko sporočila, SMS zahtevo za izklop tarife takoj po vklopu, vendar bo izklop izveden po enem mesecu od vklopa tarife.

Tarifa DATA SVET

Vklopite ob pogostem podatkovnem gostovanju v tujini.
0 €/m
GPRS/UMTS
SPO_Data_SVET SPO_Data_SVET Tarifa DATA SVET

Mesečna naročnina znaša 3,05 €.
Cene vključujejo DDV in veljajo za 1 minuto pogovora oz. 1 SMS oz. na klic. Obračunski interval je 60 sekund. Vzpostavitev zveze se obračuna za odhodne in dohodne klice, za dohodne klice se znesek v višini 0,915 € obračuna vsakih 20 min. Vse navedene cene so v €. Tarifa Svet se ne izklopi samodejno, ampak jo mora uporabnik izklopiti sam.

To lahko stori na  prodajnem mestu A1, preko sporočila, SMS, ali preko storitve Moj A1 . Uporabnik lahko pošlje preko sporočila, SMS, zahtevo za izklop tarife takoj po vklopu, vendar bo izklop izveden po enem mesecu od vklopa tarife. Tarifa velja najmanj 1 mesec od vklopa.

Več Skrij

Obračunavanje storitev v tujini

Cene vsebujejo DDV in veljajo za minuto pogovora, poslano sporočilo, SMS, in MB prenosa podatkov v gostovanju. Cene v EU/EEA gostovanju so navedene v obliki pribitkov, ki se v obračunu prištejejo k ceni, ki se za opravljeno vrsto storitev obračuna v domačem omrežju. Obračunski interval storitev v EU/EEA gostovanju je enak kot v domačem omrežju, le pri pribitku za prenos podatkov je enak 1 kB, oz. pri pribitku za odhodne klice v območje EU/EEA znaša 30/1 in pomeni, da se prvih 30 sekund plača v celoti ne glede na dolžino klica, naprej pa se klici obračunavajo v sekundnem intervalu. Dohodni klici v EU/EEA območju se obračunajo v sekundnem intervalu. Odhodni in dohodni klici iz ostalih območij se obračunajo v 60-sekundnih intervalih, prenos podatkov pa v intervalih po 100 kB. Med gostovanjem pri nekaterih mobilnih operaterjih v tujini (zlasti v ZDA in Kanadi) se kot vzpostavitev dohodnega ali odhodnega klica šteje že, ko klicani telefon zazvoni.

Več Skrij

Kaj je Tarifa oz. Opcija in kako jo vklopim?

 

Kaj je tarifa?

Tarifa je osnovna tarifa za gostovanje v tujini. Vsi naročniki imate privzeto vključeno tarifo Tujina, ki pa jo lahko po potrebi zamenjate za tarifo Svet, ki se deli na tarifo Svet za klice, s katero lahko dolge pogovore opravljate ceneje in tarifo Data svet, s katero si zagotovite cenejši prenos podatkov v tujini izven EU/EEA območja. Tarifa Svet oz. Data svet ni privzeto aktivirana in si jo vklopite ali izklopite sami. Ko je Tarifa vklopljena, velja vse do takrat, ko jo uporabnik izklopi sam, velja pa najmanj 1 mesec od vklopa.


Kaj je opcija?

Za izbrano državo so na voljo posebne Opcije, s katerimi si lahko znatno znižate stroške pogovorov, sporočil, SMS, ter prenosov podatkov na vašem potovanju. Storitve v aktivnih opcijah se praviloma porabljajo prioritetno v primerjavi s storitvami v Tarifi.

Naročnikom so na voljo različne Opcije za cenejše klice v tujini:

Opcije Tujina EU 100, 250 in 600 vključujejo 100, 250 ali 600 enot za klice in sporočila, SMS, v tujini že od 8,99 € in veljajo v vseh državah znotraj EU.

Opcije Tujina  partner 100, 250 in 600 vključujejo 100, 250 ali 600 enot za klice in sporočila, SMS, v tujini že od 36,99 € in veljajo v izbranih državah pri partnerskih operaterjih kot tudi v vseh državah znotraj EU.

Opcije Tujina data EU 100, 250 in 600 vključujejo 100, 250 ali 600 MB že od 8,99 € in veljajo v vseh državah znotraj EU. Ko bo zakupljena količina podatkov porabljena, vas bomo obvestili preko sporočila, SMS.

Opcije Tujina DATA PARTNER 100, 250 in 600 vključujejo 100, 250 ali 600 MB že od 36,66 € in veljajo v izbranih državah pri partnerskih operaterjih kot tudi v vseh državah znotraj EU. Ko bo zakupljena količina podatkov porabljena, vas bomo obvestili preko sporočila, SMS.

Opcija Tujina 1 GIGA vključuje 1 GB na Hrvaškem, v Avstriji, Srbiji, Makedoniji, Bolgariji, Belorusiji in Liechtensteinu za 9,99 €.

Tarifa EU in Balkan: Storitev se zaračuna za dan gostovanja v katerikoli državi Evropske unije, pri tarifi  EU in Balkan pa tudi v Srbiji in Makedoniji, vendar le, ko dejansko opravite klic (odhodni ali sprejeti), pošljete sporočilo, SMS ali uporabljate prenos podatkov. Prejeti SMS ne aktivira zaračunavanja storitve, prav tako tudi ne brezplačni SMS za vklop ali izklop tarif. V dneh, ko ne uporabljate mobilnih storitev v tujini, se storitev ne zaračuna.

Več Skrij
true 1024 si it IT http://klepet.simobil.si/system/templates/chat/ 10 false