<span class="txt-white-desktop">Brezskrbni tudi v<br>Srbiji in Makedoniji</span> <span class="txt-white-desktop">Brezskrbni tudi v<br>Srbiji in Makedoniji</span>

Brezskrbni tudi v
Srbiji in Makedoniji

Nič več skrbi zaradi visokih stroškov v Srbiji in Makedoniji

Uporabljajte svoj telefon v Srbiji in Makedoniji enako brezskrbno kot doma z dnevno Tarifo Srbija in Makedonija.

Brezskrbno kličite, pošiljajte sporočila in brskajte po spletu v Srbiji in Makedoniji. Vse kar morate storiti je, da pošljete SMS s ključno besedo "SRBMKD" na številko 4040. Tarifo si lahko vklopite že doma, saj se vam bo obračunala samo za dneve, ko boste uporabljali naše storitve v tujini.

Uporabljajte svoj telefon v tujini s Tarifo Srbija in Makedonija, ki omogoča brezskrbno komunikacijo z vključenimi:

  • odhodnimi in dohodnimi klici,
  • SMS sporočili in
  • prenosom podatkov.
     

CENA

TARIFA CENA NA DAN UPORABE
Srbija in Makedonija 4,99 €


Znesek uporabe se zaračuna za dan gostovanja v Srbiji ali Makedoniji, vendar le ko dejansko opravite klic (odhodni ali sprejeti), pošljete sporočilo, SMS, ali uporabite prenos podatkov. Prejeti SMS ne aktivira zaračunavanja storitve, prav tako tudi ne brezplačni SMS za vklop ali izklop Tarife. V dneh, ko ne uporabljate mobilnih storitev v tujini, se storitev ne zaračuna.
 

KAKO SE TARIFA UPORABLJA

Aktivirajte tarifo Srbija in Makedonija (v nadaljevanju: "Tarifa").
a.  Enostavno, s poslanim sporočilom, SMS, na portalu Moj A1, s klicem na številko 040 40 40 40 ali na prodajnih mestih A1.
b.  Dovolj je le prva aktivacija Tarife Srbija in Makedonija, saj se dnevni zneski v nadaljevanju zaračunajo samodejno, glede na zaznavo uporabe.
c.  Uporabniku, ki vklopi Tarifo Srbija in Makedonija med 00:01 in 22:00, po slovenskem času, se Tarifa vklopi takoj in jo lahko začne koristiti po prejemu potrditvenega sporočila, SMS.
d.  Uporabnik, ki vklopi Tarifo Srbija in Makedonija med 22:00 in 00:00 (polnočjo), po slovenskem času, pa jo lahko začne uporabljati šele naslednji dan (torej ob 00:01).
e.  Uporabniku, ki izklopi Tarifo Srbija in Makedonija do 22:00 po slovenskem času, se Tarifa izklopi konec dneva, če pa Tarifo izklopi med 22:00 in 00:00 (polnočjo), se mu bo Tarifa izklopila konec naslednjega dne. V obeh primerih bo Tarifo lahko ponovno vklopil 2. dan po dejanskem izklopu.

Brezskrbno uporabljajte tarifo Srbija in Makedonija, kadarkoli se nahajate v Srbiji ali Makedoniji.
a.  Tarifa se obračuna samodejno, ko se nahajate v območju njene veljavnosti in le, če uporabljate vključene storitve. Če storitev ne uporabljate, se znesek ne zaračuna.

Tarifa Srbija in Makedonija je veljavna v Srbiji in Makedoniji.
 

VKLOP IN IZKLOP TARIFE

Vklop in izklop Tarife je enostaven preko sporočila SMS in je brezplačen. Po poslani ključni besedi za vklop ali izklop je potrebno odgovoriti tudi na potrditveni SMS, da se sprememba izvede. Kljub aktivaciji Tarife se dnevni znesek ne obračuna, če ne opravite klica (odhodni ali sprejeti), pošljete sporočila SMS ali uporabite prenosa podatkov v državah, kjer Tarifa velja.

SMS za vklop in izklop Tarife Srbije in Makedonije.

  KLJUČNA BESEDA ŠTEVILKA
VKLOP "SRBMKD" 4040
IZKLOP "SRBMKD STOP" 4040

 

Kaj vključuje tarifa Srbija in Makedonija

Tarifa "Srbija in Makedonija" (v nadaljevanju: "Tarifa") vključuje odhodne in dohodne klice, pošiljanje sporočil, SMS, ter prenos podatkov, ko uporabnik gostuje v tujih omrežjih v Srbiji ali Makedoniji. Sporočila, MMS, niso vključena in se obračunavajo po ceniku. Tarifa vsebuje omejitev dnevne uporabe prenosa podatkov v višini 500 MB,  za časovno obdobje med 00:00  in 23:59 po slovenskem časovnem pasu. Po porabljenih 500 MB se hitrost prenosa zmanjša na 64 kB/s, kljub prekoračitvi pa je nadaljnji prenos podatkov brezplačen. Obračunski interval je 60 sekund oz. 100 kB. Aktivacija Tarife je brezplačna in ne vsebuje mesečne naročnine. Dnevni znesek Tarife se obračuna samodejno, ko se uporabi vsaj ena izmed vključenih storitev znotraj območja veljavnosti Tarife po ceni v skladu z veljavnim cenikom A1. Za Tarifo veljajo Posebni pogoji uporabe tarife "Srbija in Makedonija".
Več Skrij

Veljavnost Tarife Srbija in Makedonija po državah

Tarifa Srbija in Makedonija je veljavna v naslednjih državah: v Srbiji in v Makedoniji. Tarifa ni veljavna v satelitskih omrežjih, na ladjah in letalih.

Več Skrij

Kdo lahko uporablja Tarifo Srbija in Makedonija?

Tarifo lahko uporabljate naročniki A1, tako zasebni kot poslovni uporabniki. Tarifa ni na voljo uporabnikom paketov SIMPL na račun in Mobilni internet.

Več Skrij