Uporabljajte svoj telefon v tujini enako brezskrbno kot doma z Dnevno tarifo Tujina.

Brezskrbno kličite, pošiljajte sporočila in brskajte po spletu v S. Makedoniji, Srbiji in Zdr.kraljestvu. Vse kar morate storiti je, da pošljete SMS s ključno besedo "DNEVNATUJINA" na številko 4040. Tarifo si lahko vklopite že doma, saj se vam bo obračunala samo za dneve, ko boste uporabljali naše storitve v tujini.

Uporabljajte svoj telefon v tujini s Dnevno tarifo Tujina, ki omogoča brezskrbno komunikacijo z vključenimi:

 • odhodnimi in dohodnimi klici,
 • SMS sporočili in
 • prenosom podatkov (500 MB nato omejitev hitrosti na 64 kB/s).
TARIFA CENA NA DAN UPORABE
Dnevna tarifa Tujina 4,99 €
Znesek uporabe se zaračuna za dan gostovanja v tujini, vendar le ko dejansko opravite klic (odhodni ali sprejeti), pošljete sporočilo, SMS, ali uporabite prenos podatkov. Prejeti SMS ne aktivira zaračunavanja storitve, prav tako tudi ne brezplačni SMS za vklop ali izklop Tarife. V dneh, ko ne uporabljate mobilnih storitev v tujini, se storitev ne zaračuna.

Kako se tarifa uporablja?

Aktivirajte Dnevno tarifo Tujina (v nadaljevanju: "Tarifa").
a.  Enostavno, s poslanim sporočilom, SMS, v aplikaciji  Moj A1, s klicem na številko 040 40 40 40 ali na prodajnih mestih A1.
b.  Dovolj je le prva aktivacija Dnevne tarife Tujina, saj se dnevni zneski v nadaljevanju zaračunajo samodejno, glede na zaznavo uporabe.
c.  Uporabniku, ki vklopi Dnevno tarifo Tujina med 00:01 in 22:00, po slovenskem času, se Tarifa vklopi takoj in jo lahko začne koristiti po prejemu potrditvenega sporočila, SMS.
d.  Uporabnik, ki vklopi Dnevno tarifo Tujina med 22:00 in 00:00 (polnočjo), po slovenskem času, pa jo lahko začne uporabljati šele naslednji dan (torej ob 00:01).
e.  Uporabniku, ki izklopi Dnevno tarifo Tujina do 22:00 po slovenskem času, se Tarifa izklopi konec dneva, če pa Tarifo izklopi med 22:00 in 00:00 (polnočjo), se mu bo Tarifa izklopila konec naslednjega dne. V obeh primerih bo Tarifo lahko ponovno vklopil 2. dan po dejanskem izklopu.

Brezskrbno uporabljajte Dnevno tarifo Tujina, kadarkoli se nahajate v S. Makedoniji, Srbiji ali Zdr.kraljestvu.
a.  Tarifa se obračuna samodejno, ko se nahajate v območju njene veljavnosti in le, če uporabljate vključene storitve. Če storitev ne uporabljate, se znesek ne zaračuna.

Dnevna tarifa Tujina je veljavna v tujini.

Vklop in izklop tarife

Vklop in izklop Tarife je enostaven preko sporočila SMS in je brezplačen. Po poslani ključni besedi za vklop ali izklop je potrebno odgovoriti tudi na potrditveni SMS, da se sprememba izvede. Kljub aktivaciji Tarife se dnevni znesek ne obračuna, če ne opravite klica (odhodni ali sprejeti), pošljete sporočila SMS ali uporabite prenosa podatkov v državah, kjer Tarifa velja.

SMS za vklop in izklop Dnevne tarife Tujina

VKLOP

"DNEVNATUJINA" na številko 4040.

IZKLOP

"DNEVNATUJINA STOP" na številko 4040.

 • Kaj vključuje Dnevna tarifa Tujina?

  Dnevna tarifa Tujina vključuje odhodne klice (na številke države gostovanja in EU/EEA območja), dohodne klice, pošiljanje sporočil SMS ter prenos podatkov, ko uporabnik gostuje v izbranih omrežjih znotraj Severne Makedonije, Srbije ali Združenega kraljestva. Navedeni klici in sporočila SMS v dnevnem zakupu niso omejena, veljajo pa pogoji običajne rabe. Sporočila MMS niso vključena in se obračunavajo po ceniku. Tarifa vsebuje omejitev dnevne uporabe prenosa podatkov v višini 500 MB, za časovno obdobje med 00:00  in 23:59 po slovenskem časovnem pasu. Po porabljenih 500 MB se hitrost prenosa zmanjša na 64 kB/s, kljub prekoračitvi pa je nadaljnji prenos podatkov brezplačen. Obračunski interval je 60 sekund oz. 100 kB. Aktivacija tarife je brezplačna in ne vsebuje mesečne naročnine. Dnevni znesek tarife se obračuna samodejno, ko se uporabi vsaj ena izmed vključenih storitev znotraj območja veljavnosti tarife. Za tarifo veljajo Posebni pogoji uporabe "Dnevne tarife Tujina" in cene v skladu z veljavnim cenikom A1.
 • Veljavnost Dnevne tarife Tujina po državah

  Dnevna tarifa Tujina je na voljo v izbranih omrežjih znotraj Združenega kraljestva (Velike Britanije), Srbije in Severne Makedonije. Omrežja, kjer je storitev na voljo, najdete v aktualnem ceniku pa tudi na spletni strani https://www.a1.si/iz-tujine, kjer se možnost zakupa izpiše pod izbranim operaterjem.

  Medtem ko se Dnevna tarifa Tujina obračunava po slovenskem časovnem pasu, se opravljene storitve obračunavajo po lokalnem časovnem pasu. V izogib nepričakovanim stroškom zaradi razlik v časovnih pasovih priporočamo, da se Dnevno tarifo Tujina vključi najmanj 24 ur pred uporabo v tujih omrežjih.
 • Kdo lahko uporablja Dnevno tarifo Tujina?

  Tarifo lahko uporabljate naročniki glasovnih paketov A1, tako zasebni kot poslovni uporabniki. Pri tem tarifa ni na voljo uporabnikom paketov SIMPL na račun kot tudi paketov za mobilni internet.