Sodobna telefonija po vaši meri

Izkoristite vse prednosti IP-telefonije! Ta v primerjavi s klasično telefonijo prinaša dodatne funkcionalnosti.
 
 • Povezljivost telefonije z zalednimi sistemi: Omogoča enostavno administracijo telefonskih klicev in povečanje produktivnosti zaradi integracije z drugimi programskimi rešitvami (ERP, CRM, Outlook …).
 • Večja dosegljivost uporabnika: Prejemnik klica je lahko dosegljiv na interni številki, kjer koli je. Telefon poveže z računalnikom, tega pa po internetni povezavi s hišno centralo. S tem uporabnik prevzame interno številko in vse funkcije centrale, kot bi bil v matičnem podjetju. 
 • Druge napredne funkcionalnosti: Vključujejo samodejno posredovanje klicev (IVR), časovne preusmeritve, klicne skupine ipd.
Storitev A1 PBX je primerna za podjetja, ki že imajo ISDN ali IP hišno centralo ali pa jo želijo namestiti.

 

Število govornih kanalov

Od 2 naprej.

Priključnina

Subvencionirana, odvisna od dolžine pogodbene vezave.

Mesečna naročnina in poraba

Obračunani po ceniku ter odvisni od števila priključkov in izbranega paketa.

Izberite paket A1 PBX Total in bodite brez skrbi

A1 PBX Total je prvi paket tovrstne telefonije v Sloveniji, ki za nespremenljivo mesečno ceno vključuje neomejeno število minut pogovorov v vseh omrežjih v Sloveniji in državah EU. Posebne in premijske številke v naročnino niso vključene.

Zakaj izbrati storitev PBX pri A1?

 • Ponujamo do 100-odstotni popust pri priključnini.  
 • Brezplačno zagotovimo vso potrebno terminalsko in dodatno opremo ter primerno število govornih kanalov (SIP trunk) za priključitev na javno omrežje.
 • V celoti poskrbimo za ustrezno namestitev ali nadgradnjo obstoječih hišnih central.
 • Uporaba storitve za zaposlene se ne spremeni. Obstoječe funkcionalnosti in nastavitve ostanejo popolnoma nespremenjene.
 • Vklop storitve in prehod od drugega ponudnika k A1 sta enostavna ter potekata po vnaprej dogovorjenem postopku.

Vsako podjetje je unikatno in ima svoje posebnosti. Zato za vsako stranko posebej prilagodimo tudi našo ponudbo!

Kontaktirajte nas po telefonu na številko 040 40 40 42 ali se oglasite v najbližjem prodajnem mestu.

 • Opis storitve A1 PBX (Total)

  Storitev A1 PBX lahko naročijo uporabniki, ki imajo pri A1 sklenjeno veljavno naročniško razmerje za širokopasovni oziroma drug internetni priključek.
  A1 stroške storitve obračuna v skladu z veljavnim cenikom oziroma po ceni, navedeni v naročniški pogodbi. Naročniki storitve A1 PBX oziroma A1 PBX Total plačate:
   
  • osnovno priključnino: v enkratnem znesku (ali del priključnine, če je A1 ne subvencionira v celoti);
  • mesečno naročnino za zakup priključkov: pri A1 PBX ceno obračunamo po veljavnem ceniku, pri A1 PBX Total pa po ceni, ki je opredeljena v pogodbi;
  • govorni promet: v okviru storitve A1 PBX opravljeni govorni promet in pri paketu A1 PBX Total govorni promet za klice, ki niso že vključeni vanj.

  A1 PBX Total vključuje neomejene klice v omrežja v Sloveniji in EU, ne pa tudi klicev na premijske in posebne telefonske številke. Neomejeni pogovori v okviru paketa A1 PBX Total so namenjeni običajni rabi storitve. Stroške opravljenega govornega prometa obračunamo v skladu z veljavnim cenikom.