O A1 Slovenija

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost je zapisana globoko v naših koreninah delovanja. Je temelj našega poslanstva in vizije. Je vrednota blagovne znamke A1 Slovenija. Zavezani smo etičnemu in odgovornemu poslovanju. Posebno pozornost namenjamo odgovornosti do ljudi, tako do naših sodelavcev, uporabnikov kot tudi širše skupnosti. Imamo posluh do naravnega okolja. Skrbimo za izročilo naših predhodnikov. Prihodnjih generacijam želimo v roke predati svet, na katerega bomo ponosni.