<span class="txt-white-desktop">A1 PRA</span> <span class="txt-white-desktop">A1 PRA</span>

A1 PRA

A1 Telefonija za hišno centralo – Primarni dostop

Rešitev A1 PRA je primerna za:

  • Podjetja, ki že imajo v uporabi lastno ISDN hišno telefonsko centralo različnih dobaviteljev in vzdrževalcev  ter uporabljajo Primarni dostop (PRI).
  • Podjetja, ki želijo v kratkem namestiti lastno ISDN hišno centralo in za poslovanje potrebujejo Primarni dostop.

Rešitev A1 PRA je namenjena najzahtevnejšim uporabnikom, ki imajo v svojih poslovnih prostorih nameščeno ISDN telefonsko centralo, ki je priključena na enega ali več 2 Mbit/s primarnih dostopov. Prednosti A1 PRA pred klasično telefonijo so predvsem v nižjih stroških mesečnih naročnin in cenejših telefonskih pogovorih v vsa stacionarna, mobilna in mednarodna omrežja.

Prehod na rešitev A1 PRA za vas ne predstavlja nobenih dodatnih vlaganj v obstoječ sistem, nobenih dodatnih vlaganj v obstoječo infrastrukturo in brez investicij v dodatno opremo, saj za celotno nadgradnjo le-tega poskrbi A1. V primeru vezave je za naročnika strošek priključnine lahko tudi 0,00€*. A1 zagotovi vso potrebno infrastrukturo in primarni dostop s pasovno širino 2 Mbit/s, da lahko vašo hišno centralo ali govorni strežnik povežete na javno omrežje.

Obstoječe funkcionalnosti, nastavitve in sama uporaba za zaposlene ostanejo popolnoma nespremenjene. Vklop storitve in prehod od drugega ponudnika k A1 je enostaven in poteka po vnaprej dogovorjenem postopku.

Hkrati lahko izkoristite tudi brezplačne klice s stacionarnih telefonov, v sklopu A1 PRA, na vse mobilne številke znotraj vašega podjetja.

Paket A1 PRA vključuje:

  • uporabo potrebne terminalske opreme in vzdrževanje le-te,
  • vklop in zakup 2 Mbit/s povezave,
  • telefonski klici so obračunani glede na opravljen promet.

 

Za več informacij in individualno ponudbo se obrnite na našega svetovalca.

Kontaktni obrazec

aVsako podjetje je unikatno in ima svoje posebnosti.
Zato za vsako stranko posebej prilagodimo tudi našo ponudbo!
Kontaktirajte nas preko telefona na številko 040 40 40 40 ali pošljite povpraševanje.
STOPITE V STIK
V primeru vezave A1 subvencionira priključnino v višini do 100 %*.
* višina subvencije za priključnino je odvisna od dolžine trajanja vezave pogodbe.

Več o storitvi A1 PRA

Pogoj za vzpostavitev in delovanje samostojne storitve A1 PRA je pri operaterju A1 sklenjeno veljavno naročniško razmerje za širokopasovni priključek.

Operater zaračuna stroške storitve v skladu z veljavnim cenikom oziroma v skladu s ceno, navedeno na naročniški pogodbi. Naročnik je za pravilno delovanje storitve A1 PRA dolžan plačati:

  • osnovno priključnino ali del osnovne priključnine v enkratnem znesku v primeru, ko je v celoti ne subvencionira operater,
  • mesečno naročnino za zakup A1 PRA priključka po ceni v skladu z veljavnim cenikom operaterja oziroma A1 PRA paketa Total po ceni, kot je opredeljena na pogodbi,
  • opravljen govorni promet v okviru storitve A1 PRA oz. govorni promet za vse ostale klice, ki niso vključeni v paket Total, v skladu z veljavnim cenikom operaterja.

Operater v skladu z veljavnim cenikom obračuna mesečno naročnino in opravljene storitve. Obračunsko obdobje predstavlja koledarski mesec. Naročnina za izbran naročniški paket/storitev se začne zaračunavati z dnem, ko je bila naročniku storitev na razpolago.

Več Skrij