<span class="txt-white-desktop">Vedno nekaj dobrega</br>pri A1 <span class="txt-white-desktop">Vedno nekaj dobrega</br>pri A1

Vedno nekaj dobrega
pri A1

Brez vas ni nas.

Razmere od nas zahtevajo, da se sproti prilagajamo in iščemo nove načine dela, ki poleg naše osnovne dejavnosti, ohranjajo na prvem mestu varnost in zdravje vseh zaposlenih in vseh naših uporabnikov. Nenehne spremembe od nas zahtevajo dvoje: da se prilagodimo tako v načinu razmišljanja kot da tehtno razmislimo, kako bomo delali v prihodnje.

Mnogi kotički v naših domovih so postali naše domače pisarne, nekateri v manjšem obsegu še naprej opravljajo svoje delo na terenu, nekaj sodelavcev pa začasno prerazporejamo na druga delovna mesta.

Prednosti in slabosti dela od doma

Delo od doma nam omogoča kar nekaj prednosti (sproščeno in poznano okolje, odklop od glasnejših prostorov ipd.), lahko pa povzroča tudi nemalo izzivov, saj izolacija od ekipe velikokrat delo otežuje, terja več komunikacije zaradi usklajevanja, po daljšem obdobju pa pri ljudeh lahko povzroči tudi občutke osamljenosti, nemoči ali strah.

 

S pomočjo ankete smo zaposlene po prvi karanteni povprašali, s katerimi izzivi so se soočali pri delu na daljavo, in kaj si želijo v prihodnje. Rezultati ankete so bili za nas pomembna usmeritev pri postavljanju pilotnega obdobja v poletnih mesecih, ki so pokazali, da imamo vse pogoje za večjo fleksibilnost v načinu dela, ki je le še dodatni korak usmerjenosti v kreiranje vrednosti za naše uporabnike.

Da bi naše delo kljub spremenjenim okoliščinam potekalo čim bolj produktivno in nemoteno, sodelavci pa ostali zavzeti, smo se odločili, da se na razmere odzovemo s spremenjenimi načini dela. Novosti so:

 • Medsektorska ekipa sodelavcev je postavila koncept novega načina dela. Pri načrtovanju predloga novih načinov dela smo se osredotočili predvsem na produktivnost, zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih. Zavedamo se, da so novi načini dela »živo polje«, zato ga sproti spreminjamo.
   
 • A1 Live Shop je dobra priložnost za tiste sodelavce, ki zaradi narave svojega dela ne morejo opravljati na domu, in so se začasno prerazporedili v tiste oddelke, ki so zaradi dane situacije dodatno obremenjeni (npr. naročniški sektor, virtualna prodajalna, telesales). 
   
 • Zaposlene preko vseh kanalov redno obveščamo o vseh novostih in morebitnih spremembah, hkrati pa skrbimo, da imajo vodje dovolj informacij in lahko dodatno informirajo svoje ekipe. Spremembe komuniciramo sproti, jasno, transparentno in iskreno.
   
 • Vodje skrbijo, da imajo ekipe stik tudi v času virtualnega delovanja (obdržale so se mnoge rutine, npr. ekipno pitje jutranje kave).
   
 • Sodelavcem delimo mnogo koristnih nasvetov za njihovo dobro počutje v nastali situaciji in delu na daljavo. Dejstvo je, da nihče ni ostal ravnodušen. Zavedamo se različnosti dojemanja situacije, zato poskušamo naslavljati odzive tako, da posameznikom nudimo pomoč.  
   
 • V času dela od doma še posebej spodbujamo sodelavce h krepitvi osebnostnega in strokovnega razvoja (skozi e-learninge).
   
 • Digitalizacija dobiva pospešek na vseh ravneh. Spodbudila je tudi rojstvo »HR chat bota«, ki pomaga odgovarjati na administrativna vprašanja zaposlenih ter jih usmerja pri tem, kje najdemo ustrezne iskane informacije.

 

Trenutne spremembe s seboj nosijo tudi nove priložnosti. Odkrivamo nove načine dela, prav tako pa se bomo lahko osredotočili na tiste naloge, ki »nikdar ne pridejo na vrsto« ali na e-učenje, za »katerega nikdar ni ustreznega časa«. «. Dokazali smo, da se lahko hitro prilagajamo spremembam, ki rodijo mnoge nove ideje, predvsem pa zavedanje, da ni popolnosti brez učenja. To nam predstavlja moč.

Prepričani smo, da bo situacija še bolj okrepila našo povezanost. #A1team!