Tujina - Klici iz tujine Tujina - Klici iz tujine

Tujina - Klici iz tujine

Pred odhodom v tujino preverite, kakšne ugodnosti vam nudimo ter kakšne so cene klicev in storitev iz tujine ter v tujini.

Vnesite območje, iz katerega kličete.

Za informacijo o tarifah morate v vnosno polje vpisati državo oz. območje, v katerem gostujete.

Z opcijami ali spremembo tarif si znižajte stroške med potovanjem!

Za izbrano državo oz. območje so na voljo naslednje posebne tarife in opcije, s katerimi si lahko znatno znižate stroške pogovorov, sporočil SMS ter prenosov podatkov na vašem potovanju.

Kaj je Tarifa oz. Opcija in kako jo vklopim?

Srbija in Makedonija

Vklopite tarifo za klice, sporočila, SMS in prenos podatkov v tujini.

Klici in SMS-i

Vklopite za cenejše klice in SMS-e

Prenos podatkov

Vklopite opcijo Mobilni internet za cenejši prenos podatkov v tujini

Tarifa SVET

Tarifa DATA SVET

Vklopite ob pogostem podatkovnem gostovanju v tujini.

Obračunavanje storitev v tujini

Cene vsebujejo DDV in veljajo za minuto pogovora, poslano sporočilo, SMS, in MB prenosa podatkov v gostovanju. V EU/EEA gostovanju veljajo enaki pogoji in cene kot v domačem omrežju, pri čemer se vsi odhodni regulirani klici obravnavajo kot klici v druga slovenska mobilna omrežja. V primeru, ko veljajo pravila pravične rabe v EU/EEA, se lahko k domačim cenam prištejejo še pribitki v višini 0,03904 € na minuto odhodnega klica v Slovenijo oz. znotraj omrežij držav, za katere velja EU regulacija, 0,0132 € na minuto dohodnega klica, 0,0122 € na poslani SMS, 0,00715 € na poslani MMS in 7,32 € na GB prenesenih podatkov. Obračunski interval storitev v EU/EEA gostovanju je enak kot v domačem omrežju, le pri pribitku za prenos podatkov je enak 1 kB. Obračunski interval storitev v EU/EEA gostovanju je enak kot v domačem omrežju, le pri pribitku za prenos podatkov je enak 1 kB, oz. pri pribitku za odhodne klice v območje EU/EEA znaša 30/1 in pomeni, da se prvih 30 sekund plača v celoti ne glede na dolžino klica, naprej pa se klici obračunavajo v sekundnem intervalu. Dohodni klici v EU/EEA območju se obračunajo v sekundnem intervalu. Odhodni in dohodni klici iz ostalih območij se obračunajo v 60-sekundnih intervalih, prenos podatkov pa v intervalih po 100 kB. Med gostovanjem pri nekaterih mobilnih operaterjih v tujini (zlasti v ZDA in Kanadi) se kot vzpostavitev dohodnega ali odhodnega klica šteje že, ko klicani telefon zazvoni.

Več Skrij

Kaj je Tarifa oz. Opcija in kako jo vklopim?

 

Kaj je tarifa?

Tarifa je osnovna tarifa za gostovanje v tujini. Vsi naročniki imate privzeto vključeno tarifo Tujina, ki pa jo lahko po potrebi zamenjate za tarifo Svet, ki se deli na tarifo Svet za klice, s katero lahko dolge pogovore opravljate ceneje in tarifo Data svet, s katero si lahko zagotovite cenejši prenos podatkov v tujini izven EU/EEA območja. Tarifa Svet oz. Data svet ni privzeto aktivirana in si jo vklopite ali izklopite sami. Ko je Tarifa vklopljena, velja vse do takrat, ko jo uporabnik izklopi sam, velja pa najmanj 1 mesec od vklopa.


Kaj je opcija?

Za izbrano državo so na voljo posebne Opcije, s katerimi si lahko znatno znižate stroške pogovorov, sporočil, SMS ali prenosa podatkov na vašem potovanju. Storitve v aktivnih opcijah se praviloma porabljajo prioritetno v primerjavi s storitvami v Tarifi.

Naročnikom so na voljo različne Opcije za cenejše klice v tujini:

Opcije Tujina partner 100, 250 in 600 so na voljo že od 36,99 € mesečno in vključujejo 100, 250 ali 600 enot v tujih partnerskih omrežjih za pošiljanje sporočil SMS in za klice na slovenske številke kot tudi za klice na številke znotraj partnerskih omrežij.

Opcije Tujina DATA PARTNER 100, 250 in 600 vključujejo 100, 250 ali 600 MB za prenos podatkov že od 36,66 € in veljajo v izbranih državah pri partnerskih operaterjih. Ko bo zakupljena količina podatkov porabljena, vas bomo obvestili preko sporočila SMS.

Tarifa Srbija in Makedonija: Storitev se zaračuna za dan gostovanja v Srbiji in Makedoniji, vendar le, ko dejansko opravite klic (odhodni ali sprejeti), pošljete sporočilo, SMS ali uporabljate prenos podatkov v gostovanju znotraj navedenih držav. Prejeti SMS ne aktivira zaračunavanja storitve, prav tako tudi ne brezplačni SMS za vklop ali izklop tarif. V dneh, ko ne uporabljate mobilnih storitev v tujini, se storitev ne zaračuna.

Več informacij je na voljo na spletni strani tarife Srbija in Makedonija.

Več Skrij
true 1024 si it IT http://klepet.a1.si/system/templates/chat/ 10 false