Nič več iskanja WiFi omrežij, nič več izklapljanja interneta v tujini, nič več visokih stroškov. A1 zagotavlja visoke količine brezplačnega prenosa podatkov v tujini.

Spodaj preverite, kaj vključuje vaš paket za brezskrbno gostovanje v EU in drugih državah.

Izberi svoj paket:

 • 0
  prenos podatkov v domačem omrežju
 • 0
  min klicev v domačem omrežju in v državah EU/EEA
 • 0
  SMS sporočil v domačem omrežju in v državah EU/EEA
 • 0
  SMS/MMS sporočil v domačem omrežju in v državah EU/EEA
 • 0
  MB prenosa podatkov v domačem omrežju in v državah EU/EEA
 • 0
  MB prenosa podatkov v državah EU/EEA brez pribitkov*
 • 0
  enot, ki se lahko porabijo kot SMS sporočila ali minute pogovora
 • 0
  enot, ki se lahko porabijo kot SMS sporočila, minute pogovora ali MB prenosa
 • 0
  MB prenosa podatkov v izbranih državah sveta
 • 0
  minut pogovora v omrežju A1
 • 0
  enot za klice v omrežje A1, klice v druga omrežja in klice v EU/EEA gostovanju, SMS/MMS v SLO in EU/EEA gostovanju ter prenos podatkov

Niste prepričani kateri paket imate?

Če niste prepričani, kateri paket imate, lahko to enostavno preverite na portalu Moj A1 ali na mesečnem računu.

Nič več iskanja Wi-Fi omrežij

Od sedaj naprej vam ne bo potrebno iskati WiFi-ja s slabimi in nezaščitenimi povezavami, saj lahko uživate v LTE omrežjih naših partnerjev v EU.

Nič več iskanja Wi-Fi omrežij

Nič več visokih računov

Nič več presenečenj nad visokimi računi iz tujine. Sedaj boste v državah EU plačali točno toliko, kolikor ste do sedaj doma.

Nič več visokih računov

Nič več izklapljanja interneta v tujini

Sedaj boste lahko brezskrbno delili svoja počitniška doživetja na družbenih omrežjih. In nikoli več se ne boste izgubili z uporabo Google maps aplikacije.

Nič več izklapljanja interneta v tujini

Brezskrbna komunikacija v kar 31 državah EU/EEA

Države EU so:

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Republika Ciper, Republika Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Velika Britanija.

Države EEA so:

Vse države EU ter Islandija, Lihtenštajn in Norveška.

Brezskrbna komunikacija v kar 31 državah EU/EEA

Za več informacij smo za vas pripravili najbolj pogosta vprašanja.

A1, vaš najboljši partner za gostovanje v tujini

Kaj so trajne vezi?

Uporabnikom omogočamo uporabo mobilnih storitev v EU gostovanju po pogojih (tudi cenah), ki jih imate doma. Da je uporaba brezskrbna, morate uporabniki mobilnih storitev predložiti dokazilo o trajnih vezeh z območjem Republike Slovenije.

Trajno vez z Republiko Slovenijo imajo vsi, ki bivajo ali so na tem območju pogosto in bistveno prisotni na območju zaradi šolanja, trajnega delovnega ali drugega pogodbenega razmerja, ki terja fizično prisotnost (ne glede na državljanstvo).

Kako izkažem trajno vez z območjem Republike Slovenije?

Naročniki ste trajno vez izkazali ob sklenitvi naročniškega razmerja.

Predplačniki osebno predložite dokazilo o trajnih vezeh ali se včlanite v SIMPL bonus klub. Predplačniške storitve lahko aktivirate anonimno, zato privzeto obračunamo pribitke v EU/EEA gostovanju, dokler trajnih vezi ne izkažete. Trajno vez lahko izkažejo le osebe stare 15 let in več. Za mlajše morajo trajno vez izkazati skrbniki.

Tako naročnike kot predplačnike lahko pozovemo, da dokažejo ali trajna vez še velja, ker želimo preprečiti morebitne zlorabe. Trajne vezi lahko predplačniški uporabniki in zasebni naročniki izkažete z:

 • Dokazilom o vpisu v redne programe šolskih ali visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji,
 • Dokazilom o delovnem razmerju s krajem opravljanja dela v Republiki Sloveniji,
 • Dokazilom o trajnih pogodbenih razmerjih v Republiki Sloveniji, ki vključujejo znatno stopnjo fizične prisotnosti v primeru samozaposlenih oseb,
 • Dokazilom o trajnih prejemkih iz javnih sredstev vezanih na prisotnost v Republiki Sloveniji ipd.

Poslovni uporabniki (zakoniti zastopniki pravne osebe oz. pooblaščene osebe) trajne vezi izkažete z:

 • Izpiskom iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES.
 • Po potrebi z dokazili o dejanskem opravljanju gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji s strani zaposlenih, ki uporabljajo zadevno SIM-kartico.

Trajno vez za naročniško razmerje lahko izkažete le nosilci naročniškega razmerja oz. pooblaščene osebe. Uporabniki, ki niste hkrati tudi nosilci naročniškega razmerja oz. pooblaščene osebe, trajnih vezi za zadevno SIM-kartico ne morete izkazati. Poleg dokazila morate na prodajnem mestu predložiti tudi zadevno SIM-kartico.

Več Skrij

Kdaj je potrebno ponovno izkazati trajno vez?

V A1 lahko preverjamo ali dokazana trajna vez še velja, ker želimo preprečiti morebitne zlorabe. Največ dvakrat letno vas lahko pozovemo k predložitvi dokazil o aktualnih trajnih vezeh z območjem Republike Slovenije.

Prek sporočila SMS vas bomo obvestili, naj osebno izkaže trajne vezi. Po prejemu SMS sporočila se morate v 15 dneh oglasiti na prodajnem mestu A1. S seboj prinesite:

 • dokazilo o aktualnih trajnih vezeh z območjem Republike Slovenije in
 • kartico SIM, na katero ste prejeli sporočilo SMS.
Če boste rok zamudili, vam bomo začeli obračunavati pribitke za vse opravljene regulirane storitve v EU/EEA gostovanju, dokler ne boste dokazali trajnih vezi. Pribitki bodo odpravljeni naslednji delovni dan po tem, ko boste dokazali trajne vezi.
Več Skrij

Kakšni so pribitki za uporabo storitev?

Če trajnih vezi z območjem Republike Slovenije ne izkažete, bomo za storitve opravljene v EU/EEA gostovanju k domačim cenam prišteli pribitke za opravljene storitve v višini:

 • 0,03904 EUR na minuto odhodnega klica v Slovenijo oz. znotraj omrežij držav, za katere velja EU regulacija,
 • 0,0132 EUR na minuto dohodnega klica,
 • 0,0122 EUR na poslani SMS,
 • 0,0054 EUR na poslani MMS.

Pogoje pravične rabe in pribitke na GB prenesenih podatkov lahko preverite na tej povezavi.

Pribitkov z naslova odsotnosti trajnih vezi in z naslova prekoračitve meje pravične rabe na paketu ne seštevamo, ampak obračunamo le pribitke zaradi odsotnosti trajnih vezi.

Če ne želite plačevati pribitkov za opravljene storitve z naslova odsotnosti dokazanih trajnih vezi, lahko le-te izkažete na prodajnih mestih A1.
Več Skrij

Kje najdem več podrobnosti?

Podrobnosti o izkazovanju trajnih vezi najdete v Posebnih pogojih v členu VIII. Gostovanje kot v domačem omrežju (zlasti točke 36 – 40).

Več Skrij